Publikacijų registravimas

Publikacijų registravimo tvarka

Nuo 2019 m. pradžios Utenos kolegijos darbuotojų mokslo publikacijos registruojamos Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa). Šioje sistemoje skelbiami Lietuvos mokslo institucijų publikacijų metaduomenys, kur dalis iš jų turi prieigą prie visateksčių dokumentų.

Vienas iš publikaciją parašiusių autorių ją turi pateikti per mėnesį. Kitiems tos pačios publikacijos autoriams jos dar kartą pateikti nereikia.

eLABa sistemoje esanti informacija naudojama metinei Kolegijos mokslo produkcijos ataskaitai rengti, publikacijų bibliografinių sąrašų pagal skirtingus kriterijus sudarymui, statistikai.

 1. Pradžioje reikia patikrinti, ar publikacija, kurią autorius nori įvesti į sistemą, jau nėra įvesta. Tikrinti reikia Lietuvos virtualioje bibliotekoje arba Utenos kolegijos virtualioje bibliotekoje.

  Jeigu pasirenkama Utenos kolegijos virtuali biblioteka, prie paieškos laukelio reikia pasirinkti „Mokslo publikacijos (UK PDB)“. Tokiu atveju bus surastos tik tos publikacijos, kuriose yra nurodyta Utenos kolegijos prieskyra. Pasirinkus Lietuvos virtualią biblioteką, bus ieškoma visose institucijose sukurtų publikacijų. Gali būti, kad publikacija jau yra įvesta kitos institucijos, tačiau autoriui nepadaryta Utenos kolegijos prieskyra. Tokiu atveju reikia informuoti eLaBa administratorių (sakalis@utenos-kolegija.lt), kad pasirūpintų prieskyros suteikimu.

  Paiešką rekomenduojama atlikti įvedant autoriaus pavardę ir vardą, publikacijos pavadinimą.

 2. Kolegijos darbuotojai savo publikacijas turi teikti eLABa talpykloje (prisiregistruojant naudojami tie patys prisijungimo duomenys kaip ir jungiantis prie Moodle).

  Registruojant publikacijas reikia parinkti mokslo publikacijos rūšį (rūšių sąrašas) bei mokslo kryptį (krypčių sąrašas).

  Publikacijos autorius taip pat privalo nurodyti fakultetą bei katedrą, kuriuos jis atstovauja, kreipinį (dr., prof.), jeigu jį turi. Jeigu žinomi duomenys apie bendraautorius, juos taip pat reikia nurodyti kuo tikslesnius.

  Publikacijos antraštė turi būti užrašoma mažosiomis raidėmis (išskyrus atvejus, kai žodžius didžiosiomis raidėmis rašyti būtina atsižvelgiant į lietuvių ir kitų kalbų taisykles), būtina nurodyti ne mažiau nei tris reikšminius žodžius atskirtus kabliataškiais.

  Suvedus duomenis eLABa talpykloje, jie bus perduoti administratoriui ar bibliotekos darbuotojui tvirtinti.

Publikacijų registravimo instrukcija

Kilus klausimams prašome rašyti el. paštu: sakalis@utenos-kolegija.lt arba biblioteka@utenos-kolegija.lt.