Mokymai ir stažuotės

Mokymai įmonių, įstaigų darbuotojams

 • Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (slaugytojams, slaugytojų padėjėjams, kineziterapeutams) kvalifikacijos tobulinimo programos, suderintos LR Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų numatyta tvarka ir įtrauktos į METAS duomenų bazę.
 • Socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programos, derinamos SPPD (Socialinių paslaugų priežiūros departamente) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 • Dantų ir burnos priežiūros specialistams skirtos kvalifikacijos kėlimo programos.
 • Verslo subjektams 2 neformaliojo mokymo programos: „Automatizuotas dvimatis projektavimas AutoCAD sistemoje“ ir „Duomenų apdorojimas skaičiuokle MS Excel 2016“. Utenos kolegija yra įtraukta į VšĮ „Versli Lietuva“ administruojamą Mokymo teikėjų ir mokymų programų sąrašą, skelbiamą VšĮ „Versli Lietuva“ interneto svetainėje. Programų rengimas ir įgyvendinimas numatytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“.
 • Praktikų vadovams sveikatos priežiūros įstaigose.

Mokymų programa praktikų vadovams

Konsultavimas

 • Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams temomis „Mokesčiai ir buhalterinė apskaita“, „Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai“, „Verslo planavimas“, „Įmonės finansų valdymas“, „Investicijos ir finansavimo šaltiniai“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-819„Verslo konsultantas LT“.

Stažuotės

Dantų technikams, odontologo padėjėjams, burnos higienistams. 

Programų kryptys

 1. Buhalterinė apskaita ir finansai
 2. Slauga
 3. Kineziterapija
 4. Kompiuterinis raštingumas
 5. Odontologija
 6. Socialinis darbas
 7. Kosmetologija
 8. Turizmo ir viešbučių administravimas
 9. Komunikacija ir dokumentų valdymas
 10. Užsienio kalbos
 11. Verslo organizavimas. Verslumo ugdymas
 12. Mechatronika ir hidraulika

Neformaliojo mokymo dalyviams išduodami Utenos kolegijoje registruoti pažymėjimai.

Jei dalyvavote mokymuose, prašome užpildyti anketą: Neformaliojo švietimo paslaugų vertinimas

Informaciją apie kursus ir stažuotes teikia ir konsultuoja:
Dalia Stunžėnienė, Projektų valdymo skyriaus specialistė
tel. (8-677) 95329, el. p. dalia.st@ukolegija.lt