Viešieji pirkimai

Už viešuosius pirkimus atsakingas Juridinis ir bendrųjų reikalų skyrius.

Informacija nuo 2017 m. liepos:

Informacija iki 2017 m. liepos: