Konsultacija telefonu: 8-687-82516
utenos-kolegija.lt
Studijų programos>>
Naujos studijų programos>>
Kokios galimybės tapti Utenos kolegijos studentu?

Konsultacijos, informacija ir dokumentų priėmimas

Kreipkitės į kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybą: […]

Maironio g. 7, 13 kab., Studijų skyrius.

Darbo laikas:

  • Pirmadienis – ketvirtadienis 8.00–17.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.30 val.
  • Penktadienis 8.00–14.30 val., pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Tel.: 8 687 82 516, 8 677 95 978.

El. paštas priemimas@utenos-kolegija.lt

Priėmimo taisyklės

Susipažinkite su 2020 m. taisyklių projektu. […]

Minimalūs reikalavimai ir konkursiniai balai

Susipažinkite su minimaliais reikalavimais stojantiems 2020 m. […]
Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai Minimalūs reikalavimai1 stojantiems į valstybės
finansuojamas vietas
Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas Minimalus konkursinis balas4
Lietuvių k. Užsienio k. (anglų, prancūzų ar vokiečių k.)2 Matematika
Iki 2014 metų
įskaitytinai 
Netaikomi Netaikomi

Taikomas visiems stojantiems į valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas vietas, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų.

 

Konkursinio balo sudarymui reikalingų mokomųjų dalykų sąrašas - www.utenos-kolegija.lt skiltyje „Stojantiesiems“ - > „Priėmimas“.

2015 Išlaikytas VBE arba MBE3 išlaikytas VBE Netaikomas
2016 Išlaikytas VBE
2017
2018 Išlaikytas ne mažiau kaip 25 balais VBE Išlaikytas bent vienas VBE
2019
2020
2021
· Visi šių dalykų brandos egzaminai turi būti valstybiniai.
·  2021 m. vietoje užsienio kalbos VBE imamas stojančiojo laisvai pasirinkto dalyko VBE.
Išlaikytas bent vienas VBE

Pagal galiojančius ŠMSM teisės aktus 

1 Reikalavimai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų

ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos.

2 Vietoje užsienio k. brandos egzamino gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio k. egzaminas.

3 VBE – valstybinis brandos egzaminas, MBE – mokyklinis brandos egzaminas.

4 Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos minimalaus konkursinio balo reikalavimas netaikomas. Į konkursinį balą vietoje egzaminų įvertinimų įskaitomi metiniai pažymiai.

Konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas

Bendrasis priėmimas

2020 metų bendrasis priėmimas prasidės 2020 birželio 1 d. […]

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Utenos kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais. Bendrajame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Bendrojo priėmimo datos čia.

Dėl ypatingų aplinkybių datos ir procedūros gali kisti, prašome sekti informaciją.

Minimalus konkursinis balas taikomas visiems, kurie stoja į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Utenos kolegijoje, nesvarbu, kuriais metais įgytas vidurinis išsilavinimas. Minimalus konkursinis balas stojantiems 2020 metais – 4,3. Konkursinio balo skaičiuoklė čia.

Jei konkursinis balas žemesnis – žr. Klausytojo studijos.

Stojantieji į kolegiją per bendrąjį priėmimą ir gavę kvietimą studijuoti  pasirašo Studijų sutartį. Studijų sutartį galima pasirašyti atvykus į Dokumentų priėmimo tarnybą arba elektroniniu būdu. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Dokumentų priėmimo tarnybą.

Tiesioginis priėmimas

Tiesioginis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas (vnf) studijų vietas vyksta nuo 2020 m. gegužės 4 d. […]

 

Tiesioginio priėmimo datos ir procedūros

 

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS (tik į valstybės nefinansuojamas vietas)

Priėmimo procedūros Datos ir terminai Vieta ir  pastabos

Prašymų studijuoti, 2019 m. ar anksčiau įgyto vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas, studijų sutarčių pasirašymas su stojančiais.

Nuo 2020-05-04, tęsiama, kol užpildomos laisvos studijų vietos

Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnyba

(Maironio g. 7, 13 kab., Studijų skyrius, tel. +370 68782516)

Prašymų studijuoti, 2020 m. ar anksčiau įgyto vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas, studijų sutarčių pasirašymas

Nuo 2020-08-23, tęsiama, kol užpildomos laisvos studijų vietos

 

Stojantieji prašymus ir dokumentus pateikia kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai (atvykę į kolegiją arba el.paštu). Teisę dalyvauti tiesioginiame priėmime turi  ir nedalyvavę bendrajame priėmime asmenys.

Konkursinio balo skaičiuoklė čia.

Jei konkursinis balas žemesnis nei 4,3 balai  – žr. Klausytojo studijos.

Stojantieji į kolegiją tiesioginio priėmimo metu pasirašo Studijų sutartį. Studijų sutartį galima pasirašyti atvykus į Dokumentų priėmimo tarnybą arba elektroniniu būdu. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Dokumentų priėmimo tarnybą.

Klausytojo studijos

Studijuoti Utenos kolegijoje galima ir klausytojo statusu. […]

Klausytojas – tai asmuo, sudaręs su Utenos kolegija klausytojo sutartį bei pagal ją studijuojantis atskirus Utenos kolegijos studijų programose dėstomus studijų dalykus.

Klausytojais gali tapti:

  • asmenys, studijuojantys Utenos kolegijoje, tačiau pageidaujantys papildomai išklausyti studijų dalykus, dėstomus kitose studijų programose;
  • kitų aukštųjų mokyklų studentai, pageidaujantys tuo pat metu papildomai studijuoti atskirus pagal Utenos kolegijos studijų programas dėstomus dalykus;
  • kiti asmenys, kurie pageidauja studijuoti Utenos kolegijos studijų programų dėstomus atskirus dalykus.

Klausytojo studijos yra mokamos. Studijuoti klausytojo statusu priimami ir tie asmenys, kurių konkursinis balas yra žemesnis nei 4,3 balo.

Dėl platesnės informacijos apie priėmimą klausytojo statusu kreiptis į kolegijos Dokumenų priėmimo tarnybą arba į Verslo ir technologijų fakulteto bei Medicinos fakulteto administraciją.

Studijų formos ir galimybės

Studijos Utenos kolegijoje yra nuolatinės ir ištęstinės formų. […]

Baigus skirtingų formų studijas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Kai kurias studijų programas galima studijuoti nuotoliniu būdu. Tai puiki galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinio bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos Lietuvoje ar užsienyje.

Pageidavimas studijuoti nuotoliniu būdu pasirenkamas sutarties pasirašymo metu.

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų, atsižvelgiant į studento poreikius.

Registracijos įmokos, sąskaitos rekvizitai

Stojantieji į kolegiją per tiesioginį priėmimą,  […]

pateikdami prašymą dėl priėmimo, sumoka registracijos įmoką - 15,00 Eur.

Registracijos įmoka gali būti sumokėta šiais būdais:

  • grynaisiais pinigais Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriuje, Maironio g. 7, 27 kab. Utena;
  • grynaisiais pinigais arba internetu į Utenos kolegijos sąskaitą:

AB bankas "Swedbank", banko kodas 73000, sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628.

Įmokos gavėjas - Utenos kolegija, įmonės kodas 111965850.

Įmokos pavadinimas - Registracijos įmoka.

Mokėtojo asmens kodas - įrašyti stojančiojo asmens kodą.

  • Sumokėtos įmokos kvitas turi būti pateikiamas kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai.
  • Mokant internetu reikia išsispausdinti įvykdyto mokėjimo pranešimą ir įteikti Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai.
  • Atsiėmus prašymą, dokumentus arba neįstojusiems registracijos įmoka negrąžinama.

Kita informacija

Susipažinkite su 2019 m. priėmimo rezultatais ir aktualiais dokumentais. […]