utenos-kolegija.lt

Studijų nuostatai  nustato studijų Kolegijoje sistemą, priėmimo ir studijų organizavimo sąlygas, vertinimo sistemą, studentų ir klausytojų teises ir pareigas, atsakomybę, jų santykius su Kolegija.

Studijų nuostatai