utenos-kolegija.lt

Kaip pasinaudoti visomis savo galimybėmis tapti studentu, Jūs galite pasikonsultuoti Utenos kolegijos Dokumentų priėmimo tarnyboje.

Taip pat Tarnybos darbuotojos Jums padės užpildyti prašymą bei pateikti reikiamus dokumentus.

Informacija teikiama ir dokumentai priimami:

Maironio g. 7, 13 kab., Studijų skyriuje.

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–14.305 val., pietų pertrauka 12.00–12.305 val.

Tel. (8 68) 782516, 8 677 95 978

El. p. priemimas@utenos-kolegija.lt

BENDRASIS PRIĖMIMAS

2020 metų bendrasis priėmimas prasidės 2020 birželio 1 d. 

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).Utenos kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais.Bendrajame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Minimalus konkursinis balas 4,3 taikomas visiems, kurie 2019 metais stoja į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas Utenos kolegijoje, nesvarbu kuriais metais įgytas vidurinis išsilavinimas.Minimalų konkursinį balą stojantiems 2020 metais švietimo, mokslo ir sporto ministras nustatys iki 2020 06 01. 

Jei konkursinis balas žemesnis – žr. Klausytojo studijos.

Pasibaigus bendrajam priėmimui per LAMA BPO sistemą, į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegijoje galima stoti tiesioginiu būdu.

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Klausytojo studijos

Pageidaujantys studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes ir turintys vidurinį išsilavinimą asmenys gali būti priimami į Utenos kolegijos klausytojo studijas.

Studijos mokamos.

Dėl priėmimo į Klausytojo studijas galima teirautis Maironio g. 7, 13 kab., Studijų skyriuje ir

Utenos kolegijos  fakultetų dekanatuose: Medicinos fakultete arba Verslo ir technologijų fakultete.

Klausytojas, kaip ir studentas, turi teisę naudotis Utenos kolegijos  auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, centrais, kita studijų įranga ir priemonėmis.

Klausytojo statusas nesuteikia teisės į valstybės socialines garantijas.

Studijų kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties, t. y. nuo kreditų skaičiaus.

Baigusiam studijuoti pasirinktus dalykus klausytojui išduodama studijų pažyma apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas.

Šie klausytojo studijų rezultatai gali būti įskaityti vėlesnėse studijose.

Priėmimo 2019 m. taisyklės

Studijų programos ir kainos

Registracijos įmoka, sąskaitos rekvizitai