Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Kosmetologija
Studijų programos kodas: 6531GX028
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Programą įgyvendina Medicinos fakulteto Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedra.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį. 

Profesinės veiklos galimybės 

Absolventai galės dirbti kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo ir SPA centruose, kino ir foto studijose, kurti specializuotas individualias įmones, dirbti grimuotojais, konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse.

Asmenys sėkmingai užbaigę kosmetologijos studijų programą, įgyja kompetencijas, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse:

 • kosmetologinių paslaugų teikimas grožio salonuose;
 • mobiliųjų kosmetologinių paslaugų teikimas nespecializuotose vietose;
 • kosmetologinių priemonių įrangos ir medžiagų taikymas;
 • kosmetologinės veiklos organizavimas;
 • kosmetologinės kvalifikacijos kėlimas.

Kodėl verta rinktis šias studijas?

Privalumai

Studijų aplinka. Studentai gali studijuoti nuolatine ir ištęstine studijų formomis. Sudaromos galimybės derinti studijas ir darbą. Studentai pagal savo pageidavimus gali praktikuotis  kolegijos Kosmetologijos centre, kuriame yra įrengti procedūrų kabinetai, mini SPA ir pan. Jau studijų metais  studentai turi galimybę pasitikrinti savo įgytus profesinius gebėjimus teikdami paslaugas klientams, prižiūrint dėstytojams. 

Praktika. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiuose grožio ir SPA salonuose ir centruose Utenoje, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir kt.

Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Graikiją, Kiprą, Latviją, Lenkiją ir kt.

Socialinė veikla. Dalyvavimas  įvairiose akcijose. Paruošimas dalyvių įvairiems konkursams. Studentai dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, ne tik šalies bet ir tarptautiniu lygmeniu.

Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Kosmetologijos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai po papildomų studijų gali tęsti studijas sveikatos ir socialinių mokslų srityse Lietuvos, bei užsienio aukštosiose mokyklose.

Studijų programos tikslas - parengti grožio terapijos specialistą, gebantį profesionaliai autonomiškai ir komandoje teikti kosmetologines paslaugas grožio, sveikatinimo ir sveikatingumo srityje, savikritiškai vertinti praktinę patirtį profesinėje veikloje, kūrybiškai prisitaikyti prie nuolatinių aplinkos pokyčių.

Numatomi studijų rezultatai. Absolventas geba:

 • įvertinti kliento odos būklę, remiantis funkciniais, estetiniais, amžiaus kriterijais, tikslingai parenkant vertinimo metodus ir įrangą, atsižvelgiant į asmens anamnezės duomenis bei identifikuojant estetinius kliento poreikius;
 • sudaryti trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetinių procedūrų planus, įvertinus odos būklę bei nustačius individualius objektyvius ir subjektyvius odos pokyčius;
 • analizuoti ir savarankiškai parinkti kosmetines medžiagas, kosmetologinę įrangą ir prietaisus, atsižvelgiant į kliento poreikius ir atliekamos procedūros pobūdį;
 • savarankiškai atlikti kosmetines procedūras bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugumą specializuotose (grožio, sveikatinimo, sveikatingumo srityse) ir nespecializuotose vietose, vadovaujantis kosmetologinę veiklą reguliuojančiais dokumentais bei teisės aktais, higienos reikalavimais, ergonomikos principais;
 • efektyviai planuoti, organizuoti kosmetologines paslaugas ir vykdyti profesinės srities sklaidą;
 • organizuoti kosmetologinės priežiūros verslą, išanalizavus kosmetologinių paslaugų rinką, kosmetinių medžiagų, kosmetologinės įrangos, priemonių reklamą ir platinimą;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su grožio terapijos ir kitų sričių specialistais, klientais nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste;
 • rinkti ir sisteminti duomenis, reikalingus veiklos problemoms spręsti bei naudoti informacinius šaltinius ir informacines technologijas;
 • savarankiškai mokytis, kūrybiškai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, identifikuojant ir valdant asmeninių pokyčių ir tobulėjimo poreikį.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos:

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykai Kreditai Dalykai  Kreditai
Profesinė aplinka 6 Aplinkos ir visuomenės sveikata 3
Profesinė kalba 9 Bendroji kosmetologija 6
Žmogaus sauga 3 Farmakologija, kosmetinė chemija ir kosmetinės medžiagos 6
Anatomija ir fiziologija 6 Klinikinė patologija 6
Psichologija 3 Ląstelės chemija, nbiologija ir genetika 3
Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Filosofija/ Sociologija/ Politologija 3 Neatidėliotina medicinos pagalba 3
Pažintinė praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai
Piešimas ir koloristika 3 Kosmetinės veido priežiūros pagrindai 6
Dermatologija ir klinikinė kosmetologija 6 Masažas 6
Makiažo technikos 6 Aparatinės procedūros 3
Manikiūras ir pedikiūras 6 Taikomųjų tyrimų metodologija 3
Mityba ir sveika gyvensena 3 Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Verslo ekonomika ir rinkodara/ Grožio paslaugų vadyba 3
Mmakiažo, rankų ir kojų priežiūros praktika 6 Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Išvaizdos stilius ir dizainas/ Įvaizdžio kūrimas. 3
Klinikinių pagrindų ir kosmetologinių procedūrų praktika 6
3 kursas 5 semestras 6 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai
Estetinė fito ir aromaterapija 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Estetinė medicina 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Slaugos pagrindai 6 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Spa terapijos pagrindai ir kūno priežiūros procedūros 9 Baigiamoji praktika ir supervizija 12

Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Dalykinė komunikacija/ Karjeros projektavimas/ Tarpkultūrinė kompetencija/ Visuomenės sveikatos mokslo pagrindai.

3 Kvalifikacinis egzaminas 3
Klientų aptarnavimo praktika 6 Baigiamasis darbas 6

Ištęstinės studijos:

1 kursas 1 semestras 2 semestras
dalykai  kreditai dalykai kreditai
Profesinė aplinka 6 Anatomija ir fiziologija 6
Profesinė kalba 9 Aplinkos ir visuomenės sveikata 3
Žmogaus sauga 3 Farmakologija, kosmetinė chemija ir kosmetinės medžiagos 6
Psichologija 3 Ląstelės chemija, biologija ir genetika 3
Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Filosofija/ Sociologija/ Politologija 3 Pažintinė praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai
Bendroji kosmetologija 6 Masažas 6
Dermatologija ir klinikinė kosmetologija 6 Makiažo technikos 6
Klinikinė patologija 6 Manikiūras ir pedikiūras 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Makiažo, rankų ir kojų priežiūros praktika 6
3 kursas 5 semestras 6 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai
Aparatinės procedūros 3 Slaugos pagrindai 6
Estetinė fito ir aromaterapija 3 Neatidėliotina medicinos pagalba 3
Kosmetinės veido priežiūros pagrindai 6 Mityba ir sveika gyvensena 3
Piešimas ir koloristika 3 Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Verslo ekonomika ir rinkodara/Grožio paslaugų organizavimas 3
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Išvaizdos stilius ir dizainas/ Įvaizdžio formavimas 3
Klinikinių pagrindų ir kosmetologinių procedūrų praktika 6 Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Dalykinė komunikacija/Tarpkultūrinė kompetencija/ Karjeros projektavimas/ Visuomenės sveikatos mokslų pagrindai 3
4 kursas 7 semestras 8 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai
Estetinė medicina 3 Baigiamoji praktika ir supervizija 12
Spa terapijos pagrindai ir kūno priežiūros procedūros 9 Kvalifikacinis egzaminas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Baigiamasis darbas 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Klientų aptarnavimo praktika 6

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Užpildyk prašymą ir tapk mūsų studentu