eLABa sistema

Studentų baigiamieji darbai registruojami Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa.

Darbų įkėlimas

Norėdami įkelti darbą, arba gauti sutapties patikros rezultatus, prisijunkite prie: eLABa talpykla

(Daugiau informacijos: eLABa talpyklos naudotojo vadovas studentui)

Paieška ir prieiga

Norėdami rasti ir skaityti seniau įkeltus darbus, naudokitės: Virtuali biblioteka

Pastaba: Dauguma talpykloje esančių darbų prieinami tik iš Utenos kolegijos vidaus tinklo. Norėdami juos matyti iš namų ar kitur, turite prisijugti prie UK VPN.

Sutapties patikra

Darbo vadovai bei recenzentai sutapties patikros (EPAS/ESAS) rezultatus taip pat gali rasti prisijungę prie eLABa talpyklos.