Verslo ir technologijų fakulteto

Informacija

Tvarkaraščiai

Tvarkaraščiai skelbiami Moodle sistemoje.

Studijų grafikai

Nuolatinių studijų pirmo kurso ISI-23, VVI-23, TLV-23 gr. paskaitų tvarkaraštis (2023-09-04 - 2023-09-08)

Nuolatinių studijų sesijiniu būdu T-23(S) gr. įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis

Ištęstinių studijų pirmo kurso AVS-23I, DSAI-23(S), MPT-23I, ŽŪT-23I, AT-23I, AT-22I gr. įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraščiai

Ištęstinių studijų pirmo kurso AP-23I gr. įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis

Ištęstinių studijų pirmo kurso ISI-23I gr. įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis

Ištęstinių studijų pirmo kurso VVI-23I, TLV-23I, TPV-23I gr. įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis


Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų – kreipkitės į savo fakultetą.

Pažymos ir iškvietimai

         Jei reikalinga pažyma transporto lengvatai pirmo kurso studentams, skambinkite 8 616 31836.

Individualūs atsiskaitymų lapai išduodami katedrose (Maironio g. 18, 2 aukštas).


Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į:

AUŠRĄ LANKAUSKIENĘ, specialistę studijoms
Maironio g. 18, 203 kab.
(8-612) 49484, el.p. ausra.lankauskiene@utenos-kolegija.lt