Studijų rezultatų vertinimo tvarka

Studijų rezultatų vertinimo tvarka nustato studijų rezultatų vertinimo principus, organizavimo tvarką, studijų pasiekimų vertinime dalyvaujančių asmenų atsakomybę, jų teises ir pareigas.

Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka