Apgyvendinimas

Apgyvendinamų studentų sąrašas kasmet  formuojamas vadovaujantis Utenos kolegijoje galiojančia studentų apgyvendinimo Studentų namuose tvarka, kurią reglamentuoja Utenos kolegijos Studentų namų nuostatai.

Nuostatai ir taisyklės


Kontaktai

Studentų namai:

  • Maironio g. 18 — tel. 8 671 51 846
  • Aukštaičių g. 9 — tel. 8 674 80 941
  • Aušros g. 73 — tel. 8 671 51846