utenos-kolegija.lt

UTENOS KOLEGIJA KVIEČIA

  • Perspektyvios studijų programos
  • Aukšta studijų kokybė
  • Kelių diplomų galimybė
  • Baigusiems profesinio mokymo ir rengimo centrus tos pačios krypties studijos yra sutrumpinamos
  • Organizuojamos nuotolinės studijos

Priėmimas į Utenos kolegiją 2019 m. vykdomas pagal universitetų ir kolegijų BENDRĄSIAS PRIĖMIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS TAISYKLES.

Informacija apie priėmimo procedūras bei datas skelbiama ir prašymai priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti svetainėje http://www.lamabpo.lt/  ir Utenos kolegijoje.

Tiesioginis priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas vykdomas visus metus kolegijos nustatyta tvarka ir terminais. https://www.utenos-kolegija.lt/stojantiesiems/priemimas

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, Utenos kolegijoje taikomas teisės aktais nustatytas minimalus konkursinis balas.

1. Vykdomas Studentų priėmimas į individualias studijas, baigusiems aukštesniąsias mokyklas ir/ar įgijusiems kompetencijas neformaliuoju būdu.

2. Vykdomas Studentų priėmimas į aukštesnius kursus, kurie mokėsi ir dėl įvairių priežasčių nebaigė Utenos kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos, arba baigė ir nori studijuoti kitą studijų programą (specializaciją).

3. Organizuojamos studijos nuotoliniu būdu.  Tai puiki galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir  profesinio bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos (Lietuvoje ar užsienyje).  Nuotolinės  studijos vyksta taikant šiuolaikines informacines komunikacines  technologijas.  Nuotoliniu būdu kviečiame studijuoti Informacinių sistemų inžinerijos, Svetingumo vadybos, Verslo vadybos, Turizmo ir viešbučių administravimo ir Socialinio darbo studijų programas. Pageidavimą studijuoti nuotoliniu būdu prašome išreikšti sutarties pasirašymo metu.


Daugiau informacijos:
Dokumentų priėmimo tarnyba, Maironio g. 7, LT-28142 Utena
Tel.:  8  687 82 516, 8 677 95978;  el. p. priemimas@utenos-kolegija.lt;
www.utenos-kolegija.lt