Projektinė veikla

Vystydama projektinę veiklą, siekiama įgyvendinti numatytas prioritetines kolegijos veiklos kryptis. Įgyvendindama konkrečias veiklas, kolegija naudojasi nacionalinių ir tarptautinių fondų bei programų teikiamomis galimybėmis, inicijuoja ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, bendradarbiauja su šalies, ES bei kitų užsienio valstybių socialiniais partneriais: valstybinėmis institucijomis, universitetais, mokslo ir tyrimų institucijomis, profesinėmis asociacijomis, slėniais, klasteriais,  įmonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Vystomų projektų tikslas – prisidėti prie studijų kokybės gerinimo, infrastruktūros tobulinimo, tarptautiškumo didinimo, mokslinių tyrimų plėtros ir inovacijų diegimo.

Utenos kolegijos projektinę veiklą koordinuoja Projektų valdymo skyrius.

* * *

ES stuktūrinių fondų projektai