Stipendijos

Stipendijų skyrimo komisijos posėdžio, įvykusio 2024 m. vasario 19 d., nutarimu, skiriamos skatinamosios stipendijos pagal 2023-2024 m. m. rudens semestro rezultatus I-IV kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams, šia tvarka:

Studijų forma Svertinis studijų rezultatų vidurkis Pasiekimų lygmuo Stipendijos dydis, EUR
Nuolatinės studijos 10,00 balų Puikus € 60,–
Nuolatinės studijos  9,00–9,99 balų Puikus € 40,–
Ištęstinės studijos 10,00 balų Puikus € 30,–
Ištęstinės studijos  9,00–9,99 balų Puikus € 15,–

Stipendija skiriama pagal studijų pasiekimų lygmenį (nustatomas pagal lygmenų lentelę) ir svertinį studijų rezultatų vidurkį.

Dokumentai

Utenos kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai (2022)