Paslaugos

Visuomenei Utenos kolegija teikia įvairaus pobūdžio paslaugas.

Asmenys iš išorės kviečiami į kursus, seminarus, stažuotes ir kitus mokymus. Kolegijoje taip pat teikiamos patalpų nuomos ir apgyvendinimo paslaugos, atliekami užsakomieji mokslo - taikomieji tyrimai, vykdomas neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas.