Laisvai pasirenkami dalykai

Per visus studijų metus kiekvienas studentas privalo išklausyti laisvai pasirenkamus dalykus (LPD), kurių kreditų skaičių apibrėžia konkreti studijų programa.

  • Nuolatinių studijų studentai dėl laisvai pasirenkamų dalykų studijų ateinantiems studijų metams privalo LPD pasirinkimą nurodyti Utenos kolegijos Moodle VMA sistemoje nuo 2024-03-04 d. 00:00 val. iki 2024-03-17 d. 00:00 val.

    LPD pasirinkimas

  • Ištęstinių studijų studentai pasirinkimą patvirtina pas katedros vedėją pavasario įžanginės sesijos metu.

Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas (2024-2025 m.m.)

Studentas negali rinktis dalyko, kuris studijų programoje yra privalomas.


Laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarka

Visais iškilusiais klausimais dėl LPD pasirinkimo galite kreiptis į katedrų vedėjus ar administratorius: