Įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliojo švietimo sistemoje ir savarankiškai mokantis įgytų kompetencijų pripažinimas – tai būdas gyvenimišką patirtį paversti aukštąjį mokslą įrodančiais dokumentais.

Pretenduoti dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo galite, jei Jūs:

  • esate įgijęs aukštąjį išsilavinimą kitoje srityje nei toje srityje, kurios kompetencijų pripažinimo siekiate, ir turite kompetencijų, įgytų  neformaliuoju bei savišvietos būdu per vienerius metus;
  • esate įgijęs ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir turite  ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį toje srityje, kurios kompetencijų pripažinimo siekiate.

Kolegijos dėstytojai vertins Jūsų mokymosi pasiekimus, įgytus:

  • dirbant tiesioginį darbą;
  • neapmokestinamoje ar savanoriškoje veikloje;
  • mokantis neformaliuoju būdu;
  • savišvietos būdu.

Utenos kolegijos neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas

1 priedas. Registracijos forma

2 priedas. Prašymas

Informaciją apie vertinimo procedūras ir sąlygas bei galimus vertinimo rezultatus teikia ir konsultuoja:

Verslo ir technologijų fakultetas
Maironio g. 18, Utena LT- 28143
Tel. +370 389 57807; mob. +370 616 31836, faks. +370 389 57807
El. paštas: vtf@utenos-kolegija.lt

Medicinos fakultetas
Utenio a. 2, Utena LT-28241
Tel. +370 389 55260; mob. +370 616 31835, faks.: +370 389 50818
El. paštas: medicina@ukolegija.lt