Kokybė

Šioje dalyje pateikiama Kokybės sistema, Kokybės vadovas, skelbiamos institucinio bei studijų programų vertinimo išvados, pristatoma Studijų kokybės komiteto veikla.