Vizija, misija, tikslas ir uždaviniai

Misija

Utenos kolegijos misija – rengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius specialistus, vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus, plėtojant mokymąsi visą gyvenimą bei kuriant vertę regionui ir šaliai.

Vizija

Utenos kolegijos vizija – visuomenės lūkesčius atitinkanti, inovatyvi, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu pripažinta aukštoji mokykla, kurios veikla pagrįsta aukšta kokybe, atsakinga socialine partneryste, tvarios regiono ir šalies aplinkos plėtra, demokratijos vertybių ir tolerancijos puoselėjimu.

Tikslai

Utenos kolegijos strateginiai tikslai 2022-2024 metams:

  1. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, motyvuotus nuolat tobulintis bei dirbti globalios skaitmenizacijos ir inovacijų augimo sąlygomis.
  2. Plėtoti regionui ir šaliai aktualią taikomąją mokslinę veiklą, tyrimus, mokymosi visą gyvenimą paslaugas.

Utenos kolegijos strateginiai prioritetai 2022-2024 m.:

  1. Studentų pritraukimas ir išlaikymas.
  2. Studijų kokybės gerinimas.
  3. Tarptautiškumo plėtra.
  4. Kolegijos organizacijos kultūros gerinimas.
  5. Taikomosios mokslinės, konsultacinės, tiriamosios veiklos tobulinimas/plėtra.
  6. Bendradarbiavimo vystymas