utenos-kolegija.lt

Pažymų apie studijas užsakymas (lopšeliams-darželiams, bankui, soc. paramos skyriams ir t. t.)

Iškvietimų į sesijas užsakymas

Studijų grafikai

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų – kreipkitės į savo fakultetą.

Semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų, perlaikymų bei atostogų datos

2021-2022 m. m. ištęstinių studijų grafikas 

2021-2022 m. m. nuolatinių studijų grafikas 

2021-2022 m. m. užsienio studentų studijų grafikas

Studijų organizavimo tvarka 2021-2022 m. m.

Informacija dėl kontaktinio darbo nuo rugsėjo mėn. 13 d.

Paskaitų tvarkaraščiai

Tvarkaraščiai aukštesnių kursų studentams skelbiami Moodle aplinkoje.


Klausimus susijusius su studijų organizavimu galite užduoti čia.

Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į:

RAMUNĘ UBEIKIENĘ, specialistę studijoms
Utenio a. 2, 1-04 kab.
(8-682) 18551, el.p. studijosmf@utenos-kolegija.lt