Studijų formos ir galimybės

Studijos yra nuolatinės formos ir ištęstinės formos. Baigus skirtingų formų studijas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

  • Nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – dieninis. Akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis, dalis teorinių paskaitų vyksta nuotoliniu būdu. Studijų trukmė – 3 metai (Bendrosios praktikos slaugos studijų programos - 3,5 metų).
  • Nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta derinant fizinę ir skaitmeninę erdves, kontaktiniu būdu kolegijoje ir nuotoliniu būdu skaitmeninėje erdvėje.  Studijų trukmė 3 metai.
  • Ištęstinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis mišrus. Akademiniai užsiėmimai vyksta derinant fizinę ir skaitmeninę erdves, kontaktiniu būdu kolegijoje ir nuotoliniu būdu skaitmeninėje erdvėje. Studijų trukmė 4 metai.
  • Ištęstinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – nuotolinis. Iki 90  proc. kontaktinių valandų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu. Studijų trukmė 4 metai.

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.