utenos-kolegija.lt

Stipendijų skyrimo komisijos posėdžio įvykusio  2018 m.vasario 21 d. nutarimu yra paskirtos skatinamosios stipendijos valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams pagal studijų pasiekimų lygmenį ir svertinį studijų rezultatų vidurkį šia tvarka:

Pasiekimų lygmenį galima pasitikrinti pagal šias lenteles.

UTENOS KOLEGIJOS STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

NUOLATINIŲ IR IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS 10.00 BALŲ

Studijų sritis (studijų programa)

Pasiekimų lygmuo

Stipendijos dydis, Eur

Biomedicinos mokslų studijų sritis (Bendrosios praktikos slauga, Burnos higiena, Dantų technologija, Kosmetologija, Kineziterapija, Odontologinė priežiūra, Žemės ūkio technologija)

Socialinių mokslų studijų sritis (Buhalterinė apskaita, Socialinis darbas, Socialinė pedagogika, Svetingumo vadyba, Turizmo ir viešbučių administravimas, Transporto verslas, Teisė, Verslo vadyba)

Technologinių mokslų studijų sritis (Aplinkos apsaugos inžinerija, Automatinio valdymo sistemos, Elektros energetika, Informacinių sistemų technologijos, Informacinių sistemų inžinerija, Aprangos dizainas ir technologija, Maisto produktų technologija)

Puikus

 

50,-

NUOLATINIŲ IR IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS NE MAŽESNIS NEGU 9.00 BALAI

Biomedicinos mokslų studijų sritis (Bendrosios praktikos slauga, Burnos higiena, Dantų technologija, Kosmetologija, Kineziterapija, Odontologinė priežiūra, Žemės ūkio technologija)

Socialinių mokslų studijų sritis (Buhalterinė apskaita, Socialinis darbas, Socialinė pedagogika, Svetingumo vadyba, Turizmo ir viešbučių administravimas, Transporto verslas, Teisė, Verslo vadyba)

Technologinių mokslų studijų sritis (Aplinkos apsaugos inžinerija, Automatinio valdymo sistemos, Elektros energetika, Informacinių sistemų technologijos, Informacinių sistemų inžinerija, Aprangos dizainas ir technologija, Maisto produktų technologija)

Puikus

 

20,-