utenos-kolegija.lt

Stipendijų skyrimo komisijos posėdžio įvykusio 2021 m.   kovo 15    d. nutarimu yra paskirtos skatinamosios stipendijos:

  1. valstybės finansuojamoje (VF) studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams;
  2. valstybės nefinansuojamoje (VNF) studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams.
Studentai, kurie nėra gavę skatinamosios stipendijos ir  kuriems  paskirta stipendija pirmą kartą, dėl sąskaitos stipendijai pervesti patikslinimo, kreipiasi į buhalteriją. (Maironio g. 7, II aukštas, 27 kab.)

pagal studijų pasiekimų lygmenį ir svertinį studijų rezultatų vidurkį šia tvarka:

Studijų forma Svertinis studijų rezultatų vidurkis Pasiekimų lygmuo Stipendijos dydis, EUR
Nuolatinės studijos 10.00 balų Puikus 55,-
Nuolatinės studijos  9,00-9,99 balų Puikus 30,-
Ištęstinės studijos 10,00 balų Puikus 30,-
Ištęstinės studijos  9,00-9,99 balų Puikus 15,-

Dokumentai

Utenos kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai (2019)

Pasiekimų lygmenį galima pasitikrinti pagal šias lenteles.