Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Prevencijos priemonės

Siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai Utenos kolegijoje, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:

  • Utenos kolegijos korupcijos prevencijos programa 2024–2029 m.
  • Utenos kolegijos korupcijos prevencijos programos 2024–2029 m. įgyvendinimo planas
  • Utenos kolegijos antikorupcinio elgesio kodeksas
  • Utenos kolegijos dovanų bei neteisėto atlygio perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo tvarkos aprašas
  • Patvirtintas pareigų, kurias einant privalu deklaruoti privačius interesus, sąrašas:
    direktorius, direktoriaus pavaduotojas, dekanas, vyriausiasis buhalteris, viešųjų pirkimų specialistas, pirkimų iniciatoriai, viešųjų pirkimų komisijos nariai.

Atsakingas asmuo

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Utenos kolegijoje, atsparumo korupcijai politikos įgyvendinimą, priežiūrą ir kontrolę atsakinga Juridinio ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ingrida Baltakienė (el. p. personalas@utenos-kolegija.lt )

Naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas