Konsultacija telefonu: 8 389 51662
utenos-kolegija.lt
Dokumento pavadinimas Metai Formatas
UTENOS KOLEGIJOS STATUTAS 2012 PDF

Utenos kolegijos akademinės etikos kodeksas

Priedai

2019

PDF

PDF

Utenos kolegijos darbo tvarkos taisyklės 2011 PDF
Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas 2016 e-TAR
Utenos kolegijos įmokų mokėjimo tvarka 2019 PDF

Utenos kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarka

LPD aprašo forma

2019

PDF

DOC

Utenos kolegijos už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo tvarkos aprašas 2011 PDF
1 priedas. Informacijos apie valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų ir valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių forma 2011 XLS
2 priedas. Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo forma 2011 XLS
Utenos kolegijos už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas, (taikomos studentams, priimtiems į Kolegiją nuo 2017 m. sausio 1 d.) 2017 PDF
Utenos kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai 2019 Info
Utenos kolegijos studentų namų, esančių Maironio g. 18 ir Aukštaičių g. 9, nuostatai 2017 PDF, info
Utenos kolegijos studentų namų, esančių Aušros g. 73, nuostatai 2018 PDF

Utenos kolegijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Paraiška – užduotis prekių, paslaugų ar darbų pirkimui

2017

2019

PDF

DOCX

Utenos kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas

2018 PDF
1.1. priedas
1.2. priedas
1.3. priedas
2. priedas
3. priedas
4.1. priedas
4.2. priedas
4.3. priedas
4.4. priedas
5. priedas
6. priedas
7. priedas
8. priedas
9. priedas
10. priedas
Utenos kolegijos studijų nuostatai 2019 PDF
Utenos kolegijos studijų rezultatų įskaitymo tvarka 2019 PDF
Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka 2017 PDF
Utenos kolegijos studentų konkursinės eilės sudarymo tvarka 2019 PDF
Utenos kolegijos gerai besimokančio studento nustatymo, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašas 2016 PDF
Utenos kolegijos studijų programos ir studijų formos keitimo tvarkos aprašas 2019 PDF
Utenos kolegijos studijų programos komiteto nuostatai 2013 PDF

Utenos kolegijos mokslinės veiklos nuostatai

2019

PDF

Utenos kolegijos administracijos ir studentų ginčų komisijos nuostatai 2009 PDF

Utenos kolegijos darbuotojų dalyvavimo Erasmus + programoje tvarka

1 priedas
2 priedas
3 priedas
2016 PDF

Utenos kolegijos elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) informacinę sistemą, jų tvarkymo tvarkos aprašas

1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
2015

PDF

Metodiniai nurodymai duonos ir duonos gaminių gamybos technologijos bakalauro baigiamajam darbui 2013 PDF
Savarankiškų rašto ir baigiamųjų darbų rengimo metodiniai reikalavimai 2016 PDF

Utenos kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, pateikimo, gynimo ir vertinimo tvarka

2 priedas Baigiamojo darbo recenzija

3 priedas Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas

4 priedas Baigiamojo darbo gynimo protokolas

5 priedas Baigiamųjų darbų gynimo protokolas

2016

PDF

Utenos kolegijos baigiamųjų ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarka

1 priedas Baigiamojo egzamino protokolas

2 priedas Kvalifikacinio egzamino protokolas

2016 PDF
Utenos kolegijos informacijos skelbimo Utenos kolegijos internetinėje svetainėje taisyklės 2016 PDF

Utenos kolegijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

1 priedas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų organizavimo ir teikimo modelis

2012

PDF

PDF

Utenos kolegijos Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas 2017 PDF
Utenos kolegijos studijų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadovas. 2018 PDF
Utenos kolegijos leidybos nuostatai 2018 PDF

Utenos kolegijos strateginis veiklos planas 2019-2021 m.

2019

PDF

Utenos kolegijos veiklos strategija 2014-2020 m.

2014

PDF

Studentų vidaus tvarkos taisyklės 2008 PDF
Utenos kolegijos nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas

1 priedas.E. studijų dalyko/modulio rengimo, talpinimo į virtualią mokymosi aplinką ir administravimo metodika

2 priedas.E. Studijų dalyko/modulio aprašas

3 priedas.E. studijų dalyko/modulio autentiškumo patvirtinimas

4 priedas.E. studijų dalyko/modulio turinio vertinimas

5 priedas.Prašymas akredituoti e. studijų dalyką/modulį

6 priedas.E. studijų dalyko/modulio teikimo nuotoliniu būdu recenzija

7 priedas. Utenos kolegijos elektroninio mokymo(si) studijų dalykų/modulių akreditavimo komisija

2013

PDF

Utenos kolegijos būsimų studentų pritraukimo strategija 2018

Utenos kolegijos studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašas 2016 PDF
Utenos kolegijos kompiuterinės techninės ir programinės įrangos įsigijimo, eksploatavimo, priežiūros ir kontrolės aprašas 2013 PDF
Utenos kolegijos verslumo ugdymo klubo nuostatai 2014 PDF
Methodological Final Theses preparation guide for the JSP Hospitality Management study programme 2017 PDF
Dėl Utenos kolegijos studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymo konkurso „IN CORPORE“ nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo 2018 PDF
Utenos kolegijos studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymo konkurso „IN CORPORE“ dalyvių registracijios anketa 2019 DOC
Studijuojančiųjų asmenų duomenų tvarkymo Utenos kolegijoje taisyklės 2019 PDF
Utenos kolegijos nominacijų skyrimo nuostatai 2019 PDF
Vidaus dokumentai
Dokumentų archyvas