Priėmimas

Pasirink studijų programą

Kur kreiptis?

Konsultacijos ir pagalba stojantiesiems pateikiant dokumentus.

Stojančiuosius konsultuojame telefonais: 8 679 07743; 8 618 26044; 8 687 82 516; el. paštu priemimas@utenos-kolegija.lt arba Kolegijoje iš anksto suderintu laiku: Maironio g. 7,  Dokumentų priėmimo tarnyba (biblioteka).

Konsultuotis galite:
I–IV — 8.00–16.00 val.
V — 8.00–14.00 val.
pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Studijų programos, į kurias priimama 2023 m.

Studijų kaina, studijų forma ir paskaitų organizavimo būdas.

Studijų programos pavadinimas

Studijų forma, paskaitų organizavimo būdas ir kaina už vieną semestrą*

Nuolatinė dieninė (NL/D)

Nuolatinė sesijinė (NL/S)

Ištęstinė mišri (I/M)

Ištęstinė nuotolinė (I/N)

Verslo ir technologijų fakultetas

Aprangos technologijos

 —

897,50

Apskaita

658

Automatinio valdymo sistemos

897,50

Darbų sauga ir aplinkos inžinerija

 —

1346

— 

Informacinių sistemų inžinerija

1346

 

897,50

Maisto produktų technologija

897,50

Renginiai ir pramogos

987

 —

Teisė

987

Turizmo paslaugų vadyba

658

Transporto ir logistikos verslas

987

658

Verslo vadyba ir inovacijos

987

658

Žemės ūkio technologija

897,50

Medicinos fakultetas

Burnos higiena

1380

Bendrosios praktikos slauga

1346

Dantų technologija

1380

Kosmetologija

1346

897,50

Kineziterapija

1346

Odontologinė priežiūra

1346

Socialinis darbas

987

658

Trumpinių paaiškinimai:

NL/D – nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – dieninis. Akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis, dalis teorinių paskaitų vyksta nuotoliniu būdu. Studijų trukmė –3 metai (Bendrosios praktikos slaugos studijų programos - 3,5 metų).

NL/S – nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta derinant fizinę ir skaitmeninę erdves, kontaktiniu būdu kolegijoje ir nuotoliniu būdu – skaitmeninėje erdvėje.  Studijų trukmė – 3 metai.

I/M – ištęstinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis mišrus. Akademiniai užsiėmimai vyksta derinant fizinę ir skaitmeninę erdves, kontaktiniu būdu kolegijoje ir nuotoliniu būdu  – skaitmeninėje erdvėje. Studijų trukmė – 4 metai.

I/N  – ištęstinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – nuotolinis. Iki 90  proc. kontaktinių valandų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu. Studijų trukmė  – 4 metai.

*Atlikus studijų rezultatų įskaitymą, studijų trukmė ir kaina gali keistis (turintiems studijuotų dalykų įvertinimus).

Konkursinis balas

Reikalavimai bei skaičiuoklė.

Stojant į Utenos kolegijos valstybės finansuojamas vietas per Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemą (LAMA BPO) konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 4,3.

Konkursinio balo skaičiuoklė.

Jei konkursinis balas yra mažesnis nei 4,3, yra galimybių studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje (reikia surinkti 2,5 balo) arba tapti Utenos kolegijos studijų klausytoju.

Papildomi balai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas

Balai, kurie įskaitomi į minimalų stojamąjį konkursinį balą.

Piildydami prašymą LAMA BPO sistemoje nepamiirškite pridėti dokumentų, įrodančiių teisę gauti papildomus balus. Papildomi balai, skiriami už šiuos pasiekimus:

Eil. Nr. Kriterijus Balai
1. Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą. 1
2. Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas. 1
3. Įgijusiems profesinę kvalifikaciją, susijusią su pasirinkta studijų programa pagal kitas nei 2-ame Taisyklių punkte nurodytas programas. 1
4. Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (stojant į Aprangos technologijų, Dantų technologijos, Kosmetologijos studijų programas – baigta neformaliojo švietimo programa, susijusi su dailės ir kt. vaizduojamojo meno ugdymu; į Kineziterapiją – programa, susijusi su sporto ugdymu; į Automatinio valdymo sistemų, Informacinių sistemų inžinerijos, Maisto produktų technologijos, Darbų saugos ir aplinkosaugos inžinerijos – programa, susijusi su STEM). Papildomas balas gali būti skiriamas ir už kitas neformaliojo švietimo programas, įvertinus jų atitiktį ir aktualumą pasirinktai studijų programai. 1
5. Baigusiems neformaliojo švietimo programas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (vertinami tik 10-12 (gimnazijos II-IV) klasėse gauti pažymėjimai). 1
6. Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). 1
7. Vykdantiems žemės ūkio veiklas (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). Pateikiamas žemės ūkio valdos pažymėjimas stojančiojo vardu arba dokumentas, liudijantis ūkininko ūkio įregistravimą arba individualios veiklos pažyma žemės ūkio veiklai. 1
8. Vadovavusiems ar koordinavusiems sėkmingai užbaigtus projektus, susijusius su pasirinkta studijų programa. Pateikiama įstaigos, organizacijos, kurioje vykdytas projektas, vadovo pasirašyta pažyma. 0,5

Papildomi balai gali būti skiriami už dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje, tarptautinėje savanoriškoje veikloje arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje.

Minimalūs reikalavimai

Minimalūs reikalavimai stojantiemsiems ir konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas.

Minimalūs reikalavimai gali būti pakeisti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas… stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia... stojant į valstybės nefinansuojamą vietą reikia...

2023 m.

2022 m.
2021 m.

 • išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
  • bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino;
 • penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinio vidurkio, suapvalinto iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnio negu 6;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
 • išlaikyto 1 valstybinio brandos egzamino;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 2,5.

2020 m.
2019 m.

 • išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
 • penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinio vidurkio, suapvalinto iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnio negu 6;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
 • išlaikyto 1 valstybinio brandos egzamino;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 2,5.

2018 m.

 • išlaikytų 3 brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino; matematikos egzaminas turi būti išlaikytas ne mažesniu negu 25 balų įvertinimu;
  • arba taikomi 2020 m. ir 2019 m. reikalavimai (parenkamas stojančiajam palankesnis variantas).
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
 • išlaikyto 1 valstybino brandos egzamino;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 2,5.

2017 m.
2016 m.

 • išlaikytų 3 brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 2,5.

2015 m.

 • išlaikytų 2 brandos egzaminų:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 2,5.

2014 m.
ir anksčiau

 • vidurinio išsilavinimo;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
 • vidurinio išsilavinimo;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 2,5.

Vietoje užsienio k. brandos egzamino gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio k. egzaminas.

Konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas

Nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų pretenduoti į valstybės finansuojamą (vf) vietą gali stojantieji, kurių minimalus konkursinis balas yra 4,3; į nefinansuojamą (vnf) vietą – minimalus konkursinis balas 2,5. Konkursinio balo skaičiuoklę rasite čia.

Manualinių gebėjimų patikrinimo testas

Stojantieji į Dantų technologiją privalo išlaikyti testą.

Manualinių gebėjimų patikrinimo testas stojant į Dantų technologijos studijų programą pagrindinio etapo metu vyks liepos 18 d. 9.00 val., 12.00 val. ir 15.00 val., o papildomo etapo metu – rugpjūčio 10 d. 12.00 val. Dantų technikų laboratorijoje, Aušros g. 73, Utena. Datą ir laiką pasirinkti LAMA BPO sistemoje teikiant dokumentus.

Ketinantiems pasirinkti dantų techniko specialybę 2023 m. liepos 3, 4, 5 ir 7 dienomis (po 10 ak. val. per dieną, iš viso 40 ak. val. trukmės) organizuojami dantų technikų manualinių gebėjimų kursai, padedantys pasirengti patikrinimo testui. Teirautis dėl kursų ir registruotis tel. +370 677 95329; el. p. dalia.st@ukolegija.lt 

Manualinių gebėjimų patikrinimo testo kaina, nelankiusiems manualinių gebėjimų kursų Utenos kolegijoje, 40 EUR.

Mokestis turi būti pervestas iki testo laikymo dienos. Sumokama AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000, sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628 (Įmokos gavėjas – Utenos kolegija, įmonės kodas 111965850, įmokos pavadinimas - už manualinių gebėjimų patikrinimo testą, Mokėtojo asmens kodas – įrašyti laikančio testą asmens kodą, nurodant pavedime laikančio testą vardą, pavardę).

Centralizuotas priėmimas

Priėmimas vyksta per LAMA BPO informacinę sistemą.

Centralizuotą priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

Centralizuotą priėmimą sudaro:

Ankstyvasis priėmimas. Priėmimą vykdo Kolegija, įkeldama stojančiojo dokumentus į bendrojo priėmimo informacinę sistemą (BPIS). Priėmimas vykdomas tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Priimami asmenys, atitinkantys minimalius reikalavimus. Norintys dalyvauti ankstyvajame priėmime turi kreiptis į Dokumentų priėmimo tarnybą ir su savimi turėti asmens dokumentą bei vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

Pagrindinis ir papildomas priėmimas. Prašymai priimami tik per www.lamabpo.lt sistemą. Pagrindinis ir papildomas priėmimas prasideda birželio 1 d.

Priėmimo  datos.

Pagrindiniame ir papildomame priėmime galima pretenduoti ir į nuolatinių, ir į ištęstinių studijų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas.

Nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų pretenduoti į  vf vietą gali stojantieji, kurių minimalus konkursinis balas yra 4,3, į vnf vietą -  minimalus konkrsinis balas 2,5.  Konkursinio balo skaičiuoklę rasite čia.

Tiesioginis priėmimas į aukštesnį kursą ir sutrumpintas socialinio darbo studijas

Stojantys į aukštesnį kursą dokumentus pateikia tiesiogiai Utenos kolegijoje.
Skaityti plačiau ir atsisiųsti prašymą čia. Įgiję aukštąjį koleginį ar universitetinį išsilavinimą ir turintys SOCIALINIO PEDAGOGO kvalifikaciją priimami į sutrumpintas individualiąsias socialinio darbo studijas.

Klausytojo studijos

Studijuoti Utenos kolegijoje galima ir klausytojo statusu. O kas toliau?

Pageidaujantys studijuoti atskirus studijų programos dalykus, jų grupes (modulius) ir turintys vidurinį išsilavinimą asmenys gali būti priimami į Utenos kolegijos klausytojo studijas. Stojantiems į klausytojo studijas minimalus konkursinis balas netaikomas. Baigusiam studijuoti pasirinktus dalykus klausytojui išduodama akademinė pažyma apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas. Šie klausytojo studijų rezultatai suteikia galimybę įgyti Utenos kolegijos studento statusą ir / ar gali būti įskaityti vėlesnėse studijose.


Stojantieji į klausytojo studijas Dokumenų priėmimo tarnybai pateikia dokumentą, liudijantį įgytą vidurinį išsilavinimą, asmens dokumentą bei prašymą studijuoti. Priėmimas į klausytojo studijas vykdomas įvertinus kandidato pateiktus dokumentus tik į likusias laisvas studijų programų dalykų, jų grupių (modulių) vietas.

Studijų formos ir galimybės

Nuolatinės ir ištęstinės studijos, sesijinis, nuotolinis ir mišrus studijų organizavimo būdas ir kiti individualūs sprendimai.

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kai kurias studijų programas – Verslo vadybą ir inovacijas, Turizmo paslaugų vadybą, Transporto ir logistikos verslą, Informacinių sistemų inžineriją – galima studijuoti nuotoliniu būdu; Aprangos technologijas, Automatinio valdymo sistemas, Maisto produktų technologijas, Žemės ūkio technologiją, Kosmetologiją bei Socialinį darbą - ištęstiniu mišriu būdu. Plačiau žiūrėti - Studijų kaina, studijų forma ir paskaitų organizavimo būdas.

Tai puiki galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinio bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos Lietuvoje ar užsienyje.

Baigus skirtingų formų studijas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galima tapti UK studentu.

Registracijos įmokos, sąskaitos rekvizitai

Įmokų dydis, kur ir kaip sumokėti.

Stojantieji į Kolegiją turi sumokėti registracijos įmoką:

 • stojant per Bendrąjį priėmimą – 40,00 Eur. Įmoka turi būti sumokėta prieš pasirašant studijų sutartį.
 • stojant į aukštesnį kursą – 40,00 Eur. Įmoka turi būti sumokėta pateikiant prašymą dėl priėmimo.

Nuo registracijos įmokos atleidžiami:

 • ne vyresni nei 24 m. našlaičiai, neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 • ne vyresni nei 24 m. vaikų globos namų auklėtiniai;
 • asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45.

Registracijos įmoka gali būti sumokėta šiais būdais:

 • grynais pinigais kolegijoje;
 • banko pavedimu į Utenos kolegijos sąskaitą:

  Banko pavadinimas AB bankas „Swedbank“
  Banko kodas 73000
  Sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628
  Įmokos gavėjas Utenos kolegija
  Įmonės kodas 111965850
  Įmokos pavadinimas Registracijos įmoka
  Stojančiojo vardas, pavardė
  Mokėtojo asmens kodas įrašyti stojančiojo asmens kodą.

Sumokėtos įmokos kvitas turi būti pateikiamas kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai arba atsiųstas el. paštu, jei sutartis sudaroma el. forma.

Priėmimo taisyklės

Priėmimo į Utenos kolegiją taisyklės; Priėmimo į Utenos kolegijos aukštesnį kursą tvarka, priėmimo rezultatai ir kiti aktualūs dokumentai.

Finansinė parama

Studentai gali pasinaudoti parama, kurią teikia Valstybinis studijų fondas.