Studentų mokslinių kompetencijų tobulinimas

2021-09-02

2021 m. rugsėjį pradedamas įgyvendinti projektas „Jaunos tyrėjos mokslinės kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas“.

Projektu siekiama tobulinti jaunos tyrėjos, Verslo ir technologijų fakulteto Buhalterinės apskaitos studijų programos 3 kurso studentės Lukrecijos Trumpaitės mokslinę kvalifikaciją ir kompetencijas atliekant Lietuvos pieno sektoriaus produkcijos eksporto į Šiaurės Europos šalis prognozavimą COVID – 19 pandemijos kontekste.

Projekto metu bus atliktas mokslo tiriamasis darbas, parengtas žodinis pranešimas ir pranešimo santrauka kolegijos rengiamoje studentų konferencijoje. Taip pat bus pagilintos jaunos tyrėjos žinios rašant mokslo tiriamuosius darbus, patobulinti metodologiniai, informacijos duomenų paieškos gebėjimai atlikti tyrimą, patobulinti gebėjimai parengti mokslinius straipsnius, aktyvinama jaunos tyrėjos savarankiškos mokslinės veiklos raiška kolegijinėse studijose, praplėstas jauno žmogaus pažinimo laukas, skatinamas smalsumas ir žingeidumas, supratimas apie mokslo tiriamuosius darbus, kūrybiškumas, iniciatyvumas, saviraiška, savęs pažinimas.

AB "Rokiškio sūris" palaiko Utenos kolegijos iniciatyvą ugdyti studentų gebėjimus vykdant mokslo (meno) tyrimus. Pasak Bendrovės, tyrimas yra aktualus pieno sektoriaus įmonėms, AB "Rokiškio sūris" yra suinteresuota atlikto tyrimo rezultatais ir planuoja dalyvauti rezultatų pristatymo renginyje.

Projekto mokslinė vadovė - Verslo ir technologijų fakulteto Verslo ir viešosios vadybos katedros docentė dr. Sandra Jakštienė.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“.

***

Projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0098 „Jaunos tyrėjos mokslinės kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas“ įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamomis lėšomis.