utenos-kolegija.lt

Utenos kolegijos Studentų priėmimo į aukštesnius kursus tvarka reglamentuoja asmenų:

  1. kurie mokėsi ir dėl įvairių priežasčių nebaigė Kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos, arba baigė ir nori studijuoti kitą studijų programą (specializaciją), priėmimą;
  2. kurie baigė aukštesniąsias mokyklas (turi tos pačios studijų programos aukštesniųjų studijų diplomą) ir nori studijuoti atitinkamą studijų programą, priėmimą.

Daugiau informacijos:

  1. Priėmimo į Utenos kolegijos aukštesnį kursą ir individualias studijas 2019 m. tvarka
  2. Metinė studijų kaina studentams, priimamiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas 2019 - 2020 m. m.