Stipendijos

Stipendijų skyrimo komisijos posėdžio, įvykusio 2023 m. rugsėjo mėn  21 d., nutarimu, skiriamos skatinamosios stipendijos pagal 2023-2024 m.m. rudens semestro rezultatus II-IV kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams, šia tvarka:

Studijų forma Svertinis studijų rezultatų vidurkis Pasiekimų lygmuo Stipendijos dydis, EUR
Nuolatinės studijos 10.00 balų Puikus 60,-
Nuolatinės studijos  9,00–9,99 balų Puikus 35,-
Ištęstinės studijos 10,00 balų Puikus 30,-
Ištęstinės studijos  9,00–9,99 balų Puikus 15,-

Stipendija skiriama pagal studijų pasiekimų lygmenį (nustatomas pagal šią lentelę) ir svertinį studijų rezultatų vidurkį.

Dokumentai

Utenos kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai (2022)

Pasiekimų lygmenį galima pasitikrinti pagal šias lenteles.