utenos-kolegija.lt

Socialinę stipendiją gali gauti tik tie studentai, kurie atitinka nors vieną kriterijų:

1)      4.1 kriterijus - socialinė pašalpa pagal LR Piniginės paramos įstatymą. Socialinę pašalpą gauna savo šeimos sudėtyje arba kaip vienas gyvenantis asmuo.

2)      4.2 kriterijus -  neįgalumas. Studentui nustatytas 45 proc. darbingumas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

3)      4.3 kriterijus - našlaitis. Studentas netekęs abiejų tėvų arba buvo globojamas iki pilnametystės.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos neskiriamos studentams, kurie:

  • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
  • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
  • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Socialinės stipendijos dydis – 123,50 Eur per mėnesį. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Atkreipiame dėmesį, kad studentas, pateikęs prašymą socialinei stipendijai gauti, privalo nuolat pasitikrinti savo pateikto prašymo ir el. pašto dėžutėje gaunamus pranešimus.

Socialinių stipendijų skyrimo klausimais konsultuoja:

Vyriausioji specialistė

Viktorija Vigėlienė

+370 5 264 7153

viktorija.vigeliene@vsf.lt