utenos-kolegija.lt

Utenos kolegijos Studentų priėmimo į aukštesnius kursus tvarka reglamentuoja asmenų, kurie studijavo ir dėl įvairių priežasčių nebaigė Kolegijos, kitos aukštosios mokyklos, arba baigė aukštojo mokslo ar  kito tipo studijų programas ir nori tęsti to paties tipo studijas arba studijas pagal kito tipo studijų programas.

2020 m. nevykdomas priėmimas į Bendrosios praktikos slaugos, Burnos higienos studijų programų aukštesnius kursus!

Daugiau informacijos:

  1. Priėmimo į Utenos kolegijos aukštesnį kursą  2020 m. tvarka
  2. Prašymas dėl priėmimo į aukštesnį kursą.
  3. Registracijos įmoka, sąskaitos rekvizitai
  4. Metinė studijų kaina studentams, priimamiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas 2020 - 2021 m. m.