utenos-kolegija.lt

Utenos kolegijos biblioteka yra kolegijos padalinys. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos nutarimais, Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymu, Utenos kolegijos statutu, Direktorato nutarimais, Direktoriaus įsakymais ir nuostatais.

Bibliotekos vizija

modernus ir šiuolaikiškas regiono informacinis centras, padedantis realizuoti kryptingas neuniversitetinių studijų programas, atitinkantis kolegijos bendruomenės informacinius poreikius bei atviras visuomenei, įsiliejantis į šalies akademinių bibliotekų struktūrą.

Bibliotekos misija:

Ugdyti informacijos vartotoją, gebantį dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis;

Kurti paslaugios bibliotekos įspūdį ir įvaizdį;

Komplektuoti knygas bei informacines laikmenas, kurios padeda siekti studijų programose numatytų didaktinių tikslų, tobulina savarankiško mokymosi kokybę ir moko studentus aktyviai ieškoti, kritiškai vertinti, analizuoti ir apdoroti informaciją.

Bibliotekos paskirtis

Utenos kolegijos biblioteka yra Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos (LKBA), Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo (www.labt.lt/Konsorciumas) bei Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) (lmba.lt) narė.

Kontaktai:

Kristina Gogelienė, Bibliotekos vedėja
biblioteka@utenos-kolegija.lt

Bibliotekos adresas:

Maironio g. 7, LT-28142 Utena

Telefono numeris: 8 670 08268

Bibliotekos darbo laikas:

  • Pirmadienis - 8:00–18:00
  • Antradienis - 8:00–18:00
  • Trečiadienis - 8:00–18:00
  • Ketvirtadienis - 8:00–18:00
  • Penktadienis - 8:00–15:30
  • Šeštadienis - nedarbo diena
  • Sekmadienis - nedarbo diena

Paskutinį mėnesio penktadienį skaitytojai neaptarnaujami.

Paslaugos:

  • Bibliotekos skaitytojai gali naudotis ALEPH katalogu, prenumeruojamomis elektroninėmis duomenų bazėmis.
  • Bibliotekoje esančiais kompiuteriais gali naudotis tiek nuolatinių, tiek ištęstinių studijų studentai.
  • Bibliotekos skaitytojai gali spausdinti ir kopijuoti tekstus kopijavimo aparatu.

Paslaugos internetu:

Papildoma informacija:

Įsigytos knygos

2017 m., 2016 m., 2015 m., 2014 m., 2013 m., 2012 m., 2011 m., 2010 m.