Parama studentams

Šiame skyriuje pateikta kolegijos ir Valstybinio studijų fondo informacija apie stipendijas, paskolas, paramą neįgaliesiems,  užsienio lietuviams ir kt.

Utenos kolegijos mažiau galimybių turinčių asmenų dalyvavimo erasmus+ mobilumo projektuose administravimo ir finansų valdymo tvarkos aprašas