utenos-kolegija.lt

PASKAITŲ LAIKAS IR AUDITORIJOS

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS


Dėl 2018-2019 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų, perlaikymų bei atostogų datų

2018-2019 m. m. studijų grafikas

2018-2019 m. m. pavasario semestro dėstytojų konsultavimo grafikas (I kursui)

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ IR BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO KVALIFIKAVIMO KOMISIJOJE TVARKARAŠTIS (Žemės ūkio technologijos  ir Verslo vadybos studijų programų baigiamųjų darbų gynimas kvalifikavimo komisijoje vyks Utenoje, Verslo ir technologijų fakultete)

BAIGIAMŲJŲ PRAKTIKŲ GYNIMO TVARKARAŠTIS

NEIŠLAIKYTŲ EGZAMINŲ AR NEAPGINTŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ PERLAIKYMO GRAFIKAS

 

2018-2019 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA TEISĖS KATEDRA

ADT-16I, AVS-16I, EE-16I gr. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

ISI-17I, AVS-17I, ADT-17I gr. pavasario semestro paskaitų tvarkarštis

AAI-16I, MPT-16I, ŽŪT-17I, ŽŪT-16I gr. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

ISI-18I, AVS-18I, MPT-18I, AAI-18I, MPT-17I, AAI-17I gr. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

VV-16I, TV-16I, BA-15I gr. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

VV-18I, TV-18I, BA-18I gr. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

VV-17I, TV-17I, BA-17I, VV-16I(U), BA-16I gr. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

VV-18I(U) gr. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

T-15I gr. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

T-17I gr. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

T-17Ind gr. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

T-16I gr. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

T-18I gr. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

 

NUOTOLINĖS STUDIJOS

   2018-2019 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA

ISI-18I gr. paskaitų tvarkaraštis

ISI-17I gr. paskaitų tvarkaraštis

ISI-16I gr. paskaitų tvarkaraštis

TA-15I gr. paskaitų tvarkaraštis

TA-16I gr. paskaitų tvarkaraštis

TA-17I gr. paskaitų tvarkaraštis

VV-17I gr. paskaitų tvarkaraštis

VV-18I gr. paskaitų tvarkaraštis

  

Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į:

JŪRATĘ URBONIENĘ, Elektroninio mokymo centro vadovę

jurate99@ukolegija.lt

                                 

NUOLATINĖS STUDIJOS


Dėl 2018-2019 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų, perlaikymų bei atostogų datų

2018-2019 m. m. studijų grafikas

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ IR BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO KVALIFIKAVIMO KOMISIJOJE TVARKARAŠTIS (VV-16 gr. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS KVALIVIKAVIMO KOMISIJOJE VYKS 2019 M. BIRŽELIO 17 D. 9 VAL. 207 AUD.)

BAIGIAMŲJŲ PRAKTIKŲ GYNIMO TVARKARAŠTIS

NEIŠLAIKYTŲ EGZAMINŲ AR NEAPGINTŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ PERLAIKYMO GRAFIKAS

 

2018-2019 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA

TEISĖS KATEDRA
AAI, ISI, AVS, EE, MPT, ADT gr. tvarkarštis (nuo 2019-03-01)

VV, TV, BA gr. tvarkaraštis

TV-18 gr. Verslininkystės pagrindų dalyko paskaitų tvarkaraštis

TV-18 gr. modulio TYRIMAI ir IT paskaitų tvarkarštis

SV-18, SV-17 gr. tvarkaraštis

T gr. tvarkaraštis


Laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis

TV-18, ISI-18, MPT-17, ISI-17, AVS-17, VV-17, TV-17, ADT-17 gr. pavasario semestro egzaminų tvarkaraštis

MPT-18, BA-18, T-18, AVS-18 gr. pavasario semestro egzaminų tvarkaraštis

ISI-18 gr. Programavimo praktikos tvarkaraštis

AAI-17 gr. Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktikos tvarkaraštis

AAI-17 ir AAI-18 gr. Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktikos gynimas vyks 2019 m. birželio mėn. 28 d. 8:30 val. 403 aud.


Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į

AUŠRĄ LANKAUSKIENĘ, studijų skyriaus specialistę Verslo ir technologijų fakultetui
Maironio g. 18, 203 kab.
(8-612) 49484, el.p. ausra.lankauskiene@utenos-kolegija.lt