utenos-kolegija.lt
Pageidaujantis gauti vietą Studentų namuose pirmo kurso studentas pateikia Priėmimo tarnybai užpildytą nustatytos formos prašymą bei dokumentus, įrodančius pirmenybės teisę gauti vietą studentų namuose (pažymą apie šeimos sudėtį, šeimos pajamas, deklaruotą gyvenamą vietą, nustatytą neįgalumą ir našlaičio statusą).
Gavusiųjų vietą Studentų namuose sąrašas yra skelbiamas kolegijos interneto svetainėje.
Apgyvendinamų studentų sąrašas kasmet  formuojamas vadovaujantis Utenos kolegijoje galiojančia studentų apgyvendinimo Studentų namuose tvarka, kurią reglamentuoja Utenos kolegijos Studentų namų nuostatai.
Pagal šiuos nuostatus pirmenybė apsigyventi bendrabučiuose teikiama tiems pretendentams, kurie yra socialiai remtini, turi ribotą darbingumą, gyvena toli nuo Utenos.

Studentų namai:

  • Maironio g. 18, tel. 8 671 51 846
  • Aukštaičių g. 9, tel. 8 674 80 941
  • Aušros g. 73, tel. 8 687 24 195