Akademinė etika

Siekiant užtikrinti Kolegijos akademinės etikos laikymąsi, Kolegijos akademinės tarybos siūlymu sudarytas Kolegijos Akademinės etikos komitetas. Jį sudaro kolegijos dėstytojai, socialiniai partneriai bei Studentų atstovybės deleguoti studentai.

Komitetas nagrinėja pateiktus prašymus dėl Utenos kolegijos akademinės bendruomenės narių veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

Prašymus gali pateikti kiekvienas Utenos kolegijos bendruomenės narys.

Prašymai įteikiami Kolegijos administracijai tiesiogiai arba elektronine forma, kurie per 3 darbo dienas turi būti perduoti Komitetui. Anoniminiai pareiškimai nėra svarstomi.

Akademinės etikos komiteto sudėtis:

Pirmininkė – Daiva Petrėnaitė, Verslo ir technologijų fakulteto lektorė.

Nariai:

  • Egidijus Gečiauskas, Medicinos fakulteto lektorius;
  • Vladislavas Ragauskas, Medicinos fakulteto lektorius;
  • Diana Deveikienė, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė;
  • Jurgis Dumbrava, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius;
  • Raimundas Zunka, Medicinos fakulteto BPS(2)-21 gr. studentas;
  • Aidas Saladžius, Verslo ir technologijų fakulteto BA-21 gr. studentas.

Akademinės etikos komitetas savo veikloje vadovaujasi Akademinės etikos komiteto veiklos nuostatais, Akademinės etikos kodeksu (priedai) ir kitais dokumentais.


Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba