Medicinos fakultetas

Būk mokinys! Stenkis labiau, negu kiti mano, kad reikėtų.
Pasitikėk labiau, negu kiti mano esant išmintinga.
Būk naudingas labiau, negu kiti mano esant praktiška.
Tikėkis daugiau, negu kiti mano esant įmanoma.

— Martynas Survila

Adresas: Utenio a. 2, Utena LT-28241
Tel. nr. +370 616 31835
El. paštas: medicina@ukolegija.lt

Fakultetą sudaro:


Sveiki apsilankę Medicinos fakulteto paskyroje!

Pasaulis gyvena sparčių pokyčių laikotarpiu, kuriam būdinga technologinė ir socialinė pažanga. Kokio masto sistema bebūtų, jei ji nesikeis drauge su kintančia aplinka, – pasmerkiama sąstingiui. Ugdymas – viena iš atvirų sistemų, kurios gali būti gyvybingos tik kisdamos, priklausomai nuo aplinkos iššūkių.

Kaip pastebi vienas iš ugdymo filosofų P. Freire (2000): „mokyti – nereiškia vien perkelti žinias, bet sukurti galimybes... kurti ir konstruoti žinias. Mokymo ir mokymosi tikslas neturėtų būti depozito talpinimas saugojimui. Priešingai – reikėtų siekti kelti klausimus apie žmonėms ir jų veiklai bei egzistencijai grėsmę keliančias problemas“. Mes pasisakome už liberalųjį ugdymą, tai reiškia, kad mes visi - tiek Fakulteto dėstytojai ir darbuotojai, tiek ir mūsų studentai yra žinių ir įgūdžių kūrėjai. Žinios atsiranda tik per ilgalaikius tyrinėjimus, stebėjimus ir atradimus.

Savo ruožtu, mokymasis prasideda patirtimi: pirmine arba antrine. Pirminė patirtis yra praktinė, o antrinė gali būti teorinė. Antrinė patirtis atsiranda, kai žmonės perduoda informaciją ir idėjas vienas kitam. Mokymosi pradžia yra ta patirtis, kai nežinome atsakymų ir pradedame ieškoti atsakymų. Šiame procese ypatingas dėmesys atkreipiamas į dialogą, kurio metu kiekvienas gali laisvai užduoti klausimus ar išsakyti savo nuomonę.

Liberaliosios praktikos ugdymas iškelia kritinį mąstymą, kuris yra labai svarbus sveikatos ir socialinių mokslų studentui, siekiant pakeisti jo požiūrį į studijas, sąmoningumą ir įsitikinimus. Vadovaujantis liberaliosios praktikos ugdymo paradigma, siekiama išugdyti kritiškai mąstantį specialistą, daugiausia dėmesio skiriant studentų sąmoningumo atskleidimui ir kritiškai įsikišant į pasaulį, kuriame jie gyvena. Kritinė savimonė ugdo kritiškesnę, atviresnią, sugebančią atsirinkti reikiamą informaciją, priimti ir toleruoti kitokį požiūrį į vienokius ar kitokius aspektus asmenybę. Ugdyti tokią asmenybę yra pagrindinė Fakulteto vizija.

Šioje paskyroje Jūs susipažinsite su trumpa Fakulteto raidos ir veiklos apžvalga bei surasite pagrindinę informaciją apie Fakultetą. Tikiuosi, kad tai leis pažinti mus, kaip atvirą ir su laikmečio iššūkiais besikeičiančią bendruomenę.

Danguolė Šakalytė
Dekanė