utenos-kolegija.lt

UTENOS KOLEGIJA KVIEČIA

  • Perspektyvios studijų programos
  • Aukšta studijų kokybė
  • Baigusiems profesinio mokymo ir rengimo centrus tos pačios krypties studijos yra sutrumpinamos
  • Organizuojamos nuotolinės studijos

Priėmimas į Utenos kolegiją 2021 m. vykdomas pagal universitetų ir kolegijų BENDRĄSIAS PRIĖMIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS TAISYKLES.

Informacija apie priėmimo procedūras bei datas skelbiama ir prašymai priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti svetainėje lamabpo.lt ir Utenos kolegijoje.

Tiesioginis priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas vykdomas visus metus kolegijos nustatyta tvarka ir terminais. https://www.utenos-kolegija.lt/stojantiesiems/priemimas

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, Utenos kolegijoje taikomas teisės aktais nustatytas minimalus konkursinis balas.

1. Vykdomas Studentų priėmimas į aukštesnius kursus, vadovaujantis Kolegijos Priėmimo į aukštesnį kursą tvarka, t.y. priimami asmenys, kurie studijavo ir dėl įvairių priežasčių nebaigė Kolegijos, kitos aukštosios mokyklos, arba baigė aukštojo mokslo ar  kito tipo studijų programas ir nori tęsti to paties tipo studijas arba studijas pagal kito tipo studijų programas.

2. Organizuojamos studijos nuotoliniu būdu.  Tai puiki galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir  profesinio bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos (Lietuvoje ar užsienyje).  Nuotolinės  studijos vyksta taikant šiuolaikines informacines komunikacines  technologijas.  2021 m. nuotoliniu būdu kviečiame studijuoti Informacinių sistemų inžinerijos,  Verslo vadybos ir inovacijų, Turizmo paslaugų vadyba ir Socialinio darbo studijų programas. Pageidavimą studijuoti nuotoliniu būdu prašome išreikšti sutarties pasirašymo metu.

Daugiau informacijos:
Dokumentų priėmimo tarnyba, Maironio g. 7, LT-28142 Utena
Tel.: (8-687) 82516, el. p. priemimas@utenos-kolegija.lt