utenos-kolegija.lt

PASKAITŲ LAIKAS IR AUDITORIJOS

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Dėl 2017-2018 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų bei atostogų datų

2017-2018 m. m. studijų grafikas

VV-14I, TV-14I gr. neapgintos Verslo plano rašymo praktikos perlaikymas vyks 2018 m. balandžio mėn. 26 d.  10 val. 107 aud.

Baigiamųjų praktikų gynimo tvarkaraštis

Pavasario sesijos paskaitų tvarkaraštis:

Verslo ir viešosios vadybos katedra Teises katedra Inžinerijos ir technologijų katedra

BA-16I,  TV-16I,

VV-16IBA-15I,

VV-15I(U)

T-15I AAI-15IMPT-15I

VV-17ITV-17I

BA-17ITA-17I

VV-16I(U)

AVS-16I,   EE-16I

ADT-16I

VV-15I

TV-15I

BA-14I

T-16I

AVS-15I

EE-15I

IST-15I, ISI-15I

 

T-14I (Juridinė tarnyba)
T-14I (Ikiteisminis tyrimas)
T-14I (U)
ŽŪT-14I

NUOTOLINĖS STUDIJOS

Studijų nuotoliniu būdu 2017-2018 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis                                                        

NUOLATINĖS STUDIJOS

Dėl 2017-2018 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų bei atostogų datų

2017-2018 m. m. studijų grafikas

2017-2018 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

2017-2018 m. m. pavasario semestro Laisvai pasirenkamų dalykų paskaitų tvarkaraštis

VV-17, TV-17 gr. modulio TYRIMAI IR IT paskaitų tvarkaraštis

TV-16 gr. Specialybės įgūdžių lavinimo praktikos grafikas

VV-16, BA-16 gr. Specialybės įgūdžių lavinimo praktikos grafikas

MPT-15, AAI-15, EE-15, AVS-15, ADT-15, TA-15, T-15, VV-15, TV-15, ISI-15, IST-15 gr. pavasario semestro egzaminų tvarkaraštis

BA-15 gr. pavasario semestro egzaminų tvarkaraštis

Baigiamųjų praktikų gynimo tvarkaraštis

Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į

AUŠRĄ LANKAUSKIENĘ, studijų skyriaus specialistę Verslo ir technologijų fakultetui
Maironio g. 18, 106 kab.
(8-612) 49484, el.p. ausra.lankauskiene@utenos-kolegija.lt