utenos-kolegija.lt
Utenos kolegija – vienintelė Rytų Aukštaitijos regiono aukštoji mokykla,  kurioje vykdomos aukštosios koleginės studijos, orientuotos į praktinę veiklą.

Kolegijoje veikia Medicinos ir Verslo ir technologijų fakultetai, įgyvendinama 21 studijų programa, studijuoja apie 1700 studentų. Kai kurios Kolegijos studijų programos yra realizuojamos Alantoje, Ukmergėje ir Visagine. Kompetentingas akademinis personalas, stipri mokymo/si bazė leidžia užtikrinti studentų teorinį ir praktinį pasirengimą.

Utenos kolegijos veiklos kokybę rodo įvairūs pasiekimai:

  • Tarptautinė institucijos akreditacija 6 metams
  • Vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 sertifikatas
  • Europos verslo asamblėjos (EBA) apdovanojimas už aukštą studijų kokybę
  • Tarptautinės svetingumo specialistų asociacijos EURHODIP nominacija ,,Metų mokykla"
  • Europos kokybės tyrimų bendrijos (ESQR) auksinės kategorijos prizas už veiklos kokybę
  • Erasmus  aukštojo mokslo chartija
  • Kelių diplomų galimybė
  • Neformalaus švietimo patirtis (kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi kursai bei seminarai).