utenos-kolegija.lt

Misija

Utenos kolegijos Misija - rengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius specialistus, atitinkančius regiono, šalies ir Europos darbo rinkos poreikius, ir sudaryti tęstinio mokymosi sąlygas, ugdant ir skatinant asmens gebėjimus nuolat mokytis ir veikti skaitmeninės visuomenės sąlygomis.

Vizija

Utenos kolegijos Vizija - nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą pelniusi aukštojo mokslo institucija, kurios veikla pagrįsta aukšta kokybe, akademinės bendruomenės tobulėjimo, kūrybiškumo skatinimu ir puoselėjimu, atitinkanti visuomenės lūkesčius, atsakingai plėtojanti socialines partnerystes, prisidedanti prie tvarios regiono ir šalies plėtros.

2019-2021 m. strateginiai tikslai:

1. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, motyvuotus nuolat tobulintis bei dirbti globalios skaitmenizacijos ir inovacijų augimo sąlygomis.

2. Plėtoti regionui ir šaliai aktualią taikomąją mokslinę veiklą, tyrimus, neformalaus švietimo paslaugas.

2019-2021 m. strateginiai prioritetai:

  • Studentų pritraukimas ir išlaikymas
  • Studijų tobulinimas
  • Tarptautiškumo plėtra
  • Kolegijos organizacijos kultūros gerinimas
  • Taikomosios mokslinės konsultacinės veiklos ir tyrimų tobulinimas
  • Strateginių partnerysčių vystymas