Knygos ir leidiniai

Bibliotekos katalogas leidžia jums rasti informaciją apie Utenos kolegijos bibliotekos turimas knygas ir kitus leidinius – kiek ir kokių knygų yra bibliotekoje; kurie egzemplioriai yra laisvi; kuriam laikui leidinį galite pasiimti.

Leidinių išdavimas

Leidiniai išduodami tik Utenos kolegijos studentams ir darbuotojams, su asmens tapatybės kortele arba studento pažymėjimu (LSP). Grąžinant leidinius dokumentas nereikalingas.

Terminai: Leidiniai yra išduodami mėnesiui; semestrui; mokslo metams.

Prisijungę prie bibliotekos katalogo galite pasitikrinti jums išduotų leidinių terminus.

Apsilankę bibliotekoje galite paprašyti, kad išdavimo terminas būtų pratęstas

Grąžinimas: Pasibaigus žiemos egzaminų sesijai, visus paimtus iš bibliotekos leidinius būtina grąžinti iki vasario mėnesio pradžios, pasibaigus pavasario egzaminų sesijai – iki liepos pradžios. Baigęs kolegiją, ar dėl kitokių priežasčių nutraukęs mokymąsi, studentas privalo atsiskaityti su biblioteka.

Laiku negrąžinus knygos yra skaičiuojami delspinigiai: 0,03 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną.

Praradęs, nepataisomai sugadinęs leidinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu. Jei pakeisti neįmanoma – už pamestą ar sugadintą leidinį mokama dviguba knygos verte.

Kita informacija

Bibliotekos įsigytos knygos: 2021 m., 2020 m., 2019 m., 2018 m., 2017 m., 2016 m., 2015 m., 2014 m., 2013 m., 2012 m., 2011 m., 2010 m.