Priėmimas

Pasirink studijų programą

Kur kreiptis?

Konsultacijos ir pagalba stojantiesiems pateikiant dokumentus.

Stojančiuosius konsultuojame:

 • telefonu: 0 679 07743, 0 618 26044, 0 687 82 516;
 • el. paštu priemimas@utenos-kolegija.lt;
 • arba Kolegijoje iš anksto suderintu laiku: Maironio g. 7, Dokumentų priėmimo tarnyba (biblioteka).

Konsultuotis galite:
I–IV — 8.00–16.30 00 val.
V — 8.00–14.00 val.
pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Studijų programos, į kurias priimama 2024 m.

Studijų kaina, studijų forma ir paskaitų organizavimo būdas.
Studijų programos pavadinimas Studijų forma, paskaitų organizavimo būdas ir kaina už vienus metus*
Nuolatinė dieninė (NL/D) Nuolatinė sesijinė (NL/S) Ištęstinė mišri (I/S) Ištęstinė nuotolinė (I/N)
Verslo ir technologijų fakultetas
Aprangos technologijos 1855 €
Apskaita 1364 €
Automatinio valdymo sistemos 1855 €
Darbų sauga ir aplinkos inžinerija 2782 €
Informacinių sistemų inžinerija 2782 € 1855 €
Maisto produktų technologija 1855 €
Renginiai ir pramogos 1364 €
Teisė * 2046 €
Turizmo paslaugų vadyba 1364 €
Transporto ir logistikos verslas 1364 €
Verslo vadyba ir inovacijos 2046 € 1364 €
Žemės ūkio technologija 1855 €
Medicinos fakultetas
Burnos higiena 2782 €
Bendrosios praktikos slauga 2782 €
Dantų technologija 2782 €
Kosmetologija 2782 € 1855 €
Kineziterapija 2782 €
Odontologinė priežiūra 2782 €
Socialinis darbas 2046 € 1364 €

Trumpinių paaiškinimai:

 • NL/D – nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – dieninis. Akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis, dalis teorinių paskaitų vyksta nuotoliniu būdu. Studijų trukmė –3 metai (Bendrosios praktikos slaugos studijų programos - 3,5 metų).
 • NL/S – nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta derinant fizinę ir skaitmeninę erdves, kontaktiniu būdu kolegijoje ir nuotoliniu būdu – skaitmeninėje erdvėje. Studijų trukmė – 3 metai.
 • I/S – ištęstinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis mišrus. Akademiniai užsiėmimai vyksta derinant fizinę ir skaitmeninę erdves, kontaktiniu būdu kolegijoje ir nuotoliniu būdu – skaitmeninėje erdvėje. Studijų trukmė – 4 metai.
 • I/N – ištęstinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – nuotolinis. Iki 90 proc. kontaktinių valandų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu. Studijų trukmė – 4 metai.

* Teisės studijų programa planuojama nuolatine studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – nuotolinis. Iki 90 proc. kontaktinių valandų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu. Studijų trukmė – 3 metai.

Atlikus studijų rezultatų įskaitymą, studijų trukmė ir kaina gali keistis (turintiems studijuotų dalykų įvertinimus).

Konkursinis balas

Reikalavimai bei skaičiuoklė.

2024 m. mažiausias stojamasis konkursinis balas yra 2,5, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų.

Norėdami sužinoti savo konkursinį balą, naudokitės LAMA BPO sukurta konkursinio balo skaičiuokle.

Papildomi balai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas

Balai, kurie įskaitomi į minimalų stojamąjį konkursinį balą.

Pildydami prašymą LAMA BPO sistemoje nepamirškite pridėti dokumentų, įrodančių teisę gauti papildomus balus. Papildomi balai skiriami už šiuos pasiekimus:

Eil. Nr. Kriterijus Balai
1. Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą. 1
2. Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas. 1
3. Baigusiems kitos švietimo srities profesinio mokymo programas. 0,5
4. Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (stojant į Aprangos technologijų, Dantų technologijos, Kosmetologijos studijų programas – baigta neformaliojo švietimo programa, susijusi su dailės ir kt. vaizduojamojo meno ugdymu; į Kineziterapiją – programa, susijusi su sporto ugdymu; į Automatinio valdymo sistemų, Informacinių sistemų inžinerijos, Maisto produktų technologijos, Darbų saugos ir aplinkosaugos inžinerijos – programa, susijusi su STEM). Papildomas balas gali būti skiriamas ir už kitas neformaliojo švietimo programas, įvertinus jų atitiktį ir aktualumą pasirinktai studijų programai. 1
5. Darbdavio rekomendacija, atitinkanti pasirinktą studijų programą. 0,5
6. Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). 1
7. Vykdantiems žemės ūkio veiklas (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). Pateikiamas žemės ūkio valdos pažymėjimas stojančiojo vardu arba dokumentas, liudijantis ūkininko ūkio įregistravimą arba individualios veiklos pažyma žemės ūkio veiklai. 1
8. Vadovavusiems ar koordinavusiems sėkmingai užbaigtus projektus, susijusius su pasirinkta studijų programa. Pateikiama įstaigos, organizacijos, kurioje vykdytas projektas, vadovo pasirašyta pažyma. 0,5
Papildomi balai gali būti skiriami už dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje, tarptautinėje savanoriškoje veikloje arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje.

Minimalūs reikalavimai

Minimalūs reikalavimai stojantiemsiems ir konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas.

Stojantiesiems į kolegiją, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2024 m. ir vėliau, bus taikomi vienodi minimalūs reikalavimai tiek stojant į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas.

Į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys:

 • ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą.
 • Trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 16 balų.

Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius.

Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas… stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia... stojant į valstybės nefinansuojamą vietą reikia...

2024 m.

išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
 • matematikos valstybinio brandos egzamino;
 • bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino.
išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
 • matematikos valstybinio brandos egzamino;
 • bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino.

2021–2023 m.

 • išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
  • bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino;
 • penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinio vidurkio, suapvalinto iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnio negu 6.
 • išlaikyto 1 valstybinio brandos egzamino.

2019–2020 m.

 • išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
 • penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinio vidurkio, suapvalinto iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnio negu 6.
 • išlaikyto 1 valstybinio brandos egzamino.

2018 m.

 • išlaikytų 3 brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino; matematikos egzaminas turi būti išlaikytas ne mažesniu negu 25 balų įvertinimu;
  • arba taikomi 2020 m. ir 2019 m. reikalavimai (parenkamas stojančiajam palankesnis variantas).
 • išlaikyto 1 valstybino brandos egzamino.

2016–2017 m.

 • išlaikytų 3 brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino.
 • vidurinio išsilavinimo.

2015 m.

 • išlaikytų 2 brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino.
 • vidurinio išsilavinimo.

2014 m.
ir anksčiau

 • vidurinio išsilavinimo.
 • vidurinio išsilavinimo.

Vietoje užsienio k. brandos egzamino gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio k. egzaminas.

Konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas

Konkursinio balo skaičiuoklę rasite čia.

Manualinių gebėjimų patikrinimo testas

Stojantieji į Dantų technologiją privalo išlaikyti testą.

Registruotis testui reikia pateikiant dokumentus LAMA BPO sistemoje. Testas bus laikomas liepos 11 d.

Manualinių gebėjimų kursai, padedantys pasirengti patikrinimo testui, vyks 2024 m. liepos 1–4 dienomis. Mokymų trukmė - 40 ak. val. Registracija ir detalesnė informacija iki birželio 25 d.: tel. +370 677 95 329; el. p. dalia.st@ukolegija.lt

Manualinių gebėjimų patikrinimo testas stojant į Dantų technologijos studijų programą vyksta Dantų technikų laboratorijoje, Aušros g. 73, Utena.

Stojantieji į Dantų technologijos studijų programą Manualinių gebėjimų patikrinimo testo metu turi turėti chalatą. Manualinių gebėjimų patikrinimo testo kaina, nelankiusiems manualinių gebėjimų kursų Utenos kolegijoje, 50 EUR; mokestis turi būti pervestas iki testo laikymo dienos. Sumokama AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000, sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628 (Įmokos gavėjas – Utenos kolegija, įmonės kodas 111965850, įmokos pavadinimas už manualinių gebėjimų patikrinimo testą, Mokėtojo asmens kodas – įrašyti laikančio testą asmens kodą, nurodant pavedime laikančio testą vardą, pavardę).

Stojantieji, gavę testo įvertinimą „neįskaityta“, nedalyvauja konkurse į Dantų technologijos studijų programos valstybės finansuojamas (vf), valstybės nefinansuojamas (vnf) ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (vnf / st) studijų vietas.

Centralizuotas priėmimas

Priėmimas vyksta per LAMA BPO informacinę sistemą.

Centralizuotą priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Tiesioginis priėmimas į aukštesnį kursą ir sutrumpintas socialinio darbo studijas

Stojantys į aukštesnį kursą dokumentus pateikia tiesiogiai Utenos kolegijoje.

Informacija bei prašymo forma:

Priėmimas į aukštesnį kursą

Įgiję aukštąjį koleginį ar universitetinį išsilavinimą ir turintys Socialinio pedagogo kvalifikaciją priimami į sutrumpintas individualiąsias socialinio darbo studijas.

Klausytojo studijos

Studijuoti Utenos kolegijoje galima ir klausytojo statusu.

Pageidaujantys studijuoti atskirus studijų programos dalykus, jų grupes (modulius) ir turintys vidurinį išsilavinimą asmenys gali būti priimami į Utenos kolegijos klausytojo studijas. Stojantiems į klausytojo studijas minimalus konkursinis balas netaikomas. Baigusiam studijuoti pasirinktus dalykus klausytojui išduodama akademinė pažyma apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas. Šie klausytojo studijų rezultatai suteikia galimybę įgyti Utenos kolegijos studento statusą ir / ar gali būti įskaityti vėlesnėse studijose.

Stojantieji į klausytojo studijas Dokumenų priėmimo tarnybai turi pateikti dokumentą, liudijantį įgytą vidurinį išsilavinimą, asmens dokumentą bei prašymą studijuoti. Priėmimas į klausytojo studijas vykdomas įvertinus kandidato pateiktus dokumentus tik į likusias laisvas studijų programų dalykų, jų grupių (modulių) vietas.

Studijų formos ir galimybės

Nuolatinės ir ištęstinės studijos, sesijinis, nuotolinis ir mišrus studijų organizavimo būdas ir kiti individualūs sprendimai.

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kai kurias studijų programas – Verslo vadybą ir inovacijas, Turizmo paslaugų vadybą, Transporto ir logistikos verslą, Informacinių sistemų inžineriją – galima studijuoti nuotoliniu būdu; Aprangos technologijas, Automatinio valdymo sistemas, Maisto produktų technologijas, Žemės ūkio technologiją, Kosmetologiją bei Socialinį darbą – ištęstiniu mišriu būdu. Plačiau žiūrėti – Studijų kaina, studijų forma ir paskaitų organizavimo būdas.

Tai puiki galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinio bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos Lietuvoje ar užsienyje.

Baigus skirtingų formų studijas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galima tapti UK studentu.

Registracijos įmokos, sąskaitos rekvizitai

Įmokų dydis, kur ir kaip sumokėti.

Stojantieji į Kolegiją turi sumokėti registracijos įmoką:

 • stojant per Bendrąjį priėmimą – 40,00 Eur. Įmoka turi būti sumokėta prieš pasirašant studijų sutartį.
 • stojant į aukštesnį kursą – 40,00 Eur. Įmoka turi būti sumokėta pateikiant prašymą dėl priėmimo.

Nuo registracijos įmokos atleidžiami:

 • ne vyresni nei 24 m. našlaičiai, neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 • ne vyresni nei 24 m. vaikų globos namų auklėtiniai;
 • asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45.

Registracijos įmoka gali būti sumokėta šiais būdais:

 • grynais pinigais kolegijoje;
 • banko pavedimu į Utenos kolegijos sąskaitą:

  Banko pavadinimas AB bankas „Swedbank“
  Banko kodas 73000
  Sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628
  Įmokos gavėjas Utenos kolegija
  Įmonės kodas 111965850
  Įmokos pavadinimas Registracijos įmoka
  Stojančiojo vardas, pavardė
  Mokėtojo asmens kodas įrašyti stojančiojo asmens kodą.

Sumokėtos įmokos kvitas turi būti pateikiamas kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai arba atsiųstas el. paštu, jei sutartis sudaroma el. forma.

Priėmimo taisyklės

Priėmimo į Utenos kolegiją taisyklės; priėmimo į aukštesnį kursą tvarka, priėmimo rezultatai ir kiti aktualūs dokumentai.

Finansinė parama

Studentai gali pasinaudoti parama, kurią teikia Valstybinis studijų fondas.