utenos-kolegija.lt
Utenos kolegija – vienintelė Rytų Aukštaitijos regiono aukštoji mokykla,  kurioje vykdomos aukštosios koleginės studijos, orientuotos į praktinę veiklą.

Kolegijoje veikia Medicinos ir Verslo ir technologijų fakultetai, įgyvendinama 21 studijų programa, studijuoja apie 1600 studentų. Kompetentingas akademinis personalas, stipri mokymo/si bazė leidžia užtikrinti studentų teorinį ir praktinį pasirengimą.

Utenos kolegijos veiklos kokybę rodo įvairūs pasiekimai:

  • Tarptautinė institucijos akreditacija 6 metams
  • Europos verslo asamblėjos (EBA) apdovanojimas už aukštą studijų kokybę
  • Tarptautinės svetingumo specialistų asociacijos EURHODIP nominacija ,,Metų mokykla"
  • Europos kokybės tyrimų bendrijos (ESQR) auksinės kategorijos prizas už veiklos kokybę
  • Erasmus  aukštojo mokslo chartija
  • Neformalaus švietimo patirtis (kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi kursai bei seminarai).