Kuriama moderni technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazė

2020-09-08

Kolegijos infrastruktūrai modernizuoti - 800 tūkstančių eurų

 

Utenos kolegija gyvena atsinaujinimo nuotaikomis – netrukus įgyvendinant iš Europos regioninės plėtros fondų lėšų finansuojamą projektą „Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos regiono poreikius“ abiejuose fakultetuose prasidės infrastruktūros modernizavimo ir laboratorijų atnaujinimo darbai. Suplanuotoms pertvarkoms, kurių pagrindinis tikslas – studijų kokybės užtikrinimas, kolegijai skirta iki 800 000 Eur.

Šiuo projektu kompleksiškai siekiama, kad Utenos kolegijos studijų kokybė visiškai atitiktų šiuolaikinius aukštojo mokslo tikslus, orientuotus į kokybišką specialistų, o ypač - inžinerijos ir technologijų krypčių, rengimą, į tarptautinius nuotolinio mokymo(si) standartus bei Utenos regiono ūkio reikmes.

Pokyčius pajus visa kolegijos bendruomenė

Kokie pokyčiai, stiprinant studijų infrastruktūrą, laukia bendruomenės ir būsimųjų studentų?

Įgyvendinant projektą bus modernizuotas Elektroninio mokymo centras (EMC). Centro patalpos iš Verslo ir technologijų fakulteto patalpų (Maironio g. 18) bus perkeltos į Medicinos fakulteto patalpas (Utenio a. 2). Bus atliekami EMC patalpų: valdymo kabineto, Mini vaizdo įrašų studijos, Nuotolinio mokymo auditorijos, Vaizdo paskaitų transliacijų auditorijos ir Konferencijų salės -  kapitalinio remonto darbai, įsigyjama moderni įranga, pritaikyta nuotolinėms vaizdo konferencijoms, paskaitoms bei baldai (salės vizualizacija). Verslo ir technologijų fakultete (Maironio g. 18) bus atnaujinamos ir modernia įranga papildomos Automatinio valdymo ir Robotikos, Elektros energetikos, Multimedijos, Kompiuterių tinklų ir Kompiuterių architektūros laboratorijos.
 

Projekto rezultatų naudą pirmiausiai pajus studentai, dėstytojai, mokymosi visą gyvenimą dalyviai. Modernizavus infrastruktūrą pagerės studijų sąlygos ir kokybė. Tikimasi, kad tai paskatins stojančiuosius labiau rinktis darbo rinkoje paklausias technologines ir inžinerines - Automatinio valdymo sistemų, Aprangos technologijų, Aplinkos apsaugos inžinerijos, Informacinių sistemų inžinerijos, Maisto produktų technologijos - studijų programas. Taip pat padaugės nuotolines studijas besirenkančių kitų studijų programų studentų. Dėstytojams atsiras didesnių galimybių per nuotolį bendradarbiauti su užsienio šalių tyrėjais, prieinamesni taps globalių mokslinių tyrimų rezultatai. Tokiu būdu projekto rezultatais galės naudotis visa kolegijos akademinė bendruomenė.

Projekto rezultatai turės įtakos ir Utenos regiono socialinei ir ekonominei plėtrai. Būsimi inžinerijos ir technologijų krypčių studijų programų absolventai, įgiję reikalingų gebėjimų, prisidės prie regiono gerovės kūrimo. Moderni kolegijos bazė bus naudojama ne tik studijoms, bet taps ir švietimo, mokslo, savivaldos ir kitų institucijų bei verslo įmonių traukos centru, dalijantis savo idėjomis ir žiniomis, organizuojant įvairius praktinius, mokslinius renginius nuotoliniu būdu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis.

Laboratorijas jau pasiekė moderni įranga

Utenos kolegijos Automatinio valdymo sistemų ir Informacinių sistemų inžinerijos studijų programų studentai nuo 2020 m.  rugsėjo mėn. jau turi puikią galimybę atlikti praktinius užsiėmimus atnaujintose laboratorijose. Vykdant projektą „Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos regiono poreikius“ modernizuotoje Automatinio valdymo ir robotikos laboratorijoje įrengtas pramoninio roboto mokymo stendas Kuka Ready 2 Educate. 

Pirmieji šio roboto galimybes išbandė Verslo ir technologijų fakulteto dėstytojai, kuriuos rugsėjo 7 d.  UAB „Techvitas“ pakvietė į mokymus. Dėstytojai mokėsi valdyti ir programuoti Kuka pramoninį robotą, susipažino su programuojamais loginiais valdikliais Bosch-Rexroth XM21 su išplėtimo moduliais: S20-DI-16/1; S20-D0-16/1; S20-AI-8; S20-AO-4; XFE01.1-FB-03, programuojamais loginiais valdikliais Siemens LOGO! su išplėtimo moduliais AM2 AQ, DM8 ir AM2. Mokymų nuotraukos čia.

Elektros energetikos laboratorijos įranga pagal šį projektą papildyta eksperimentiniu rinkiniu Atsinaujinančios energetikos kursui, vėjo jėgainės mokomuoju stendu bei mokomosios sistemos su virtualiais prietaisais rinkiniu. Naujos įrangos nuotraukos čia. 

Utenos kolegija šiuo metu įgyvendina 4 ES struktūrinių fondų projektus, kurių bendra vertė – apie 980 tūkstančių eurų. Su partneriais kolegija taip pat įgyvendina 4 ES struktūrinių fondų investicijas gavusius projektus, skirtus neįgaliųjų studentų studijų kokybės gerinimui, studentų praktikų organizavimo tobulinimui, studentų verslumo ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymui.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA

PROJEKTO REZULTATAI

***
Projektas „Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos regiono poreikius“ Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-08-0001  finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.