utenos-kolegija.lt

PASKAITŲ LAIKAS IR AUDITORIJOS

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS


Dėl 2018-2019 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų, perlaikymų bei atostogų datų

2018-2019 m. m. studijų grafikas

2018-2019 m. m. rudens semestro dėstytojų konsultavimo grafikas (I kurso studentams) 

2018-2019 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA TEISĖS KATEDRA

MPT-15I, AAI-15I ADT-16I

AVS-16IEE-16I

VV-16ITV-16IBA-15IVV-15I(U) T-17I

AVS-17I, ISI-17I, ADT-17I,

MPT-16I, ŽŪT-16I

VV-18ITV-18I, BA-18I

T-17Ind, T-16I, T-15I

T-17Ind Juridinių dokumentų valdymo praktikos tvarkaraštis

AVS-18IISI-18IAAI-18I,

MPT-18IAAI-16IŽŪT-17I(A)

VV-17ITV-17I, BA-17I,

VV-18I(U)VV-16I(U)

AAI-17I, MPT-17I, AVS-15I, EE-15I, ISI-15I ir IST-15I

VV-15I, TV-15I, BA-16I

T-18I

 

NUOTOLINĖS STUDIJOS

   2018-2019 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA
ISI-18I, ISI-17I, ISI-16I

VV-18I, VV-17I, VV-15I

TA-17I, TA-16I, TA-15I

  

Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į:

JŪRATĘ URBONIENĘ, Elektroninio mokymo centro vadovę

jurate99@ukolegija.lt

                                 

NUOLATINĖS STUDIJOS


Dėl 2018-2019 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų, perlaikymų bei atostogų datų

2018-2019 m. m. studijų grafikas

2018-2019 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA

TEISĖS KATEDRA
AAI, ISI, AVS, EE, MPT, ADT gr. paskaitų tvarkaraštis

VV, TV, BA gr. paskaitų tvarkaraštis

SV-18 (HM-18), SV-17 (HM-17) gr. paskaitų tvarkaraštis

T gr. paskaitų tvarkaraštis


2018-2019 m. m. rudens semestro Laisvai pasirenkamų dalykų paskaitų tvarkaraštis

T-17 gr. Juridinių dokumentų valdymo praktikos tvarkaraštis

BA-16 gr. Finansinės apskaitos ir mokesčių praktikos tvarkaraštis

ISI-16 gr. Baigiamojo darbo rengimo pagrindų dalyko paskaitų tvarkaraštis

TV-18, EE-16, AVS-16, ADT-16 gr. egzaminų tvarkaraštis

Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į

AUŠRĄ LANKAUSKIENĘ, studijų skyriaus specialistę Verslo ir technologijų fakultetui
Maironio g. 18, 106 kab.
(8-612) 49484, el.p. ausra.lankauskiene@utenos-kolegija.lt