Studijų kokybės komitetas

Utenos kolegijos Studijų kokybės komitetas sudarytas Utenos kolegijos direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. Nr. V-24 ir 2019 m. vasario 4 d. Nr. V-24. įsakymais „Dėl studijų komiteto sudarymo“.

Komiteto pirmininkė – dr. Vitalija Bartuševičienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui.

Komiteto nariai:
Dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Verslo ir technologijų fakulteto dekanė;
Vaida Kerulienė, Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros lektorė;
Žydra Kuprėnaitė, Socialinės gerovės katedros vedėja;
Rūta Puidokaitė – Savickienė, Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė;
Gražina Stasiulionienė, Inžinerijos ir technologijų katedros vedėja;
Vaida Steponėnienė, Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja;
Dalia Stunžėnienė, Projektų valdymo skyriaus specialistė
Paulius Šakalis, Karjeros ir komunikacijos skyriaus specialistas;
Danguolė Šakalytė, Medicinos fakulteto dekanė;
Erikas Voinolovič, Verslo ir technologijų fakulteto BA-22 gr. studentas;
Viktoras Žemčiugovas, Teisės katedros vedėjas.

Dokumentai

Apklausų rezultatai

Studijų kokybės valdymo sistemos įgyvendinimo rezultatai