utenos-kolegija.lt
Stipendijų skyrimo komisijos posėdžio įvykusio  2019 m. vasario 15 d. nutarimu yra paskirtos skatinamosios stipendijos:
  1. valstybės finansuojamoje (VF) studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams;
  2. valstybės nefinansuojamoje (VNF) studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams studijuojantiems nuo 2017-09-01
pagal studijų pasiekimų lygmenį ir svertinį studijų rezultatų vidurkį šia tvarka:

Pasiekimų lygmenį galima pasitikrinti pagal šias lenteles.

UTENOS KOLEGIJOS STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

NUOLATINIŲ  STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS 10.00 BALŲ,

Pasiekimų lygmuo

Stipendijos dydis, Eur

Puikus

60,-

NUOLATINIŲ  STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS NE MAŽESNIS NEGU 9.00 BALAI

Puikus

35,-

IŠTĘSTINIŲ  STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS 10.00 BALŲ

Puikus

35,-

IŠTĘSTINIŲ  STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS NE MAŽESNIS NEGU 9.00 BALAI

Puikus

20,-