Valdymo ir savivaldos institucijos

Utenos kolegijoje veikia šios pagrindinės savivaldos institucijos:

bei šios studentų savivaldos institucijos: