Konsultacija telefonu: 8 389 51662
utenos-kolegija.lt

Misija

Rengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius įvairių sričių specialistus, atitinkančius regiono, šalies ir Europos darbo rinkos poreikius, ir sudaryti tęstinio mokymosi sąlygas, ugdant asmens gebėjimus nuolat mokytis ir veikti besikuriančios žinių visuomenės sąlygomis.

Vizija

Moderni, dinamiška, pelniusi nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą aukštojo mokslo institucija, skatinanti ir puoselėjanti akademinės bendruomenės žinių poreikius, kūrybiškumą, pagrįstą aukštos visų sričių veiklos kokybės reikalavimais ir inovacijų būtinybe, plėtojanti partnerystę ir aktyviai dalyvaujanti Aukštaitijos regiono bei Lietuvos gyvenime.

Tikslai

2014 - 2020 m. strateginiai tikslai:

  1. Rengti regionui ir šaliai reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus, motyvuotus nuolat tobulintis bei dirbti globalizuotos kaitos sąlygomis.
  2. Plėtoti regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją veiklą, tyrimus, neformalaus švietimo paslaugas.

Uždaviniai

2017 - 2018 m. veiklos prioritetinės kryptys:

  • Studijų konkurencingumo, prieinamumo, kokybės ir tarptautiškumo gerinimas.
  • Studijų, mokslo taikomųjų tyrimų ir verslo integracijos didinimas.
  • Žmogiškųjų išteklių praktinės, mokslinės ir tarptautinės kompetencijos plėtra.
  • Studijų, mokymosi ir darbo aplinkos infrastruktūros modernizavimas.
  • Bendradarbiavimo su regiono įmonėmis stiprinimas gerinant specialistų parengimo kokybę.