Bendradarbiavimas

Utenos kolegija bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos ir užsienio šalių verslo įmonėmis, asocijuotomis verslo struktūromis, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir teisėtvarkos ir kt. institucijomis, aukštosiomis mokyklomis ir kitomis švietmo bei mokslo institucijomis, valstybinėmis organizacijomis.

Nacionalinis

Kolegijos veikla būtų neįmanoma be glaudžios partnerystės su regiono ir šalies įmonėmis, įvairiomis institucijomis, su kuriomis kolegija yra pasirašiusi per 300 bendradarbiavimo sutarčių.

Ypač glaudus bendradarbiavimas sieja su Utenos ligonine ir Priminės sveikatos priežiūros centru, LR Odontologų rūmais,  uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis „Rokiškio sūris“, „Utenos trikotažas“, „Biovela Group“, „Umaras“, „Utenos vandenys“, „Nosted mechanika“, „Elektros tinklo paslaugos“ „Utenos šilumos tinklai“, Festo, „Švyturys – Utenos alus“ Utenos alaus darykla, Utenos vyriausiuoju policijos komisariatu, Utenos rajono savivaldybe, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialu, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis, Utenos, Aknystų socialinės globos namais, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centru, „Utenos Viltis“, Utenos jaunimo mokykla, Utenos specialiąja mokykla – daugiafunkciu centru, Utenos regiono bendrojo lavinimo mokyklomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, kaimo turizmo sodybomis, apgyvendinimo, maitinimo, informacinių technologijų  įmonėms, grožio priežiūros centrais bei kitais partneriais.

Kolegija yra Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) ir kitų asociacijų ir organizacijų narė.

Svarbus Kolegijos veiklos aspektas - bendradarbiavimas su universitetais ir profesinio mokymo centrais - mokslinės, akademinės, projektinės, tęstinių studijų ir kitose srityse. Kolegijos bazėje ne vienerius metus vykdomos Kauno technologijos ir Mykolo Romerio universitetų magistrantūros studijos, tobulinat studijas bendrarbiaujame su Vilniaus universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, Klaipėdos universitetu ir kt. universitetais.

Tarptautinis

Utenos kolegijos tarptautinio bendradarbiavo tiltai nusitiesę į įvairias Europos Sąjungos ir kitų  šalių mokymo institucijas, esančias Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Graikijoje, Turkijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Kazachstano Respublikoje  ir kitur.

Strateginiai užsienio partneriai - Rėzeknės technologijų akademija, Daugpilio medicinos mokykla, Plovdivo medicinos universitetas, Rygos teisės kolegija, Radomo ekonomikos akademija, Stavropolio valstybinis agrarinis universitetas, Talino sveikatos priežiūros kolegija ir kt.  

Utenos kolegija priklauso reikšmingoms tarptautinėms organizacijoms ir asociacijoms.

Kasmet kolegija organizuoja tarptautines konferencijas, vyksta aktyvūs akademiniai mainai. Nepriklausomų reitingų lentelėse pagal tarptautiškumo kriterijų Utenos kolegija dažnai yra pirmojoje pozicijoje.

Narystė tarptautinėse asociacijose ir organizacijose:

Partnerių sąrašas