Konsultacija telefonu: 8 389 51662
utenos-kolegija.lt

Kaip pasinaudoti visomis savo galimybėmis tapti studentu, Jūs galite pasikonsultuoti Utenos kolegijos Dokumentų priėmimo tarnyboje.

Taip pat Tarnybos darbuotojos Jums padės užpildyti prašymą bei pateikti reikiamus dokumentus.

Informacija teikiama ir dokumentai priimami:

Maironio g. 7, 13 kab., Studijų skyriuje.

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–14.305 val., pietų pertrauka 12.00–12.305 val.

Tel. (8 687) 82516, (8 677) 95978

El. paštas priemimas@utenos-kolegija.lt

Minimalūs reikalavimai ir konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas stojantiems 2020 m.

Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašas

Bendrasis priėmimas

2020 metų bendrasis priėmimas prasidės 2020 birželio 1 d. 

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Utenos kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis

Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais. Bendrajame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Minimalus konkursinis balas  taikomas visiems, kurie stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Utenos kolegijoje, nesvarbu kuriais metais įgytas vidurinis išsilavinimas. Minimalų konkursinį balą stojantiems 2020 metais -4,3.

Jei konkursinis balas žemesnis – žr. Klausytojo studijos.

Tiesioginis priėmimas

Pasibaigus bendrajam priėmimui per LAMA BPO sistemą, į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegijoje galima stoti tiesioginiu būdu.

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Klausytojo studijos

Pageidaujantys studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes ir turintys vidurinį išsilavinimą asmenys gali būti priimami į Utenos kolegijos klausytojo studijas.

Studijos mokamos.

Dėl priėmimo į Klausytojo studijas galima teirautis Maironio g. 7, 13 kab., Studijų skyriuje ir Utenos kolegijos  fakultetų dekanatuose: Medicinos fakultete arba Verslo ir technologijų fakultete.

Klausytojas, kaip ir studentas, turi teisę naudotis Utenos kolegijos  auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, centrais, kita studijų įranga ir priemonėmis.

Klausytojo statusas nesuteikia teisės į valstybės socialines garantijas.

Studijų kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties, t. y. nuo kreditų skaičiaus.

Baigusiam studijuoti pasirinktus dalykus klausytojui išduodama studijų pažyma apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas.

Šie klausytojo studijų rezultatai gali būti įskaityti vėlesnėse studijose.

Studijų programos ir kainos (2019 M.)

Registracijos įmoka, sąskaitos rekvizitai

Statistika

2019 m. bendrojo priėmimo rezultatai

2019 m. tiesioginio priėmimo rezultatai