utenos-kolegija.lt
Skaitmeninės slaugos technologijos mokymui ir praktiniam parengimui/ Digital Technologies for Nursing Education & Training (DTNET)
Jaunos tyrėjos mokslinės kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas 
Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos regiono poreikius

Komunikacinių kompetencijų modelio verslo mentorių tinklo tobulinimui ir palaikymui vystymas ir pristatymas/

Development and Introduction of a Communication Competencies Model for Enhancing and Maintaining a Business Mentor Network (DICCMEM)

Projekto DICCMEM rezultatai:

  1. COMMUNICATIONS SKILLS FOR MENTORS AND MENTEES IN ENTREPRENEURSHIP: THEORY AND PRACTICE, 2020
  2. Mentoriaus knyga, 2021
ACPD – Access to caretaking professions for deaf
Geriamo vandens kokybė ir maisto sauga
Y karta miestui

Nauji gebėjimai-naujos galimybės

Verslo degustacija
Kodas – sėkmės raktai

Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose (IN CORPORE)

Senjorų tarpkultūrinės ir užsienio kalbos kompetencijų lavinimas
Įtraukiantis verslo labirintas

XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos

Tyrimo ataskaitos

Tavo ir mano tapatybė
Darom, Utena!

Patirtinio mokymosi projektų sistemos tobulinimas (ELPE) Projekto interneto svetainė

Įgyvendinimas

Verslo mokymas tvarumui: įmonių socialinės atsakomybės ir socialinio verslumo mokymas siekiant darnaus vietos ir regiono vystymosi 

Business Education for Sustainability: Teaching Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship for Sustainable Local and Regional Development (BEST) http://education4sustainability.eu/the-best-project/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-BG01-KA200-001694 

Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)     Plakatas
Studijų prieinamumo didinimas http://www.studijuoktobulek.lt/;  https://www.vsf.lt/lt/projektas
Studijų kokybė tarpkultūriškumo aspektu Baltijos šalyse
Kaimo vandenų apsaugos tinklas II 2017
Kaimo vandenų apsaugos tinklas III 2019
Projektų, susijusių su regionine plėtra, sąrašas