Priėmimas

Studijų programos>>
Kokios galimybės tapti Utenos kolegijos studentu?

Kur kreiptis?

Konsultacijos ir pagalba stojantiesiems pateikiant dokumentus.

Stojančiuosius konsultuojame telefonais: 8 679 07743; 8 618 26044; 8 687 82 516; el. paštu priemimas@utenos-kolegija.lt arba Kolegijoje iš anksto suderintu laiku: Maironio g. 7,  Dokumentų priėmimo tarnyba (biblioteka).

Konsultuotis galite:
I–IV — 8.00–16.00 val.
V — 8.00–14.00 val.
pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Studijų kainos

Eil. Nr. Studijų programos pavadinimas 2022 m. semestro studijų
kaina, EUR
2022 m. vieno kredito
kaina, EUR
Studijų forma Studijų forma
Nuolatinė (NL) Ištęstinė (I) Nuolatinė (NL) Ištęstinė (I)
1. Darbų sauga ir aplinkos inžinerija 1110 765 37 34
2. Aprangos technologijos - 765 - 34
3. Automatinio valdymo sistemos 1140 810 38 36
4. Burnos higiena 1260 - 43 -
5. Bendrosios praktikos slauga 1260 - 42 -
6. Dantų technologija 1260 - 43 -
7. Informacinių sistemų inžinerija 1140 810 38 36
8. Kosmetologija 1260 832,50 42 37
9. Kineziterapija 1260 - 42 -
10. Maisto produktų technologija - 765 - 34
11. Odontologinė priežiūra 1170 - 39 -
12. Žemės ūkio technologija - 765 - 34
13. Buhalterinė apskaita 900 607,50 30 27
14. Socialinis darbas 900 607,50 30 27
15. Teisė 900 607,50 30 27
16. Turizmo paslaugų vadyba - 607,50 30 27
17. Transporto ir logistikos verslas 900 607,50 30 27
18. Verslo vadyba ir inovacijos 900 607,50 30 27

Konkursinis balas

Reikalavimai bei skaičiuoklė.

Stojant į Utenos kolegijos valstybės finansuojamas vietas per Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemą (LAMA BPO) konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 4,3.

Konkursinio balo skaičiuoklė.

Jei konkursinis balas yra mažesnis nei 4,3, yra galimybių studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje (reikia surinkti 2,5 balo) arba tapti Utenos kolegijos studijų klausytoju.

Papildomi balai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas

Balai, kurie įskaičiuojami į minimalų stojamąjį konkursinį balą.

Papildomi balai, skiriami už šiuos pasiekimus (projektas):

Eil. Nr. Kriterijus Balai
1. Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą. 1
2. Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas. 1
3. Įgijusiems profesinę kvalifikaciją, susijusią su pasirinkta studijų programa pagal kitas nei 2-ame Taisyklių punkte nurodytas programas. 1
4. Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (stojant į Aprangos technologijų, Dantų technologijos, Kosmetologijos studijų programas – baigta neformaliojo švietimo programa, susijusi su dailės ir kt. vaizduojamojo meno ugdymu; į Kineziterapiją – programa, susijusi su sporto ugdymu; į Automatinio valdymo sistemų, Informacinių sistemų inžinerijos, Maisto produktų technologijos, Darbų saugos ir aplinkosaugos inžinerijos – programa, susijusi su STEM). Papildomas balas gali būti skiriamas ir už kitas neformaliojo švietimo programas, įvertinus jų atitiktį ir aktualumą pasirinktai studijų programai. 1
5. Baigusiems neformaliojo švietimo programas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (vertinami tik 10-12 (gimnazijos II-IV) klasėse gauti pažymėjimai). 1
6. Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). 1
7. Vykdantiems žemės ūkio veiklas (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). Pateikiamas žemės ūkio valdos pažymėjimas stojančiojo vardu arba dokumentas, liudijantis ūkininko ūkio įregistravimą arba individualios veiklos pažyma žemės ūkio veiklai. 1
8. Vadovavusiems ar koordinavusiems sėkmingai užbaigtus projektus, susijusius su pasirinkta studijų programa. Pateikiama įstaigos, organizacijos, kurioje vykdytas projektas, vadovo pasirašyta pažyma. 0,5

Papildomi balai gali būti skiriami už dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje, tarptautinėje savanoriškoje veikloje arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje.

Minimalūs reikalavimai

Minimalūs reikalavimai stojantiemsiems ir konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas.

Minimalūs reikalavimai gali būti pakeisti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas… stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia... stojant į valstybės nefinansuojamą vietą reikia...

2022 m.
2021 m.

 • išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
  • bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino;
 • penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinio vidurkio, suapvalinto iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnio negu 6;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
 • išlaikyto 1 valstybinio brandos egzamino;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 2,5.

2020 m.
2019 m.

 • išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
 • penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinio vidurkio, suapvalinto iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnio negu 6;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
 • išlaikyto 1 valstybinio brandos egzamino;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 2,5.

2018 m.

 • išlaikytų 3 brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino; matematikos egzaminas turi būti išlaikytas ne mažesniu negu 25 balų įvertinimu;
  • arba taikomi 2020 m. ir 2019 m. reikalavimai (parenkamas stojančiajam palankesnis variantas).
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
 • išlaikyto 1 valstybino brandos egzamino;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 2,5.

2017 m.
2016 m.

 • išlaikytų 3 brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 2,5.

2015 m.

 • išlaikytų 2 brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 2,5.

2014 m.
ir anksčiau

 • vidurinio išsilavinimo;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
 • vidurinio išsilavinimo;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 2,5.

Vietoje užsienio k. brandos egzamino gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio k. egzaminas.

Konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas 2022 m.

Nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų pretenduoti į valstybės finansuojamą (vf) vietą gali stojantieji, kurių minimalus konkursinis balas yra 4,3; į nefinansuojamą (vnf) vietą – minimalus konkursinis balas 2,5. Konkursinio balo skaičiuoklę rasite čia.

Stojantieji į Dantų technologijos studijų programos valstybės finansuojamas ar valstybės nefinansuojamas studijų vietas privalo išlaikyti Manualinių gebėjimų patikrinimo testą.

Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas

Manualinių gebėjimų patikrinimo testas

Stojantieji į Dantų technologiją privalo išlaikyti testą.

Testas bus laikomas birželio 28 d. 9 val., 12 val. ir 15 val. Dantų technikų laboratorijoje, Aušros g. 73, Utena. Registracija į manualinių gebėjimų testą stojant tiek į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas vyksta nuo birželio 1 d. Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemoje www.lamabpo.lt  pateikiant prašymus studijuoti.

Manualinių gebėjimų testas stojantiesiems, dalyvaujantiems papildomame priėmime Lamabpo sistemoje ir stojantiems į Dantų technologijos studijų programą, vyks rugpjūčio 5 d. 12 val.

Stojantieji į Dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų patikrinimo testo metu turi turėti  chalatą. Manualinių gebėjimų patikrinimo testo kaina, nelankiusiems manualinių gebėjimų kursų Utenos kolegijoje, 30 EUR.

Sumokama AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000, sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628 (Įmokos gavėjas – Utenos kolegija, įmonės kodas 111965850, įmokos pavadinimas - už manualinių gebėjimų patikrinimo testą, Mokėtojo asmens kodas – įrašyti laikančio testą asmens kodą, nurodant pavedime laikančio testą vardą, pavardę).

Bendrasis priėmimas

Priėmimas vyksta per LAMA BPO.

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Bendrojo priėmimo datos.

Utenos kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais.

Bendrojo priėmimo žingsniai

Pagalba pildant prašymą

Bendrajame priėmime galima pretenduoti ir į nuolatinių, ir į ištęstinių studijų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas.

Nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų pretenduoti į  vf vietą gali stojantieji, kurių minimalus konkursinis balas yra 4,3, į vnf vietą -  minimalus minimalus konkrsinis balas 2,5.  Konkursinio balo skaičiuoklę rasite čia.

Nepavykus įstoti per LAMA BPO, kviečiame dalyvauti tiesioginiame priėmime į Utenos kolegiją.

Tiesioginis priėmimas

Dokumentus galima pateikti ir  tiesiogiai Utenos kolegijoje.

Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 m. (jei vidurinis išsilavinimas įgytas anksčiau, pakanka turėti brandos atestatą).

Reikalingas konkursinis stojamasis balas yra 2,5. Jei konkursinis balas žemesnis – žr. Klausytojo studijos.

Konkursinio balo skaičiuoklę rasite čia.

Tiesioginio priėmimo procedūros ir tvarka:

 1. Stojantysis el. pašto adresu priemimas@utenos-kolegija.lt atsiunčia brandos atestato, profesinio mokymo diplomo, kitų išsilavinimo dokumentų, bei dokumentų, įrodančių teisę į papildomų balų skyrimą, kopijas, asmens dokumento kopiją (skenuotas arba kokybiškai fotografuotas), laiške nurodydamas, į kokią studijų programą ketina stoti, bei užpildytą prašymo formą.
 2. Priėmimo tarnyba suskaičiuoja stojamąjį konkursinį balą ir informuoja stojantįjį apie įstojimo galimybę.
 3. Su atrinktais kandidatais sudaromos studijų sutartys. Jos gali buti popierinės arba elektroninės:
  • Popierinės sutartys pasirašomos atvykus į Priėmimo tarnybą (Maironio g. 7, Utena; Karjeros ir komunikacijos skyrius (biblioteka)). Kartu reikia pateikti ir išsilavinimo dokumentų bei asmens dokumento kopijas, pasiekimus, už kuriuos buvo suteikti papildomi balai, įrodančių dokumentų kopijas.
  • Elektroninės sutartys pasirašomos el. parašu arba mobiliu parašu ir kt. analogiškomis priemonėmis.

Pasirašant studijų sutartį, reikia sumokėti registracijos įmoką ir pateikti Priėmimo tarnybai atlikto mokėjimo įrodymą.

Dėmesio: Karantino laikotarpiu pasirašomos tik elektroninės sutartys.

Klausytojo studijos

Studijuoti Utenos kolegijoje galima ir klausytojo statusu. O kas toliau?

Klausytojas – tai asmuo, sudaręs su Utenos kolegija klausytojo sutartį bei pagal ją studijuojantis atskirus Utenos kolegijos studijų programose dėstomus studijų dalykus.

Klausytojais gali tapti:

 • asmenys, studijuojantys Utenos kolegijoje, tačiau pageidaujantys papildomai išklausyti studijų dalykus, dėstomus kitose studijų programose;
 • kitų aukštųjų mokyklų studentai, pageidaujantys tuo pat metu papildomai studijuoti atskirus pagal Utenos kolegijos studijų programas dėstomus dalykus;
 • kiti asmenys, kurie pageidauja studijuoti Utenos kolegijos studijų programų dėstomus atskirus dalykus.

Klausytojo studijos yra mokamos. Studijuoti klausytojo statusu priimami ir tie asmenys, kurių konkursinis balas yra žemesnis nei 2,5 balo. Sėkmingai baigus pirmąjį semestrą bus svarstoma galimybė suteikti studento statusą.

Dėl platesnės informacijos apie priėmimą klausytojo statusu kreiptis į kolegijos Dokumenų priėmimo tarnybą arba į Verslo ir technologijų fakulteto bei Medicinos fakulteto administraciją.

Studijų formos ir galimybės

Nuolatinės ir ištęstinės studijos, nuotolinis studijų būdas ir kiti individualūs sprendimai.

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kai kurias studijų programas – Verslo vadybą ir inovacijas, Turizmo paslaugų vadybą, Informacinių sistemų inžineriją ir Socialinį darbą – galima studijuoti nuotoliniu būdu. Tai puiki galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinio bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos Lietuvoje ar užsienyje.

Pageidavimas studijuoti nuotoliniu būdu pasirenkamas sutarties pasirašymo metu.

Baigus skirtingų formų studijas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galima tapti UK studentu.

Registracijos įmokos, sąskaitos rekvizitai

Įmokų dydis, kur ir kaip sumokėti.

Stojantieji į Kolegiją turi sumokėti registracijos įmoką:

 • stojant per Bendrąjį priėmimą – 40,00 Eur. Įmoka turi būti sumokėta prieš pasirašant studijų sutartį.
 • stojant į aukštesnį kursą – 40,00 Eur. Įmoka turi būti sumokėta pateikiant prašymą dėl priėmimo.
 • stojant per Tiesioginį priėmimą – 40,00 Eur. Įmoka turi būti sumokėta pateikiant prašymą dėl priėmimo.

Nuo registracijos įmokos atleidžiami:

 • ne vyresni nei 24 m. našlaičiai, neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 • ne vyresni nei 24 m. vaikų globos namų auklėtiniai;
 • asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45.

Registracijos įmoka gali būti sumokėta šiais būdais:

 • grynais pinigais kolegijoje;
 • banko pavedimu į Utenos kolegijos sąskaitą:

  Banko pavadinimas AB bankas „Swedbank“
  Banko kodas 73000
  Sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628
  Įmokos gavėjas Utenos kolegija
  Įmonės kodas 111965850
  Įmokos pavadinimas Registracijos įmoka
  Stojančiojo vardas, pavardė
  Mokėtojo asmens kodas įrašyti stojančiojo asmens kodą.

Sumokėtos įmokos kvitas turi būti pateikiamas kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai arba atsiųstas el. paštu, jei sutartis sudaroma el. forma.

Priėmimo taisyklės

Priėmimo į Utenos kolegiją taisyklės; Priėmimo į Utenos kolegijos aukštesnį kursą tvarka, priėmimo rezultatai ir kiti aktualūs dokumentai.