utenos-kolegija.lt

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2019 m. sausio 21  d.  pradedamas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose  konkursas.

Užsienio lietuviai, studijuojantys  Kolegijoje ir norintys gauti valstybės paramą 2019 m. pavasario semestre, nuo 2019 m. sausio 21  d. iki 2019 m. vasario 20 d. privalo:

užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu  (8 5) 2639158 bei Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lrv.lt

PARAMA UŽSIENIO LIETUVIAMS

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

  • priimti į pirmosios pakopos Lietuvos aukštojoje mokykloje;
  • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką);
  • parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Parama neskiriama:

  • Asmenims, neturintiems teisės gauti paramos;
  • Asmenims, nespėjusiems laiku pateikti prašymų ar ištaisyti trūkumų;
  • Studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko;
  • Studentams, pakartotinai studijuojantiems pagal tos pačios pakopos studijų programą, už laikotarpį, už kurį asmuo jau yra gavęs socialinę išmoką arba stipendiją už studijų rezultatus;
  • Studentams, kurie pažeidė paramos suteikimo sąlygas.