utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis
Studijų programos kodas: 6531LX075
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai); ištęstinės studijos (4 metai)
Nuolatinės studijos: kaina 1260 €
Ištęstinės studijos: kaina 855 €

Baigę  Turizmo ir viešbučių administravimo absolventai gauna verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį

Studijoms realizuoti Utenos kolegijoje įkurta moderni praktinė bazė - Mokomasis svetingumo centras, kuriame yra viešbučio kambariai, mokomoji virtuvė, mokomasis baras, registratūra, modernios auditorijos.  
Studijuodami šioje programoje studentai turi galimybę atlikti praktikas užsienio (Turkijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, Kipre, Austrijoje, Ispanijoje ir kt.) šalių aukščiausios klasės viešbučiuose, vykti dalinių studijų į Bulgarijos, Turkijos, Latvijos, Portugalijos ir kt. šalių aukštąsias mokyklas.
Baigę šią specialybę absolventai gali dirbti viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kelionių agentūrose, turizmo informacijos centruose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, pramogas teikiančiose ir renginius organizuojančiose įmonėse, valstybinių įstaigų turizmo ir rekreacijos skyriuose. Taip pat studijos suteikia visų reikalingų žinių, kad būtų galima patiems įkurti savo turizmo įmonę. 

Absolventai gali tęsti studijas universitetuose. 

Studijų programos pagrindinis tikslas – rengti specialistus, gebančius administruoti turizmo ir viešbučių verslą, įkurti  turizmo įmonę ir koordinuoti  jos veiklą, užtikrinti  paslaugų  kokybę, dirbti šiuolaikinėmis technologijomis,  atlikti savo srities taikomuosius tyrimus.

Numatomi studijų rezultatai, absolventai gebės:
1. Įkurti turizmo įmonę.
2. Organizuoti turizmo įmonės veiklą.
3. Organizuoti turizmo informacijos teikimą.
4. Organizuoti maitinimo paslaugų teikimą.
5. Organizuoti apgyvendinimo paslaugas.
6. Teikti organizuotas keliones.
7. Efektyviai panaudoti turizmo įmonės išteklius.
8. Įvertinti teikiamų paslaugų kokybę.

  • Specializacija: Viešbučių administravimas
9.1 Organizuoti viešbučio veiklą
  • Specializacija: Kaimo turizmo verslo organizavimas
9.2. Planuoti ir organizuoti kaimo turizmo verslą
  • Specializacija: Kelionių organizavimo paslaugos
9.3. Planuoti ir organizuoti keliones

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Filosofija/Sociologija 3 Specialybės užsienio kalba 4
Specialybės užsienio kalba (a., p., v.) 7 Statistika 3
Užzienio kalba II 3 Užsienio kalba II 3
Matematika 4 Maisto ruošimas ir aptarnavimas 6
Bendravimo psichologija 4 Mikro-makroekonomika 5
Specialybės kalbos kultūra 3 Krašto kultūros istorija 3
Turizmo organizavimo pagrindai 6 Maisto ruošimo ir aptarnavimo praktika 6
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Dokumentų valdymas 3 Turizmo verslo organizavimas
Socialiniai tyrimai 3 Darbo ir civilinė sauga 3
Kelionių geografija 5 Verslininkystės pagrindai 3
Kelionių agentūrų veikla 5 Vadybos pagrindai 4
Apgyvendinimo verslas 4 Verslo teisė 4
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 7 Turizmo marketingas ir tyrimai 4
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Darbo turizmo įmonėje praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Apskaita ir finansai 6 Baigiamoji praktika 10
Aplinkosauga 3 Specializacijos Modulis
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 I Modulio dalykas 3
Specializacijos modulis II Modulio dalykas 3
I Modulio dalykas 5 III Modulio dalykas 2
II Modulio dalykas 5 IV Modulio dalykas 2
III Modulio dalykas 4 Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 10
IV Modulio dalykas 4

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Filosofija/Sociologija 3 Specialybės užsienio kalba 4
Specialybės užsienio kalba 7 Bendravimo psichologija 4
Užsienio kalba II 3 Užsienio kalba II 3
Matematika 4 Maisto ruošimas ir aptarnavimas 6
Specialybės kalbos kultūra 3 Maisto ruošimo ir aptarnavimo praktika 6
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Turizmo organizavimo pagrindai 6 Socialiniai tyrimai 3
Statistika 3 Kelionių geografija 5
Krašto kultūros istorija 3 Kelionių agentūrų veikla 5
Mikro-makroekonomika 5 Apgyvendinimo verslas 4
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 7
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Dokumentų  valdymas 3 Modulis: Turizmo verslo organizavimas
Apskaita ir finansai 6 Turizmo marketingas ir tyrimai 4
Aplinkosauga 3 Verslininkystės pagrindai 3
Darbo turizmo įmonėje praktika 9 Vadybos pagrindai 4
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Verslo teisė 4
Darbo ir civilinė sauga 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specializacijos modulis Baigiamoji praktika 10
I Modulio dalykas 5 Specializacijos modulis
II Modulio dalykas 5 I Modulio dalykas 3
III Modulio dalykas 4 II Modulio dalykas 3
IV Modulio dalykas 4 III Modulio dalykas 2
IV Modulio dalykas 2
Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 10

Paskutinio kurso studentai renkasi specializacijos modulį:

  • Kaimo turizmo verslo organizavimo specializacijos modulis
  • Viešbučių administravimo specializacijos modulis
  • Kelionių organizavimo paslaugų administravimo specializacijos modulis

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.