Mokslo taikomoji veikla ir tyrimai

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos paskirtis – plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą (taikomąją veiklą) ir konsultavimą, sprendžiant aktualias šalies bei regiono socialines, ekonomines problemas.

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos tikslai:

  1. plėtoti šaliai ir regionui aktualius taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, įtraukiant studentus, verslo ir kitų socialinių partnerių atstovus;
  2. siekti mokslo ir studijų vienovės rengiant visų sričių specialistus, diegiant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus, pažangiausias mokslo žinias studijų procese;
  3. siekti praktinio Kolegijos tyrėjų atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros darbų rezultatų, praktinių sprendimų pritaikymo konkrečioms įmonių, vyriausybinių ir visuomeninių organizacijų problemoms spręsti;
  4. plėtoti verslo įmonių, organizacijų užsakomuosius taikomuosius mokslinius tyrimus, galinčius daryti įtaką visuomenės pokyčiams;
  5. konsultuoti vietos valdžios, ūkio subjektus;
  6. vykdyti taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų sklaidą mokslinėje, mokslo populiarinimo, ir kitoje spaudoje ir mokslo renginiuose;
  7. integruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę.

Nuotraukoje: Tarptautinė mokslinė konferencija
„Gyvieji projektai: patirtinis mokymasis ir mokslo bei verslo bendradarbiavimas (ELPE)“.

Dokumentai

Kolegijos mokslinės veiklos nuostatai

Utenos kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (TMTEP) stiprinimo strategija 2024-2029 m.

Kolegijos mokslo taikomosios veiklos programa 2022-2024 m.

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos kryptys 2020 m.

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos kryptys 2021-2022 m.

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos ataskaita 2018-2019 m.

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos rezultatai 2019-2020 m.

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos rezultatai 2021 m.

Kiti su moksline veikla susiję dokumentai

Mokslo darbų žurnalas "Įžvalgos"

Kontaktai

Dėl užsakomosios veiklos – tyrimų, konsultacijų ir kt. paslaugų įmonėms ir organizacijoms – informaciją teikia:

Doc. dr. Vitalija Bartuševičienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui
tel. 0 606 96894, el. p. vitalija@utenos-kolegija.lt