Priėmimas į aukštesnį kursą

Utenos kolegijos Studentų priėmimo į aukštesnius kursus tvarka reglamentuoja asmenų, kurie studijavo ir dėl įvairių priežasčių nebaigė Kolegijos, kitos aukštosios mokyklos, arba baigė aukštojo mokslo ar  kito tipo studijų programas ir nori tęsti to paties tipo studijas arba studijas pagal kito tipo studijų programas.

Daugiau informacijos ir prašymo pateikimas: