Kodas – sėkmės raktai

Projektą „Kodas – sėkmės raktai“  sudaro 5 renginių ciklo veiklos, vyksiančios 2020 m. rudenį.
 
1 veikla. Studentų-moksleivių ir absolventų bendros drabužių kolekcijos „Sėkmės formulė“ kūrimas, skirta aprangos kūryba ir aprangos gamybos technologijomis besidominčiam jaunimui - Utenos kolegijos Aprangos technologijų studijų programos studentams, absolventams, Utenos regiono ir miesto gimnazijų moksleiviams.
Bus sukurtas bendros produktas – eksperimentinė drabužių kolekcija, atspindinti nūdienos aktualijas. Kolekcija bus pristatyta jaunųjų kūrėjų renginyje ,,Mados improvizacijos: sėkmės formulė“ ir kituose,  kūrybines inovacijas populiarinančiuose renginiuose.
  
2 veikla. „Alumni tinklo sukūrimas“. Skatinamas bendradarbiavimas tarp aukštosios mokyklos ir jos buvusių studentų - absolventų. Bus sukurtas Utenos kolegijos Alumnų tinklas: parengta alumnų registracijos forma, sukurta kategorizuota alumnų duomenų bazė, numatyta reguliaraus duomenų atnaujinimo procedūra. Papildoma šios veiklos iniciatyva - „Alumni ambasadorių klubo” steigimas.
„Alumni ambasadorių klubo” tikslas - apjungti ypač sėkmingus ir įkvepiančius savo veikla ir požiūriu absolventus tapti ambasadoriais ir taip prisidėti prie aukštosios mokyklos viešumo ir žinomumo. Bus įvertinti sėkmingą karjerą padarę absolventai, kurie dalinsis savo aktualia patirtimi ir įžvalgomis.
 
3 veikla. Forumas „Kaip atrakinti sėkmę?, moksleivių, studentų ir absolventų kūrybinės-meninės veiklos konkursas „Mados improvizacijos: sėkmės formulė“, skirtas Utenos ir kitų Lietuvos kolegijų studentams, absolventams, akademiniam personalui, socialiniams partneriams, darbdaviams, kitoms suinteresuotoms šalims. 
  
4 veikla. Kūrybinės dirbtuvės „Kūrybos ir meistriškumo invazija“ moksleiviams ir studentams pagal skirtingas studijų kryptis: „Kūrybos ir meistriškumo invazija į technologijas“; „Kūrybos ir meistriškumo invazija į inžineriją“; „Kūrybos ir meistriškumo invazija į verslą“; „Kūrybos ir meistriškumo invazija į turizmą ir poilsį“; „Kūrybos ir meistriškumo invazija į sveikatos ir grožio industriją“. Kūrybinių dirbtuvių rezultatas: absolventų patirties sklaida ir žinių dalijimasis  su studentais ir moksleiviais.
 
5 veikla. Seminaras-praktikumas Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojams „X, Y ir Z kartos vienoje auditorijoje. Kaip dirbti efektyviai?“
Projektas finansuojamas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis sikiant Skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, verslumo, kūrybinės ir sportinės veiklos iniciatyvas 2020 m.
Projektą įgyvendina Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto darbuotojų ir dėstytojų grupė.