Studijų programų vertinimas

  • SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ VERTINIMAS
TEISĖS (653M90012) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
BUHALTERINĖS APSKAITOS (653N44014) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
TURIZMO IR VIEŠBUČIŲ ADMINISTRAVIMO (653N83006) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
JUNGTINĖS SVETINGUMO VADYBOS (658N90001, 6581LX005) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
VERSLO VADYBOS (653N90005) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
TRANSPORTO VERSLO (653N18005) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
SOCIALINIO DARBO (653L50009) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
  • BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ VERTINIMAS
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGOS (653B70002) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
KOSMETOLOGIJOS  PROGRAMOS (653B95005) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
ŽEMĖS ŪKIO TECHNOLOGIJŲ (653D77003) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
  • TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ VERTINIMAS
APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJOS (653H17006) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
ELEKTROS ENERGETIKOS (653H63002) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS
AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMŲ (653H60001) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
INFORMACINIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJŲ (653E15007) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMA - PAŽYMA DĖL KETINAMOS VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMOS AKREDITAVIMO ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
APRANGOS DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ (653J44002) ĮSAKYMAS
MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGIJŲ (653E42001) VERTINIMO IŠVADOS ĮSAKYMAS PAŽANGOS ATASKAITA
APRANGOS TECHNOLOGIJŲ (6531FX006)
ĮSAKYMAS