utenos-kolegija.lt

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų. (kreipkitės į savo fakultetą)

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Gerbiami studentai,

Nemokamas  projektinių darbų, praktikų gynimo, egzaminų perlaikymo laikotarpis pagal perlaikymo grafiką baigėsi.

Antrą kartą – studentui, jo prašymu, Fakulteto dekano teikimu Kolegijos direktoriaus įsakymu, dar kartą suteikiama galimybė ginti projektinį darbą, praktiką ar perlaikyti egzaminą už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas mokant įmoką pagal Įmokų mokėjimo tvarką. Kolegijos direktoriaus įsakyme nurodoma konkreti perlaikymo data arba terminas, ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Dėl leidimo pakartotinai perlaikyti egzaminą, ginti projektinį darbą, praktiką reikia kreiptis į Fakulteto administratorę.

Administratorė

Inga Ubeikienė
medicina@ukolegija.lt
8 389 55260

Dėl 2019-2020 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų bei atostogų datų

Neišlaikytų egzaminų ir neapgintų projektinių darbų perlaikymo grafikas, mokant įmoką už suteiktas paslaigas

2019-2020 m. m. ištęstinių studijų grafikas (Projektas)


2019-2020 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR REABILITACIJOS KATEDRA SOCIALINĖS GEROVĖS KATEDRA

NUOTOLINĖS STUDIJOS

2019-2020 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai

           SOCIALINĖS GEROVĖS KATEDRA

Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į:

JŪRATĘ URBONIENĘ, Elektroninio mokymo centro vadovę

(8-612) 99285

NUOLATINĖS STUDIJOS

Gerbiami studentai,

Nemokamas  projektinių darbų, praktikų gynimo, egzaminų perlaikymo laikotarpis pagal perlaikymo grafiką baigėsi.

Antrą kartą – studentui, jo prašymu, Fakulteto dekano teikimu Kolegijos direktoriaus įsakymu, dar kartą suteikiama galimybė ginti projektinį darbą, praktiką ar perlaikyti egzaminą už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas mokant įmoką pagal Įmokų mokėjimo tvarką. Kolegijos direktoriaus įsakyme nurodoma konkreti perlaikymo data arba terminas, ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Dėl leidimo pakartotinai perlaikyti egzaminą, ginti projektinį darbą, praktiką reikia kreiptis į Fakulteto administratorę.

Administratorė

Inga Ubeikienė
medicina@ukolegija.lt
8 389 55260

Dėl 2019-2020 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų bei atostogų datų

Neišlaikytų egzaminų ir neapgintų projektinių darbų perlaikymo grafikas, mokant įmoką už suteiktas paslaugas

2019-2020 m. m. nuolatinių studijų grafikas (Projektas)


2019-2020 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai

Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į:

RAMUNĘ UBEIKIENĘ, studijų skyriaus specialistę Medicinos fakultetui
Utenio a. 2, 1-04 kab.
(8-682) 18551, el.p.  studijosmf@utenos-kolegija.lt