Konsultacija telefonu: 8-687-82516
utenos-kolegija.lt

Kuriama moderni technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazė

Kuriama moderni technologinių ir inžinerinių studijų bei  e. mokymo(si) bazė

Kolegijos infrastruktūrai modernizuoti - 800 tūkstančių eurų

Utenos kolegija gyvena atsinaujinimo nuotaikomis – netrukus įgyvendinant iš Europos regioninės plėtros fondų lėšų finansuojamą projektą „Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos regiono poreikius“ abiejuose fakultetuose prasidės infrastruktūros modernizavimo ir laboratorijų atnaujinimo darbai.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2019 m. balandžio 26 dieną, veiklos tęsis iki 2020 lapkričio 30 dienos. Suplanuotoms pertvarkoms, kurių pagrindinis tikslas – studijų kokybės užtikrinimas, kolegijai skirta iki 800 000 Eur.

Šiuo projektu kompleksiškai siekiama, kad Utenos kolegijos studijų kokybė visiškai atitiktų šiuolaikinius aukštojo mokslo tikslus, orientuotus į kokybišką specialistų, o ypač - inžinerijos ir technologijų krypčių, rengimą, į tarptautinius nuotolinio mokymo(si) standartus bei Utenos regiono ūkio reikmes.

Pokyčius pajus visa kolegijos bendruomenė

Kokie pokyčiai, stiprinant studijų infrastruktūrą, laukia bendruomenės ir būsimųjų studentų?

Įgyvendinant projektą bus modernizuotas Elektroninio mokymo centras (EMC). Centro patalpos iš Verslo ir technologijų fakulteto patalpų (Maironio g. 18) bus perkeltos į Medicinos fakulteto patalpas (Utenio a. 2). Bus atliekami EMC patalpų: valdymo kabineto, Mini vaizdo įrašų studijos, Nuotolinio mokymo auditorijos, Vaizdo paskaitų transliacijų auditorijos ir Konferencijų salės -  kapitalinio remonto darbai, įsigyjama moderni įranga, pritaikyta nuotolinėms vaizdo konferencijoms, paskaitoms, bei baldai. Verslo ir technologijų fakultete (Maironio g. 18) bus atnaujinamos ir modernia įranga papildomos Automatinio valdymo ir Robotikos, Elektros energetikos, Multimedijos, Kompiuterių tinklų ir Kompiuterių architektūros laboratorijos.
 

Projekto rezultatų naudą pirmiausiai pajus studentai, dėstytojai, mokymosi visą gyvenimą dalyviai. Modernizavus infrastruktūrą pagerės studijų sąlygos ir kokybė. Tikimasi, kad tai paskatins stojančiuosius labiau rinktis darbo rinkoje paklausias technologines ir inžinerines - Automatinio valdymo sistemų, Aprangos technologijų, Aplinkos apsaugos inžinerijos, Informacinių sistemų inžinerijos, Maisto produktų technologijos - studijų programas. Taip pat padaugės nuotolines studijas besirenkančių kitų studijų programų studentų. Dėstytojams atsiras didesnių galimybių per nuotolį bendradarbiauti su užsienio šalių tyrėjais, prieinamesni taps globalių mokslinių tyrimų rezultatai. Tokiu būdu projekto rezultatais galės naudotis visa kolegijos akademinė bendruomenė.

Projekto rezultatai turės įtakos ir Utenos regiono socialinei ir ekonominei plėtrai. Būsimi inžinerijos ir technologijų krypčių studijų programų absolventai, įgiję reikalingų gebėjimų, prisidės prie regiono gerovės kūrimo. Moderni kolegijos bazė bus naudojama ne tik studijoms, bet taps ir švietimo, mokslo, savivaldos ir kitų institucijų bei verslo įmonių traukos centru, dalijantis savo idėjomis ir žiniomis, organizuojant įvairius praktinius, mokslinius renginius nuotoliniu būdu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis.

Utenos kolegija šiuo metu įgyvendina 4 ES struktūrinių fondų projektus, kurių bendra vertė – apie 980 tūkstančių eurų. Su partneriais kolegija taip pat įgyvendina 4 ES struktūrinių fondų investicijas gavusius projektus, skirtus neįgaliųjų studentų studijų kokybės gerinimui, studentų praktikų organizavimo tobulinimui, studentų verslumo ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymui.

***
Projektas „Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos regiono poreikius“ Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-08-0001  finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.