utenos-kolegija.lt

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų. (kreipkitės į savo fakultetą)

PASKAITŲ LAIKAS IR AUDITORIJOS


IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Gerbiami studentai,

Nemokamas  projektinių darbų, praktikų gynimo, egzaminų perlaikymo laikotarpis pagal perlaikymo grafiką baigėsi.

Antrą kartą – studentui, jo prašymu, Fakulteto dekano teikimu Kolegijos direktoriaus įsakymu, dar kartą suteikiama galimybė ginti projektinį darbą, praktiką ar perlaikyti egzaminą už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas mokant įmoką pagal Įmokų mokėjimo tvarką. Kolegijos direktoriaus įsakyme nurodoma konkreti perlaikymo data arba terminas, ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Dėl leidimo pakartotinai perlaikyti egzaminą, ginti projektinį darbą, praktiką reikia kreiptis į Fakulteto administratorę.

Administratorė

Silvija Vidžiūnienė
vtf@utenos-kolegija.lt
8 389 57807


Dėl 2019 -2020 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų, perlaikymų bei atostogų datų 

2019 -2020 m. m. studijų grafikas (projektas)

NEIŠLAIKYTŲ EGZAMINŲ AR NEAPGINTŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ PERLAIKYMO GRAFIKAS MOKANT ĮMOKĄ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

 

2019-2020 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA TEISĖS KATEDRA

 

NUOTOLINĖS STUDIJOS

   2019-2020 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA

  

Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į:

JŪRATĘ URBONIENĘ, Elektroninio mokymo centro vadovę

jurate99@ukolegija.lt

                                  NUOLATINĖS STUDIJOS

Gerbiami studentai,

Nemokamas  projektinių darbų, praktikų gynimo, egzaminų perlaikymo laikotarpis pagal perlaikymo grafiką baigėsi.

Antrą kartą – studentui, jo prašymu, Fakulteto dekano teikimu Kolegijos direktoriaus įsakymu, dar kartą suteikiama galimybė ginti projektinį darbą, praktiką ar perlaikyti egzaminą už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas mokant įmoką pagal Įmokų mokėjimo tvarką. Kolegijos direktoriaus įsakyme nurodoma konkreti perlaikymo data arba terminas, ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Dėl leidimo pakartotinai perlaikyti egzaminą, ginti projektinį darbą, praktiką reikia kreiptis į Fakulteto administratorę.

Administratorė

Silvija Vidžiūnienė
vtf@utenos-kolegija.lt
8 389 57807


Dėl 2019-2020 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų, perlaikymų bei atostogų datų

2019-2020 m. m. studijų grafikas (projektas)

NEIŠLAIKYTŲ EGZAMINŲ AR NEAPGINTŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ PERLAIKYMO GRAFIKAS MOKANT ĮMOKĄ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2019-2020 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA

TEISĖS KATEDRATurint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į

AUŠRĄ LANKAUSKIENĘ, studijų skyriaus specialistę Verslo ir technologijų fakultetui
Maironio g. 18, 203 kab.
(8-612) 49484, el.p. ausra.lankauskiene@utenos-kolegija.lt