Parama neįgaliesiems

Tikslines išmokas (184 € per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja:
  • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  • pagal profesinių studijų programą;
  • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
  • pagal trumpųjų studijų programą.

Paramos rūšys ir sąlygos


Informacija apie suteiktą paramą

Per 2008 metus Utenos kolegijoje buvo paremti 37 neįgalūs studentai (viso panaudota 66.951.04 Lt): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 37 neįgalūs studentai (panaudota 48.984.00 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 25 studentai (panaudota 15.392.00 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti (panaudota 2.575.04 Lt).

Per 2009 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremti 30 neįgalių studentų (viso panaudota 42.103.68 Lt): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 30 neįgalių studentų (panaudota 30.960.00 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 23 studentai (panaudota 9.568.00 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti (panaudota 1.575.68 Lt).

Per 2009 metų liepos - gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremti 33 neįgalieji studentai (viso panaudota 41.354.56 Lt): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 33 neįgalieji studentai (panaudota 31.860.00 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 19 studentų (panaudota 7.904.00 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti (panaudota 1.590.56 Lt).

Per 2010 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremti 32 neįgalieji studentai, iš jų: 24 ištęstinių studijų ir 8 nuolatinių studijų (viso panaudota 42.910.40 Lt): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 32 neįgalieji studentai (panaudota 32.940.00 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 19 studentų (panaudota 8.320.00 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti (panaudota 1.650.40 Lt).

Per 2010 metų liepos - gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremtas 31 neįgalusis studentas, iš jų: 21 ištęstinių studijų ir 10 nuolatinių studijų (viso panaudota 34.263,22 Lt): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 31 neįgalusis studentas (panaudota 26.622,20 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 16 studentų (panaudota 6.323,20 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti (panaudota 1.317,82 Lt).

Per 2011 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremti 28 neįgalieji studentai, iš jų: 19 ištęstinių studijų ir 9 nuolatinių studijų (viso panaudota 36.915,01 Lt): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 28 neįgalieji studentai (panaudota 30.004,00 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 12 studentų (panaudota 5.491,20 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti (panaudota 1.419,81 Lt).

Per 2011 metų liepos - gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremti 24 neįgalieji studentai, iš jų: 16 ištęstinių studijų ir 10 nuolatinių studijų (viso panaudota 29.509,17 Lt): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 24 neįgalieji studentai (panaudota 23.715,00 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 12 studentų (panaudota 4.659,20 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti (panaudota 1.134,97 Lt).

Per 2012 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremti 24 neįgalieji studentai, iš jų: 17 ištęstinių studijų ir 7 nuolatinių studijų (viso panaudota 33.005,07 Lt):išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 24 neįgalieji studentai (panaudota 25.965,00 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 13 studentų (panaudota 5.740,80 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 1.299,27 Lt).

Per 2012 metų liepos - gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 20 neįgaliųjų studentų, iš jų: 9 ištęstinių studijų ir 11 nuolatinių studijų (viso panaudota 22.650,99 Lt): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 20 neįgaliųjų studentų (panaudota 17.719,00 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 9 studentai (panaudota 4.076,80 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 855,19 Lt).

Per 2013 m. sausio – birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremti 20 studentų, iš jų 9 ištęstinių studijų ir 11 nuolatinių studijų (viso panaudota 23504,20 Lt): išmokas spec. poreikiams tenkinti gavo 20 neįgaliųjų studentų (panaudota 20925,00 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 8 studentai (panaudota 2579,20 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti 4 proc. panaudota 947,37 Lt.

Per 2013 m. liepos – gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 17 studentų, iš jų 7 ištęstinių studijų ir 10 nuolatinių studijų (viso panaudota 20014,88 Lt): išmokas spec. poreikiams tenkinti gavo 17 neįgaliųjų studentų (panaudota 16340,00 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 7 studentai (panaudota 2919,00 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti 4 proc. panaudota 762,88 Lt.

Per 2014 m. sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 19 studentų, iš jų 8 ištęstinių studijų ir 11 nuolatinių studijų (viso panaudota 25.492,48 Lt): išmokas spec. poreikiams tenkinti gavo 19 neįgaliųjų studentų (panaudota 21.600,00 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 7 studentai (panaudota 2.912,00 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti 4 proc. panaudota 980,48Lt.

Per 2014 metų liepos - gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 20 neįgaliųjų studentų, iš jų: 8 ištęstinių studijų ir 12 nuolatinių studijų (viso panaudota 23.433,28 Lt): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 20 neįgaliųjų studentų (panaudota 19.620,00 Lt), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 7 studentai (panaudota 2.912,00 Lt), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 901,28 Lt).

Per 2015 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 21 neįgalusis studentas, iš jų: 9 ištęstinių studijų ir 12 nuolatinių studijų (viso panaudota 7.352,74 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 21 neįgalusis studentas (panaudota 6.404,26 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 7 studentai (panaudota 948,48 eurai), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 294,11 eurų).

Per 2015 metų liepos - gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 21 neįgalusis studentas, iš jų: 9 ištęstinių studijų ir 12 nuolatinių studijų (viso panaudota 5720,80 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 21 neįgalusis studentas (panaudota 5234,40 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 4 studentai (panaudota 486,40 eurai), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 228,83 eurų).

Per 2016 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 18 neįgaliųjų studentų, iš jų: 6 ištęstinių studijų ir 12 nuolatinių studijų (viso panaudota 5.343,52 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 18 neįgaliųjų studentų (panaudota 4.651,60 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 4 studentai (panaudota 486,40 eurai), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 205,52 eurai).

Per 2016 metų liepos - gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 13 neįgaliųjų studentų, iš jų: 7 ištęstinių studijų ir 6 nuolatinių studijų (viso panaudota 4.329,73 eurai): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 13 neįgaliųjų studentų (panaudota 3.920,00 eurų), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 2 studentai (panaudota 243,20 eurai), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 166,53 eurai).

Per 2017 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 15 neįgaliųjų studentų, iš jų: 7 ištęstinių studijų ir 8 nuolatinių studijų (viso panaudota 5.421,31 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 15 neįgaliųjų studentų (panaudota 4.848,00 eurų), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 3 studentai (panaudota 364,80 eurų), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 208,51 eurai).

Per 2017 metų liepos - gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 13 neįgaliųjų studentų, iš jų: 3 ištęstinių studijų ir 10 nuolatinių studijų (viso panaudota 4.267,12 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 13 neįgaliųjų studentų (panaudota 3.495,00 eurų), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 5 studentai (panaudota 608,00 eurų), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 164,12 eurai).

Per 2018 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 15 neįgaliųjų studentų, iš jų: 4 ištęstinių studijų ir 11 nuolatinių studijų (viso panaudota 8.060,80 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 15 neįgaliųjų studentų (panaudota 7.021,18 eurų), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 5 studentai (panaudota 729,60 eurų), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 310,02 eurai).

Per 2018 metų liepos - gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 12 neįgaliųjų studentų, iš jų: 5 ištęstinių studijų ir 7 nuolatinių studijų (viso panaudota 5.786,65 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 12 neįgaliųjų studentų (panaudota 5.199,28 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 3 studentai (panaudota 364,80 eurai), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 222,57 eurai).

Per 2019 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 12 neįgaliųjų studentų, iš jų: 5 ištęstinių studijų ir 7 nuolatinių studijų (viso panaudota 5.433,16 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 12 neįgaliųjų studentų (panaudota 5.102,60 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 1 studentas (panaudota 121,60 eurų), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 208,96 eurai).

Per 2019 metų liepos - gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 15 neįgaliųjų studentų, iš jų: 8 ištęstinių studijų ir 7 nuolatinių studijų (viso panaudota 6.691,77 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 15 neįgaliųjų studentų (panaudota 6.069,59 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 3 studentai (panaudota 364,80 eurų), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 257,38 eurai).

Per 2020 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 14 neįgaliųjų studentų, iš jų: 8 ištęstinių studijų ir 6 nuolatinių studijų (viso panaudota 7.876,05 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 14 neįgaliųjų studentų (panaudota 7.198,72 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 3 studentai (panaudota 374,40 eurų), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 302,93 eurai).

Per 2020 metų liepos - gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 10 neįgaliųjų studentų, iš jų: 8 ištęstinių studijų ir 2 nuolatinių studijų (viso panaudota 4.835,60 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 10 neįgaliųjų studentų (panaudota 4.275,22 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 3 studentai (panaudota 374,40 eurų), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 185,98 eurai).

Per 2021 metų liepos - gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 7 neįgalūs studentai, iš jų: 5 ištęstinių studijų ir 2 nuolatinių studijų (viso panaudota 4.443,30 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 7 neįgalūs studentai (panaudota 4.016,40 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 2 studentai (panaudota 256 eurai), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 170,90 eurai).

Per 2021 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 8 neįgalūs studentai, iš jų: 7 ištęstinių studijų ir 1 nuolatinių studijų (viso panaudota 4.774,11 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 8 neįgalūs studentai (panaudota 4.462,49 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 1 studentas (panaudota 128 eurai), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 183,62 eurai).

Per 2022 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 8 neįgalūs studentai, iš jų: 7 ištęstinių studijų ir 1 nuolatinių studijų (viso panaudota 6.126,86 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 8 neįgalūs studentai (panaudota 5.494,41 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 2 studentai (panaudota 396,80 eurai), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 235,65 eurai).

Per 2022 metų liepos-gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 8 neįgalūs studentai, iš jų: 7 ištęstinių studijų ir 1 nuolatinių studijų (viso panaudota 5.678,91 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 8 neįgalūs studentai (panaudota 5.166,09 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 2 studentai (panaudota 294,40 eurai), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 218,42 eurai).

Per 2023 metų sausio - birželio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremta 8 neįgalūs studentai, iš jų: 7 ištęstinių studijų ir 1 nuolatinių studijų (viso panaudota 5.732,95 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 8 neįgalūs studentai (panaudota 5.198,85 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 2 studentai (panaudota 313,60 eurai), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 220,50 eurai).

Per 2023 metų liepos-gruodžio mėn. Utenos kolegijoje buvo paremti 3 neįgalūs studentai, iš jų: 1 ištęstinių studijų ir 2 nuolatinių studijų (viso panaudota 1.891,55 eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 3 neįgalūs studentai (panaudota 1.662,00 eurai), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 1 studentas (panaudota 156,80 eurai), finansinės pagalbos priemonėms administruoti, 4 proc. (panaudota 72,75 eurai).