Darbo taryba

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Darbo kodekse numatytą darbuotojų atstovavimo teisę, Utenos kolegijoje veikia Darbo taryba.

Darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus Utenos kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Savo veikloje Darbo taryba vadovaujasi LR Konstitucija, LR Darbo kodeksu, LR įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, ir VšĮ Utenos kolegijos Darbo tarybos reglamentu.

Darbo tarybos 2020-2023 m. kadencijos veikla:

2020-12-09 protokolo išrašas

2020-12-09 (2) protokolo išrašas

2021-05-13 protokolo išrašas

2021-08-24 protokolo išrašas

2021-12-28 protokolo išrašas

2022-11-14 protokolo išrašas

2023-04-18 protokolo išrašas

2023-09-07 protokolo išrašas

2023-11-27 protokolo išrašas

Utenos kolegijos darbo tarybos rinkimų komisijos posėdis

2023-11-07 posėdžio protokolas