utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Burnos priežiūra
Studijų programos kodas: 653B84001 (iki 2017 m.); 6531GX026 (nuo 2017 m.)
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai)
Nuolatinės studijos: kaina 1740 €

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir dantų techniko kvalifikaciją.

Profesinės veiklos galimybės

Dantų technologijos studijų programos absolventai galės dirbti dirbti dantų technikų smulkiose, vidutinėse ir didelėse dantų protezavimo laboratorijose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją. Baigę studijų programą ir įgyję dantų technologijų profesinio bakalauro laipsnį ir dantų techniko kvalifikaciją, galės vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: 

  • parinks medžiagas, įrangą ir technologijas;
  • gamins dantų protezus ir ortodontinius aparatus; 
  • bendraus/bendradarbiaus su kitais sveikatos priežiūros komandos nariais, su pacientais/klientais, tiekėjais; 
  • organizuos dantų techniko laboratorijos veiklą;
  • plėtos profesinę elgseną ir tobulės profesiniame lygmenyje.

Kodėl verta rinktis šias studijas?

Privalumai

Moderni studijų aplinka. Įrengta moderni mokymo bazė, atliepiant pažangą dantų technikystėje. Studijų procese taikomos pažangios dantų protezų gaminimo ir skaitmeninės technologijos. Paskaitas ir praktinius užsiėmimus veda didelę praktinę dantų techniko patirtį turintys dėstytojai. Studijų procese taikomas konstrukcionistinis mokymo metodas. Šis metodas užtikrina, kai besimokantysis aktyviai kuria realaus pasaulio objektus. Tokį mokymąsi realizuoti padeda ne tik informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), bet ir periimama kitų dantų technikų patirtis.

Praktika. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  dantų technikų laboratorijose Vilniuje (UAB Prodentum, UAB Kadanta, UAB Prothesis ir kt.), Utenoje (UAB Profident, UAB Technidenta, UAB Rostadenta), Kaune (UAB Denta, UAB DDS Design) ir kt.

Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Portugaliją, Vokietiją, Latviją, Makedoniją, Bulgariją, Jordaniją, Lenkiją.

Socialinė veikla. Galimybė dalyvauti Lietuvos Odontologų labdaros ir paramos fondo veiklose, siekiant teikti profesionalią ir savalaikę burnos priežiūros pagalbą skurdžiai gyvenantiems ir atskirtį patiriantiems visuomenės nariams.

Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Dantų technologijos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti pagal universitetines biomedicinos mokslų studijų srities, odontologijos studijų krypties programas LSMU, VU, arba kitos krypties studijas MRU, VDU. Yra galimybė tęsti studijas užsienio šalių aukštosiose mokyklose.  

Įsidarbinimo galimybės. Studijų programos absolventai dirba tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. Įsidarbinimo procentas pagal įgytą kvalifikaciją siekia 95 proc.

Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos dantų technikus, gebančius: savarankiškai gaminti dantų protezus ir ortodontinius aparatus, parenkant medžiagas, įrangą ir įvairias gamybos technologijas, diegti naujas dantų protezų gamybos technologijas, pagrindžiant tyrimais,  bendradarbiauti su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais ir organizuoti dantų technikų laboratorijos veiklą. 

Numatomi studijų rezultatai

1. Parinkti medžiagas dantų protezui ar ortodontiniam aparatui gaminti.
2. Saugiai dirbti dantų protezų gamybai skirtais darbo įrankiais ir prietaisais.
3. Taikyti dantų protezo ar ortodontinio aparato gamybai atitinkamas technologijas.
4. Modeliuoti ir konstruoti dantų protezą.
5. Gaminti dantų protezus ir ortodontinius aparatus.
6. Taisyti dantų protezus ir ortodontinius aparatus.
7. Bendradarbiauti su gydytoju odontologu.
8. Bendrauti su pacientais/klientais ir kitais su protezavimo procesu susijusiais asmenimis.
9. Organizuoti laboratorijos veiklą.
10. Plėtoti ir taikyti dantų techniko praktiką sveikatos priežiūros sistemoje.
11. Taikyti profesinėje veikloje sveikatos priežiūros teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas.
12. Planuoti, vykdyti ir skleisti mokslinius dantų technikystės tyrimus.
13. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras (2018 m. Studijų programa) 2 semestras (2018 m. Studijų programa)
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė aplinka 3 Vadybos ir ekonomikos pagrindai  3
Profesinė kalba 6 Infekcijos kontrolė odontologijoje 3
Žmogaus sauga 3 Išimamųjų plokštelinių protezų gamybos pagrindai 6
Anatomija, fiziologija ir burnos patologija 6 Fiksuojamųjų dantų protezų gamybos pagrindai 6
Dantų funkcinė anatomija, estetika ir modeliavimas 6 Pirmoji medicinos pagalba 3
Dantų technologijų medžiagos 6 Psichologija 3
Pažintinė dantų techniko veiklos praktika 6
2 kursas 3 semestras (2013 m. Studijų programa) 4 semestras (2013 m. Studijų programa)
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Žmogaus sauga 3 Dalinių išimamų plokštelinių protezų gamybos technologijos 6
Bedančių žandikaulių protezavimo pagrindai 6 Lanko atraminių dantų protezų gaminimo technologija 3
Lanko atraminių dantų protezų gaminimo technika 6 Metalo keramikos dantų protezų gaminimo technika 6
Lietų restauracijų gaminimo technika 6 Pirmoji medicinos pagalba 3
Sveikatos vadybos ir ekonomikos pagrindai 3 Mokomoji praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras (2013 m. Studijų programa) 6 semestras (2013 m. Studijų programa)
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Bemetalės keramikos dantų protezų gaminimo technika 6 Pagrindinė praktika 15
Kombinuotų lanko atraminių dantų protezų gamybos technologijos 6 Baigiamoji praktika ir supervizija 6
Ortodontiniai, veido-žandikaulių gydomieji aparatai bei protezai 3 Baigiamasis darbas 9
Plokšteliniai dantų protezai ir šiuolaikinės technologijos 6
Estetinis dantų kietųjų audinių restauravimas 3
Implantų technika 3
Išimamų dantų protezų estetika ir funkcija 3

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.