Dalinių studijų, mokymo ir mokymosi rezultatų įskaitymas

Dalinių studijų, mokymo ir mokymosi rezultatų įskaitymo tvarka nustato Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pasiektų studijų rezultatų įskaitymo Utenos kolegijoje  principus, jų įforminimo ir studijų pažymų bei dalykų aprašų išdavimo tvarką.

Dalinių studijų, mokymo ir mokymosi rezultatų įskaitymo Utenos kolegijoje tvarka