Laisvai pasirenkami dalykai

LPD pasirinkimo I etapas

  1. Nuolatinių studijų studentai dėl Laisvai Pasirenkamų Dalykų (LPD) studijų ateinantiems 2023-2024 studijų metams privalo LPD pasirinkimą nurodyti Kolegijos LPD duomenų sistemoje Moodle nuo 2023-02-01 d. 00:00 val. iki 2023-02-15 d. 00:00 val.
  2. Ištęstinių studijų studentai pasirinkimą patvirtina pas katedros vedėją pavasario įžanginės sesijos metu.

Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas pagal studijų krypčių grupes (2023-2024 m.m.)

Per visus studijų metus kiekvienas studentas privalo išklausyti laisvai pasirenkamus dalykus, kurių kreditų skaičių apibrėžia konkreti studijų programa. Studentas negali rinktis dalyko, kuris studijų programoje yra privalomas.

Laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarka

Visais iškilusiais klausimais dėl LPD pasirinkimo galite kreiptis į katedrų vedėjus ar administratorius: