Visuomenei

Vienas svarbiausių Utenos kolegijos veiklos principų yra atvirumas visuomenei ir kiekvienam jos nariui.

Kolegija bendradarbiauja su šalies ir užsienio aukštojo mokslo institucijomis, socialiniais partneriais iš įvarių įmonių ir organizacijų, vykdant projektinę, mokslo taikomąją ir kt. veiklas. Kolegijoje  organizuojami kursai,  stažuotės, atviri edukaciniai ir kultūriniai renginiai, teikiamos paslaugos visuomenei.

Visuomenė gali susipažinti su su mūsų aukštosios mokyklos veiklą atspindinčiais svarbiausiais dokumentais bei ataskaitomis.

Kolegijos bendruomenės bei visuomenės atstovai už reikšmingus nuopelnus kolegijai gali būti apdovanojami Utenos kolegijos atminimo medaliu arba įteikiamos nominacijos (2019 m. kovo 12 d. Akademinės tarybos sprendimas).

Kontaktai žiniasklaidai

Informaciją žiniasklaidai teikia bei renginius koordinuoja Karjeros ir komunikacijos skyriaus specialistė Ramutė Kavoliūnienė.

Kontaktai:
Tel.: +370 389 51662
Mob. tel. +370 618 26044
El. p. rysiai@utenos-kolegija.lt