Atstovavimas savivaldoje

Utenos kolegijos studentų atstovai dalyvauja:

  • Utenos kolegijos akademinėje taryboje
  • Utenos kolegijos taryboje
  • Fakultetų tarybose
  • Utenos kolegijos stipendijų skyrimo komisijoje
  • Utenos kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti komisijose
  • Studijų programų komitetuose
  • Utenos kolegijos akademinės etikos komitete
  • Utenos kolegijos ginčų tarp administracijos ir studentų nagrinėjimo komisijoje
  • Studijų programų savianalizės suvestinių rengimo darbo grupėse
  • Kituose direktoriaus ir / ar fakultetų dekanų sudarytuose komitetuose, komisijose ir darbo grupėse.