utenos-kolegija.lt

Dėmesio!
Priėmimas į Valstybės nefinansuojamas studijų vietas prasideda 2019 m. balandžio 1 d.
(išskyrus į Dantų technologijos studijų programą).

Reikalavimai

Reikalavimai stojantiems į Utenos kolegiją 2019 metais

Stojančiųjų į Utenos kolegiją 2019 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas (LKDK nutarimas)

Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašas

Aktualu:

DĖL MAŽIAUSIO STOJAMOJO KONKURSINIO BALO STOJANTIESIEMS Į PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANTIEMS Į STUDIJŲ STIPENDIJAS 2019 METAIS NUSTATYMO

Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo

Konsultacijos

Stojantieji konsultuojami Dokumentų priėmimo tarnyboje:

Maironio g. 7, 17 kab.
Tel.: (8-687) 82516, (8-677) 95978
El. p. priemimas@utenos-kolegija.lt

Statistika

2018 m. bendrojo priėmimo į Utenos kolegiją rezultatai

2018 m. tiesioginio priėmimo į Utenos kolegiją rezultatai

Naudingos nuorodos

www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui  organizuoti
www.smm.lt – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
www.aikos.smm.lt – AIKOS - atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema
www.skvc.lt – Studijų kokybės vertinimo centras