utenos-kolegija.lt
Stipendijų skyrimo komisijos posėdžio įvykusio  2019 m. vasario 15 d. nutarimu yra paskirtos skatinamosios stipendijos:
  1. valstybės finansuojamoje (VF) studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams;
  2. valstybės nefinansuojamoje (VNF) studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams studijuojantiems nuo 2017-09-01
pagal studijų pasiekimų lygmenį ir svertinį studijų rezultatų vidurkį šia tvarka:

Pasiekimų lygmenį galima pasitikrinti pagal šias lenteles.

UTENOS KOLEGIJOS STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

NUOLATINIŲ  STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS 10.00 BALŲ,

Pasiekimų lygmuo

Stipendijos dydis, Eur

Puikus

60,-

NUOLATINIŲ  STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS NE MAŽESNIS NEGU 9.00 BALAI

Puikus

35,-

IŠTĘSTINIŲ  STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS 10.00 BALŲ

Puikus

35,-

IŠTĘSTINIŲ  STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS NE MAŽESNIS NEGU 9.00 BALAI

Puikus

20,-

Į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija įstoję asmenys per nustatytą terminą privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti elektroninį prašymą išmokėti paramą. Pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studentų prašymai priimami nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 20 dienos. Laiku nepateikus prašymo laikoma, kad studentas atsisakė jam skirtos paramos.

Išsamią informaciją apie studijų stipendijas rasite Fondo tinklalapyje .