Priėmimas

Pasirink studijų programą

Kur kreiptis?

Konsultacijos ir pagalba stojantiesiems pateikiant dokumentus.

Stojančiuosius konsultuojame telefonais: 8 679 07743; 8 618 26044; 8 687 82 516; el. paštu priemimas@utenos-kolegija.lt arba Kolegijoje iš anksto suderintu laiku: Maironio g. 7,  Dokumentų priėmimo tarnyba (biblioteka).

Konsultuotis galite:
I–IV — 8.00–16.00 val.
V — 8.00–14.00 val.
pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Studijų programos, į kurias priimama 2024 m.

Studijų kaina, studijų forma ir paskaitų organizavimo būdas.

Studijų programos pavadinimas

Studijų forma, paskaitų organizavimo būdas ir kaina už vienus metus*

Nuolatinė dieninė (NL/D)

Nuolatinė sesijinė (NL/S)

Ištęstinė mišri (I/S)

Ištęstinė nuotolinė (I/N)

Verslo ir technologijų fakultetas

Aprangos technologijos

 —

1855

Apskaita

1364

Automatinio valdymo sistemos

1855

Darbų sauga ir aplinkos inžinerija

 —

2782

— 

Informacinių sistemų inžinerija

2782

 —

1855 

Maisto produktų technologija

1855

Renginiai ir pramogos

— 

1364

Teisė *

2046

— 

Turizmo paslaugų vadyba

1364

Transporto ir logistikos verslas

1364

Verslo vadyba ir inovacijos

2046

1364

Žemės ūkio technologija

1855

Medicinos fakultetas

Burnos higiena

2782

Bendrosios praktikos slauga

2782

Dantų technologija

2782

Kosmetologija

2782 1855

Kineziterapija

2782

Odontologinė priežiūra

2782

Socialinis darbas

2046 1364

Trumpinių paaiškinimai:

NL/D – nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – dieninis. Akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis, dalis teorinių paskaitų vyksta nuotoliniu būdu. Studijų trukmė –3 metai (Bendrosios praktikos slaugos studijų programos - 3,5 metų).

NL/S – nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta derinant fizinę ir skaitmeninę erdves, kontaktiniu būdu kolegijoje ir nuotoliniu būdu – skaitmeninėje erdvėje.  Studijų trukmė – 3 metai.

I/S – ištęstinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis mišrus. Akademiniai užsiėmimai vyksta derinant fizinę ir skaitmeninę erdves, kontaktiniu būdu kolegijoje ir nuotoliniu būdu  – skaitmeninėje erdvėje. Studijų trukmė – 4 metai.

I/N  – ištęstinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – nuotolinis. Iki 90  proc. kontaktinių valandų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu. Studijų trukmė  – 4 metai.

* Teisės studijų programa planuojama dienine studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – nuotolinis. Iki 90  proc. kontaktinių valandų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu. Studijų trukmė  – 3 metai.

Atlikus studijų rezultatų įskaitymą, studijų trukmė ir kaina gali keistis (turintiems studijuotų dalykų įvertinimus).

Konkursinis balas

Reikalavimai bei skaičiuoklė.

2024 m. mažiausias stojamasis konkursinis balas – 2,5.

Konkursinio balo skaičiuoklė.

Papildomi balai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas

Balai, kurie įskaitomi į minimalų stojamąjį konkursinį balą.

Piildydami prašymą LAMA BPO sistemoje nepamiirškite pridėti dokumentų, įrodančiių teisę gauti papildomus balus. Papildomi balai, skiriami už šiuos pasiekimus:

Eil. Nr. Kriterijus Balai
1. Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą. 1
2. Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas. 1
3. Įgijusiems profesinę kvalifikaciją, susijusią su pasirinkta studijų programa pagal kitas nei 2-ame Taisyklių punkte nurodytas programas. 1
4. Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (stojant į Aprangos technologijų, Dantų technologijos, Kosmetologijos studijų programas – baigta neformaliojo švietimo programa, susijusi su dailės ir kt. vaizduojamojo meno ugdymu; į Kineziterapiją – programa, susijusi su sporto ugdymu; į Automatinio valdymo sistemų, Informacinių sistemų inžinerijos, Maisto produktų technologijos, Darbų saugos ir aplinkosaugos inžinerijos – programa, susijusi su STEM). Papildomas balas gali būti skiriamas ir už kitas neformaliojo švietimo programas, įvertinus jų atitiktį ir aktualumą pasirinktai studijų programai. 1
5. Baigusiems neformaliojo švietimo programas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (vertinami tik 10-12 (gimnazijos II-IV) klasėse gauti pažymėjimai). 1
6. Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). 1
7. Vykdantiems žemės ūkio veiklas (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). Pateikiamas žemės ūkio valdos pažymėjimas stojančiojo vardu arba dokumentas, liudijantis ūkininko ūkio įregistravimą arba individualios veiklos pažyma žemės ūkio veiklai. 1
8. Vadovavusiems ar koordinavusiems sėkmingai užbaigtus projektus, susijusius su pasirinkta studijų programa. Pateikiama įstaigos, organizacijos, kurioje vykdytas projektas, vadovo pasirašyta pažyma. 0,5

Papildomi balai gali būti skiriami už dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje, tarptautinėje savanoriškoje veikloje arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje.

Minimalūs reikalavimai

Minimalūs reikalavimai stojantiemsiems ir konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas.
Stojantiesiems į kolegiją, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2024 m. ir vėliau, bus taikomi vienodi minimalūs reikalavimai tiek stojant į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas.

Į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys:

 • ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą.
 • Trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 16 balų.

Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius.

Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas… stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia... stojant į valstybės nefinansuojamą vietą reikia...
2024 m. išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
 • matematikos valstybinio brandos egzamino;
 • bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino.
išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
 • matematikos valstybinio brandos egzamino;
 • bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino.

2023 m.

2022 m.
2021 m.

 • išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
  • bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino;
 • penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinio vidurkio, suapvalinto iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnio negu 6.
 • išlaikyto 1 valstybinio brandos egzamino.

2020 m.
2019 m.

 • išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
 • penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinio vidurkio, suapvalinto iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnio negu 6.
 • išlaikyto 1 valstybinio brandos egzamino.

2018 m.

 • išlaikytų 3 brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino; matematikos egzaminas turi būti išlaikytas ne mažesniu negu 25 balų įvertinimu;
  • arba taikomi 2020 m. ir 2019 m. reikalavimai (parenkamas stojančiajam palankesnis variantas).
 • išlaikyto 1 valstybino brandos egzamino.

2017 m.
2016 m.

 • išlaikytų 3 brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino.
 • vidurinio išsilavinimo.

2015 m.

 • išlaikytų 2 brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino.
 • vidurinio išsilavinimo.

2014 m.
ir anksčiau

 • vidurinio išsilavinimo.
 • vidurinio išsilavinimo.

Vietoje užsienio k. brandos egzamino gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio k. egzaminas.

Konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas

Konkursinio balo skaičiuoklę rasite čia.

Manualinių gebėjimų patikrinimo testas

Stojantieji į Dantų technologiją privalo išlaikyti testą.

Informacija apie testo laikymą bus pateikta vėliau.

Centralizuotas priėmimas

Priėmimas vyksta per LAMA BPO informacinę sistemą.

Centralizuotą priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

Tiesioginis priėmimas į aukštesnį kursą ir sutrumpintas socialinio darbo studijas

Stojantys į aukštesnį kursą dokumentus pateikia tiesiogiai Utenos kolegijoje.
Skaityti plačiau ir atsisiųsti prašymą čia. Įgiję aukštąjį koleginį ar universitetinį išsilavinimą ir turintys SOCIALINIO PEDAGOGO kvalifikaciją priimami į sutrumpintas individualiąsias socialinio darbo studijas.

Klausytojo studijos

Studijuoti Utenos kolegijoje galima ir klausytojo statusu. O kas toliau?

Pageidaujantys studijuoti atskirus studijų programos dalykus, jų grupes (modulius) ir turintys vidurinį išsilavinimą asmenys gali būti priimami į Utenos kolegijos klausytojo studijas. Stojantiems į klausytojo studijas minimalus konkursinis balas netaikomas. Baigusiam studijuoti pasirinktus dalykus klausytojui išduodama akademinė pažyma apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas. Šie klausytojo studijų rezultatai suteikia galimybę įgyti Utenos kolegijos studento statusą ir / ar gali būti įskaityti vėlesnėse studijose.


Stojantieji į klausytojo studijas Dokumenų priėmimo tarnybai pateikia dokumentą, liudijantį įgytą vidurinį išsilavinimą, asmens dokumentą bei prašymą studijuoti. Priėmimas į klausytojo studijas vykdomas įvertinus kandidato pateiktus dokumentus tik į likusias laisvas studijų programų dalykų, jų grupių (modulių) vietas.

Studijų formos ir galimybės

Nuolatinės ir ištęstinės studijos, sesijinis, nuotolinis ir mišrus studijų organizavimo būdas ir kiti individualūs sprendimai.

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kai kurias studijų programas – Verslo vadybą ir inovacijas, Turizmo paslaugų vadybą, Transporto ir logistikos verslą, Informacinių sistemų inžineriją – galima studijuoti nuotoliniu būdu; Aprangos technologijas, Automatinio valdymo sistemas, Maisto produktų technologijas, Žemės ūkio technologiją, Kosmetologiją bei Socialinį darbą - ištęstiniu mišriu būdu. Plačiau žiūrėti - Studijų kaina, studijų forma ir paskaitų organizavimo būdas.

Tai puiki galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinio bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos Lietuvoje ar užsienyje.

Baigus skirtingų formų studijas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galima tapti UK studentu.

Registracijos įmokos, sąskaitos rekvizitai

Įmokų dydis, kur ir kaip sumokėti.

Stojantieji į Kolegiją turi sumokėti registracijos įmoką:

 • stojant per Bendrąjį priėmimą – 40,00 Eur. Įmoka turi būti sumokėta prieš pasirašant studijų sutartį.
 • stojant į aukštesnį kursą – 40,00 Eur. Įmoka turi būti sumokėta pateikiant prašymą dėl priėmimo.

Nuo registracijos įmokos atleidžiami:

 • ne vyresni nei 24 m. našlaičiai, neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 • ne vyresni nei 24 m. vaikų globos namų auklėtiniai;
 • asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45.

Registracijos įmoka gali būti sumokėta šiais būdais:

 • grynais pinigais kolegijoje;
 • banko pavedimu į Utenos kolegijos sąskaitą:

  Banko pavadinimas AB bankas „Swedbank“
  Banko kodas 73000
  Sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628
  Įmokos gavėjas Utenos kolegija
  Įmonės kodas 111965850
  Įmokos pavadinimas Registracijos įmoka
  Stojančiojo vardas, pavardė
  Mokėtojo asmens kodas įrašyti stojančiojo asmens kodą.

Sumokėtos įmokos kvitas turi būti pateikiamas kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai arba atsiųstas el. paštu, jei sutartis sudaroma el. forma.

Priėmimo taisyklės

Priėmimo į Utenos kolegiją taisyklės; Priėmimo į Utenos kolegijos aukštesnį kursą tvarka, priėmimo rezultatai ir kiti aktualūs dokumentai.

Finansinė parama

Studentai gali pasinaudoti parama, kurią teikia Valstybinis studijų fondas.