Mentorystės programa

Utenos kolegijoje įgyvendinama Mentorystės programa ir pati mentorystės tradicija Kolegijoje gyvuoja jau seniai.

Jau daugelį metų ne tik Europos, bet ir pasaulio universitetuose sėkmingai vykdomos mentorių programos atvykstantiems studijuoti užsienio studentams. Šios programos palengvina užsienio studentų adaptaciją ir socializaciją akademinėse bendruomenėse, tokiu būdu skatindamos spartesnius studentų ir pedagoginio personalo mainus, studijų programų lankstumą tarp įvairių šalių universitetų, taip pat įvairių šalių kultūrų ir tradicijų mainus, praplečiančius išsimokslinusio žmogaus akiratį.

Mentorystės programos tikslas – padėti užsienio šalių studentams, atvykusiems studijoms į Utenos kolegiją, adaptuotis ir socializuotis naujoje akademinėje, socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje.

Programos uždaviniai:

  • palengvinti atvykusių studentų adaptaciją Utenos kolegijoje, Utenoje ir Lietuvoje;
  • tarpininkauti įvairiose situacijose ir prireikus suteikti pagalbą (apgyvendinimo, studijų, migracijos klausimais);
  • užtikrinti, kad studentai į savo šalis ir universitetus/kolegijas parsivežtų tik gerą patirtį apie Utenos kolegiją ir šalį.

Atvykusių užsienio studentų mentorius - tai studijavęs užsienyje (arba ketinantis vykti studijuoti ar atlikti praktiką) ir įgijęs tarptautinės patirties Utenos kolegijos studentas, savo noru ir laisva valia sutinkantis padėti atvykstantiems užsienio studentams socializuotis Utenos kolegijos akademinėje bendruomenėje.

Mentorius yra studentas, kuris:

  • pasitinka ir palydi atvykstančius užsienio studentus į jų gyvenamąją vietą jiems patiems to pageidaujant;
  • padeda atvykusiems studentams susiorientuoti pirmomis savaitėmis kolegijoje, supažindina su jos tvarka, struktūra, studijų sistema, sesijos tvarka ir jos ypatybėmis;
  • informuoja apie kursinio darbo rašymą, seminarus, laboratorinių darbų atlikimą;
  • padeda užsienio studentams susipažinti su kolegijos ištekliais, pvz., kompiuterių auditorijomis, biblioteka, skaityklomis; laboratorijomis, kolegijoje veikiančiomis organizacijomis ir klubais, bendrabučiais, maitinimosi kolegijoje vietomis, o taip pat ištekliais Utenos mieste, pvz. bankais, paštu, policija, parduotuvėmis, kirpyklomis, poliklinika ir kt.;
  • informuoja apie studento teises ir pareigas, supažindina su Utenos kolegijos studentų etikos kodeksu;
  • padeda užsienio studentams įgyti naujų draugų.

Mentorystė teikia abipusę naudą tiek mentoriui, tiek užsieniečiui studentui: mentoriai įgyja ar sutvirtina jau turimus vadovavimo, konfliktų sprendimo, komandinio darbo, kultūrinių skirtumų problemų sprendimo, vadybos ir organizacinius gebėjimus, kontaktų užmezgimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

žsienio studentui naudinga yra ne tik informacija apie studijas, bet taip pat ir geresnis vietinių tradicijų pažinimas, pasitikėjimo savimi naujoje aplinkoje įgijimas, integracija į įvairias studentų organizacijas ar bendruomenes.

Studentams, dalyvavusiems mentorystės programoje, suteikiami papildomi taškai, kurių dėka padidės galimybės išvykti pagal mainų programas į užsienį.

Studentams, nepriekaištingai vykdžiusiems savo funkcijas mentorystės programoje, išduodamas pažymėjimas apie savanoriško darbo ir tarpkultūrinio darbo patirtį.

Parengė
Rūta Jurgelionienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja