Studijų programos

Atrask save ir savo ateitį Utenos kolegijoje

Inžinerijos mokslai

Aplinkos apsaugos inžinerija

Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija

Automatinio valdymo sistemos

Studijų kryptis: Elektronikos inžinerija

Darbų sauga ir aplinkos inžinerija

Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija

Technologijų mokslai

Maisto produktų technologija

Studijų kryptis: Maisto technologijos

Aprangos technologijos

Studijų kryptis: Polimerų ir tekstilės technologijos

Sveikatos mokslai

Burnos higiena

Studijų kryptis: Burnos priežiūra

Odontologinė priežiūra

Studijų kryptis: Burnos priežiūra

Kineziterapija

Studijų kryptis: Reabilitacija

Bendrosios praktikos slauga

Studijų kryptis: Slauga ir akušerija

Kosmetologija

Studijų kryptis: Kosmetologija

Dantų technologija

Studijų kryptis: Burnos priežiūra

Verslo ir viešoji vadyba

Apskaita

Studijų kryptis: Apskaita

Turizmo ir viešbučių administravimas

Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis

Verslo vadyba

Studijų kryptis: Vadyba

Transporto verslas

Studijų kryptis: Verslas

Turizmo paslaugų vadyba

Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis

Transporto ir logistikos verslas

Studijų kryptis: Verslas

Verslo vadyba ir inovacijos

Studijų kryptis: Vadyba

Renginiai ir pramogos (Nauja!!!)

Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis

Informatikos mokslai

Informacinių sistemų inžinerija

Studijų kryptis: Informatikos inžinerija

Socialiniai mokslai

Socialinis darbas

Studijų kryptis: Socialinis darbas

Teisė

Teisė

Studijų kryptis: Teisė

Žemės ūkio mokslai

Žemės ūkio technologija

Studijų kryptis: Žemės ūkis