Studijų formos ir galimybės

Studijos yra nuolatinės formos ir ištęstinės formos. Baigus skirtingų formų studijas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

  • Nuolatinės formos studijų vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 kreditai, tvarkaraščio forma – dieninė.
  • Ištęstinės formos studijų vienų metų apimtis gali būti mažesnė kaip 45 studijų kreditai, bet bendra jų trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė negu nuolatinės formos studijų trukmė, nuolatinėms studijoms taikant 60 studijų kreditų normą, tvarkaraščio forma – sesijinė.

Organizuojamos studijos nuotoliniu būdu. Tai puiki galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinio bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos (Lietuvoje ar užsienyje). Nuotolinės  studijos vyksta taikant šiuolaikines informacines komunikacines technologijas.

Nuotoliniu būdu galima studijuoti Informacinių sistemų inžinerijos, Turizmo paslaugų vadybos, Verslo vadybos ir inovacijų  bei Socialinio darbo studijų programas. Pageidavimas studijuoti nuotoliniu būdu išreiškiamas sutarties pasirašymo metu.