Konsultacija telefonu: 8 389 51662
utenos-kolegija.lt

Stipendijų skyrimo komisijos posėdžio įvykusio 2019 m. rugsėjo 18 d. nutarimu yra paskirtos skatinamosios stipendijos:

  1. valstybės finansuojamoje (VF) studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams;
  2. valstybės nefinansuojamoje (VNF) studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams, studijuojantiems nuo 2017-09-01

pagal studijų pasiekimų lygmenį ir svertinį studijų rezultatų vidurkį šia tvarka:

Studijų forma Svertinis studijų rezultatų vidurkis Pasiekimų lygmuo Stipendijos dydis, EUR
Nuolatinės studijos 10.00 balų Puikus €60,-
Nuolatinės studijos Ne mažesnis kaip 9.00 balų Puikus €35,-
Ištęstinės studijos 10.00 balų Puikus €35,-
Ištęstinės studijos Ne mažesnis kaip 9.00 balų Puikus €20,-

Dokumentai

Utenos kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai (2019)

Pasiekimų lygmenį galima pasitikrinti pagal šias lenteles.

Prašymo teikimas

Į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija įstoję asmenys per nustatytą terminą privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti elektroninį prašymą išmokėti paramą. Pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studentų prašymai priimami nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 20 dienos. Laiku nepateikus prašymo laikoma, kad studentas atsisakė jam skirtos paramos.

Išsamią informaciją apie studijų stipendijas rasite Fondo tinklalapyje.