Fakultetai

Verslo ir technologijų fakultetas yra kolegijos struktūrinis padalinys, kurio pagrindinė paskirtis ir kompetencija – organizuoti studijas, atlikti taikomuosius tyrimus ir rengti verslo ir vadybos adminstravimo, teisės, turizmo ir poilsio, apskaitos, verslo, bendrosios inžinerijos, informatikos inžinerijos, maisto technologijų, energetikos, polimerų ir tekstilės technologijos bei žemės ūkio studijų krypčių aukštąjį išsilavinimą ir profesinio bakalauro laipsnį turinčius specialistus, atitinkančius Utenos regiono ir visos Lietuvos socialinius ekonominius poreikius.


Medicinos fakultetas yra kolegijos struktūrinis padalinys, kurio pagrindinė paskirtis – organizuoti studijas, atlikti taikomuosius tyrimus ir rengti: burnos priežiūros, kosmetologijos, reabilitacijos, slaugos ir akušerijos bei socialinio darbo studijų krypčių aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją turinčius specialistus, atitinkančius Utenos regiono ir visos Lietuvos socialinius ekonominius poreikius.