utenos-kolegija.lt
  • Studijos yra nuolatinės formos ir ištęstinės formos. Baigus skirtingų formų studijas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.
  • Nuolatinės formos studijų vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 kreditai.
  • Ištęstinės formos studijų vienų metų apimtis gali būti mažesnė kaip 45 studijų kreditai, bet bendra jų trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė negu nuolatinės formos studijų trukmė, nuolatinėms studijoms taikant 60 studijų kreditų normą.

Organizuojamos studijos nuotoliniu būdu.  Tai puiki galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir  profesinio bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos (Lietuvoje ar užsienyje).  Nuotolinės  studijos vyksta taikant šiuolaikines informacines komunikacines  technologijas.  Nuotoliniu būdu galima studijuoti Informacinių sistemų inžinerijos, Svetingumo vadybos ir Socialinio darbo studijų programas.  Pageidavimas studijuoti nuotoliniu būdu išreiškiamas sutarties pasirašymo metu.

Kolegijos studentai, kurių studijas finansuoja valstybė, gali keisti studijų programą ir (ar) studijų formą; asmenys, studijuojantys valstybės finansuojamose studijų vietose kitose kolegijose gali keisti studijų programą Kolegijoje; Kolegijos studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali keisti studijų programą ir (ar) studijų formą toje pačioje studijų srityje Kolegijoje pagal UTENOS KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDIJŲ FORMOS KEITIMO TVARKOS APRAŠĄ.

(LR MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 PAKEITIMO ĮSTATYMAS, 2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2534)