utenos-kolegija.lt
STUDENTŲ DĖMESIUI !
  1.  Nuolatinių studijų studentai, kurie dar nepasirinko Laisvai Pasirenkamo Dalyko (LPD)  ateinantiems 2018-2019 studijų metams privalo LPD pasirinkimą nurodyti Kolegijos LPD duomenų sistemoje II etapo metu Moodle nuo 2019 m. kovo 5 d. iki kovo 18 d.
  2. Ištęstinių studijų studentai pasirinkimą patvirtina pas katedros vedėją pavasario įžanginės sesijos metu.

Visais iškilusiais klausimais dėl LPD pasirinkimo galite kreiptis į katedrų vedėjus:

Medicinos fakulteto katedros:

Katedra

Vedėjas

Slaugos ir burnos priežiūros katedra

Danguolė Šakalytė— opk@utenos-kolegija.lt (8-686) 04178

Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedra

Vaida Kerulienė sprvedeja@ukolegija.lt (8-683) 64092

Socialinės gerovės katedra

Žydra Kuprėnaitė sgk@utenos-kolegija.lt (8-683) 64053

Verslo ir technologijų fakulteto katedros:

Katedra

Vedėjas

Verslo ir viešosios vadybos katedra

Rūta Puidokaitė-Savickienė rutapuid@gmail.com (8-616) 31836 

Inžinerijos ir technologijų katedra

dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė vaidaba@ukolegija.lt (8-621) 22349

Teisės katedra

Viktoras Žemčiugovas tkvtf@utenos-kolegija.lt (8-683) 64031

 

2018-2019 m.m. UTENOS KOLEGIJOS LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ SĄRAŠAS

Per visus studijų metus kiekvienas studentas privalo išklausyti laisvai pasirenkamus dalykus, kurių kreditų skaičių apibrėžia konkreti studijų programa.

Studentas negali rinktis dalyko, kuris studijų programoje yra privalomas.

UTENOS KOLEGIJOS LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA