Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis
Studijų programos kodas: 6531LX075
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai); ištęstinės studijos (4 metai)

Baigusiems Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programą absolventams suteikiamas verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis.
Studijoms realizuoti Utenos kolegijoje įkurta moderni praktinė bazė - Mokomasis svetingumo centras, kuriame yra viešbučio kambariai, mokomoji virtuvė, mokomasis baras, registratūra, modernios auditorijos. 
Studijuodami šioje programoje studentai turi galimybę atlikti praktikas užsienio (Turkijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, Kipre, Austrijoje, Ispanijoje ir kt.) šalių aukščiausios klasės viešbučiuose, vykti dalinių studijų į Bulgarijos, Turkijos, Latvijos, Portugalijos ir kt. šalių aukštąsias mokyklas.
Utenos kolegija yra tarptautinės Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacijos SPACE narė, todėl studentai turi galimybę laikyti egzaminą SPACE Euroverslo,  Euroturizmo arba Eurokalbų diplomui gauti.
Specialybės praktinius įgūdžius studentai gilina fakultete veikiančiose imitacinėse bendrovėse, kur turi galimybes įgyti tarptautinius Europen Pen-International pažymėjimus, pripažįstamus virš 40 pasaulio šalių, dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse imitacinių bendrovių (IB) mugėse ir patobulinti kūrybiškumo, verslumo, gebėjimo bendrauti įgūdžius.
Studijų metu dirbama su turizmo versle taikomomis specializuotomis kompiuterinėmis programomis Rezervation Partner, Presta, Amadeus ir kt.
Kasmet studentai organizuoja ir vyksta į  ekskursijas po Lietuvą ir kaimynines šalis.
Studentams sudaroma unikali galimybė susipažinti su turizmo verslo praktikais, įgyti praktinės patirties sprendžiant verslo užduotis, siekti metų versliausios komandos nominacijos Lietuvos kolegijų verslumo konkurse „Profadienis“.
Studijų metu studentams sudaromos galimybės:
  • dalyvauti studentų tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose.
  • dalyvauti studentų atstovybės veikloje.
  • klausyti turizmo srities praktikų paskaitų, dalyvauti susitikimuose su įžymiais žmonėmis.
  • organizuoti renginius ir jose dalyvauti (renginys-gerumo akcija Pyragų diena, Helovino diena, Užgavėnių šventė ir kiti renginiai).
Karjeros galimybės:
Baigę šią specialybę absolventai gali dirbti viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kelionių agentūrose, turizmo informacijos centruose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, pramogas teikiančiose ir renginius organizuojančiose įmonėse, valstybinių įstaigų turizmo ir rekreacijos skyriuose. Taip pat studijos suteikia visų reikalingų žinių, kad būtų galima patiems įkurti savo turizmo įmonę.
Absolventai gali tęsti studijas universitetuose.
  

Studijų programos pagrindinis tikslas – rengti specialistus, gebančius administruoti turizmo ir viešbučių verslą, įkurti  turizmo įmonę ir koordinuoti  jos veiklą, užtikrinti  paslaugų  kokybę, dirbti šiuolaikinėmis technologijomis,  atlikti savo srities taikomuosius tyrimus.

Numatomi studijų rezultatai, absolventai gebės:
1. Įkurti turizmo įmonę.
2. Organizuoti turizmo įmonės veiklą.
3. Organizuoti turizmo informacijos teikimą.
4. Organizuoti maitinimo paslaugų teikimą.
5. Organizuoti apgyvendinimo paslaugas.
6. Teikti organizuotas keliones.
7. Efektyviai panaudoti turizmo įmonės išteklius.
8. Įvertinti teikiamų paslaugų kokybę.

  • Alternatyviai pasirenkamas modulis: Viešbučių administravimas
9.1 Organizuoti viešbučio veiklą
  • Alternatyviai pasirenkamas modulis: Pramogų ir poilsio paslaugų organizavimas
9.2. Organizuoti pramogų ir poilsio paslaugų veiklas

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija 3 Profesinė užsienio kalba 4
Profesinė užsienio kalba (a., v.) 7 Tarpkultūrinė komunikacija 3
Užsienio kalba II 3 Užsienio kalba II 4
Statistinė duomenų analizė 4 Maisto ruošimas ir aptarnavimas 6
Informacinės technologijos 4 Ekonomikos pagrindai 4
Profesinės kalbos kultūra 3 Renginių organizavimas 3
Turizmo organizavimo pagrindai 6 Maisto ruošimo ir aptarnavimo praktika 6
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Dokumentų valdymas 3 Turizmo verslo organizavimas
Socialinių tyrimų metodologija 3 Darbo ir civilinė sauga 3
Kelionių geografija 5 Verslininkystės pagrindai 3
Kelionių organizavimas 5 Vadybos pagrindai 4
Apgyvendinimo verslas 4 Verslo teisė 4
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 7 Turizmo marketingas ir tyrimai 4
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Darbo turizmo įmonėje praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Apskaitos pagrindai 4 Baigiamoji praktika 10
Darnusis turizmas 4 Specializacijos Modulis
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 I Modulio dalykas 4
Specializacijos modulis II Modulio dalykas 4
I Modulio dalykas 6 III Modulio dalykas 5
II Modulio dalykas 6 Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 7
III Modulio dalykas 4
Baigiamojo darbo rengimas 3
1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija 3 Profesinė užsienio kalba 4
Profesinė užsienio kalba 7 Profesinės kalbos kultūra 3
Užsienio kalba II 3 Užsienio kalba II 4
Turizmo organizavimo pagrindai 6 Maisto ruošimas ir aptarnavimas 6
Dokumentų valdymas 3 Maisto ruošimo ir aptarnavimo praktika 6
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Statistinė duomenų analizė 4 Socialinių tyrimų metodologija 3
Ekonomikos pagrindai 4 Informacinės technologijos 4
Kelionių geografija 5 Tarpkultūrinė komunikacija 3
Kelionių organizavimas 5 Renginių organizavimas 3
Apgyvendinimo verslas 4 Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 7
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Modulis: Turizmo verslo organizavimas Specializacijos modulis
Darbo ir civilinė sauga 3 I Modulio dalykas 5
Verslininkystės pagrindai 3 II Modulio dalykas 5
Vadybos pagrindai 4 III Modulio dalykas 4
Verslo teisė 4 Praktika turizmo sektoriaus įmonėje 9
Turizmo marketingas ir tyrimai 4
Apskaitos pagrindai 4
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specializacijos modulis Baigiamoji praktika 10
I Modulio dalykas 5 Baigiamojo darbo rengimo pagrindai 3
II Modulio dalykas 5 Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 7
III Modulio dalykas 5 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Darnusis turizmas 4
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Paskutinio kurso studentai renkasi alternatyviai pasirenkamą modulį:

  • Viešbučių administravimo alternatyviai pasirenkamas modulis
  • Pramogų ir poilsio paslaugų organizavimo alternatyviai pasirenkamas modulis

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą