Konsultacija telefonu: 8-687-82516
utenos-kolegija.lt

Siekiant užtikrinti Kolegijos akademinės etikos laikymąsi, Kolegijos akademinės tarybos siūlymu 2015 m. sudarytas Kolegijos Akademinės etikos komitetas. Jį sudaro kolegijos dėstytojai, socialiniai partneriai bei Studentų atstovybės deleguotas studentas.

Akademinės etikos komiteto sudėtis:

Pirmininkė - Daiva Petrėnaitė, Verslo ir technologijų fakulteto docentė.

Sekretorė - Žydra Kuprėnaitė, Medicinos fakulteto Socialinės gerovės katedros vedėja, lektorė.

Nariai:

Dalia Stunžėnienė, Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatorė, Verslo ir technologijų fakulteto lektorė.

Vaida Steponėnienė, Karjeros centro vadovė, Verslo ir technologijų fakulteto lektorė.

Jūratė Stankevičienė, VšĮ Utenos apskrities ligoninė direktoriaus pavaduotoja slaugai.

Vida Garunkštytė, Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos direktorė.

****

Komitetas nagrinėja pateiktus prašymus dėl Utenos kolegijos akademinės bendruomenės narių veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

Prašymus gali pateikti kiekvienas Utenos kolegijos bendruomenės narys.

Prašymai įteikiami Kolegijos administracijai tiesiogiai arba elektronine forma, kurie per 3 darbo dienas turi būti perduoti Komitetui. Anoniminiai pareiškimai nėra svarstomi.

Akademinės etikos komitetas savo veikloje vadovaujasi Akademinės etikos komiteto veiklos nuostatais, Akademinės etikos kodeksu ir kitais dokumentais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA