utenos-kolegija.lt

PASKAITŲ LAIKAS IR AUDITORIJOS

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS


Dėl 2018-2019 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų, perlaikymų bei atostogų datų

2018-2019 m. m. studijų grafikas

Rudens semestro neišlaikytų egzaminų ir neapgintų projektinių darbų perlaikymo grafikas mokant įmoką

 

2018-2019 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA TEISĖS KATEDRA

AVS-16I, EE-16I, ADT-16I, MPT-15I gr. įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis

ŽŪT-17I

ISI-17I, AVS-17I, ADT-17I, ISI-15I, IST-15I įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis

TV-16I, VV-16I, BA-15I, VV-18I, TV-18I, BA-18I gr. įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis

T-17I gr. įžanginės sesijos

paskaitų tvarkaraštis

T-17Ind, T-15I gr. įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis

ISI-18I, MPT-18I, AAI-18I, AVS-18I, AAI-16I, MPT-16I gr. įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis

VV-17I, TV-17I, BA-16I, BA-17I, VV-18I(U), VV-16I(U) gr. įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis

T-16I, T-18I gr. įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis

 

NUOTOLINĖS STUDIJOS

   2018-2019 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA
TA-15I gr. paskaitų tvarkaraštis

  

Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į:

JŪRATĘ URBONIENĘ, Elektroninio mokymo centro vadovę

jurate99@ukolegija.lt

                                 

NUOLATINĖS STUDIJOS


Dėl 2018-2019 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų, perlaikymų bei atostogų datų

2018-2019 m. m. studijų grafikas

Rudens semestro neišlaikytų egzaminų ar neapgintų projektinių darbų perlaikymo grafikas mokant įmoką

2019-02-16 (šeštadienį) paskaitos nevyks

2018-2019 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai

INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA

TEISĖS KATEDRA
AAI, ISI, AVS, EE, MPT, ADT gr. tvarkarštis

VV, TV, BA gr. tvarkaraštis

TV-18 gr. Verslininkystės pagrindų dalyko paskaitų tvarkaraštis

TV-18 gr. modulio TYRIMAI ir IT paskaitų tvarkarštis

SV-18, SV-17 gr. tvarkaraštis

T gr. tvarkaraštis


Laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis


Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į

AUŠRĄ LANKAUSKIENĘ, studijų skyriaus specialistę Verslo ir technologijų fakultetui
Maironio g. 18, 203 kab.
(8-612) 49484, el.p. ausra.lankauskiene@utenos-kolegija.lt