utenos-kolegija.lt

Stipendijų skyrimo komisijos posėdžio, įvykusio  2021 m. rugsėjo mėn  22 d.,  nutarimu, skiriamos skatinamosios  stipendijos pagal 2020-2021 m.m. pavasario semestro rezultatus II-IV kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams, šia tvarka:

Studijų forma Svertinis studijų rezultatų vidurkis Pasiekimų lygmuo Stipendijos dydis, EUR
Nuolatinės studijos 10.00 balų Puikus 55,-
Nuolatinės studijos  9,00–9,99 balų Puikus 30,-
Ištęstinės studijos 10,00 balų Puikus 30,-
Ištęstinės studijos  9,00–9,99 balų Puikus 15,-

Stipendija skiriama pagal studijų pasiekimų lygmenį (nustatomas pagal šią lentelę) ir svertinį studijų rezultatų vidurkį .

Dokumentai

Utenos kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai (2019)

Pasiekimų lygmenį galima pasitikrinti pagal šias lenteles.