utenos-kolegija.lt

Studijų rezultatų vertinimo tvarka nustato studijų rezultatų vertinimo principus, organizavimo tvarką, studijų pasiekimų vertinime dalyvaujančių asmenų atsakomybę, jų teises ir pareigas.

Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka